Et godt helsetilsyn styrker brukerens rettigheter

For første gang har Helsetilsynet hatt tilsyn med privatpraktiserende psykologer og psykiatere. På TV 2 uttalte en privatpraktiserende psykolog at han er kritisk til at Helsetilsynet med hjemmel i loven kan gå inn og granske pasientjournaler. – Denne saken må ikke bidra til å svekke tilsynsordningen. Problemet her er ikke tilsynet, men at pasienten ikke gjøres klar over det, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Til forsiden