Siste nytt fra Mental Helse

Frykter avdelingen som reddet henne, blir nedlagt

Professor frykter for unges liv

Mental Helse Stordal har den beste nettsida!

Unge, lovende - og ensomme

5 ½ minutt per elev

Unge og ensomme

Flere undersøkelser og forskningsrapporter har den sisten tiden hatt sammenfallende funn: Mange unge mennesker er ensomme. - Fire av ti ungdommer hadde ingen å snakke med da de gikk på ungdomsskolen, sier RuneHelland i Mental Helse, og viser til rapporten ”Ikke slipp meg” fra Nordlandsforskning.

Fikk ikke døgnplass etter mistanke om schizofreni-lidelse: Eirik (17) tok sitt eget liv da han ikke fikk hjelp

Færre ser rusfarene

Fellesaksjon for medisinfri behandling

Mental Helse krever sammen med Hvite Ørn, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome medisinfrie enheter i alle helseforetak.

Gir aldri opp kampen

Alle taper på mobbing

Inkludering og likestilling

Fellesaksjon for medisinfrie tilbud

Mikroterror i VG

Mental Helse og Norsk psykologforening med avisinnlegg mot Frithjof Jacobsens fremstilling av alle psykisk syke som potensielt farlige.

Sendt ut til ingent ing 40 ganger

Ett selvmord hver tredje dag

Psykiater: Mer lokal behandling billigere og bedre

Stille barn forsømmes

Bedre da midlene var øremerket

Her behandles Espens sønn (31) for schizofreni

Alene med bekymring og ensomhet

I Norge plasseres enslige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak. Mange langtidsboende utvikler psykiske problemer. Bekymringsfullt, mener Mental Helse.

Appell fra brukerne nyttet ikke

Tyr for lett til reseptblokka

Bruk av antidepressiver øker. En falitterklæring fra legene, mener Mental Helse.

Psykisk helse i skolen

-Vi må øke kunnskapen rundt ungdomstid og psykisk helse, både blant elever, foresatte og lærere, sier Rune Helland, Prosjektleder i venn1.

Gener for schizofreni er gener for hjertesykdom

Til forsiden