Siste nytt fra Mental Helse

Feilmedisinerte klager ikke

Høyt utdannede mobbes på jobb

Politiet henlegger Niels-Thomas anmeldelse av Norwegian

Kick off for Rask psykisk helsehjelp

Samhandling og veiledet selvhjelp står sentralt i et nytt lavterskeltilbud for de med moderat angst og depresjon.

Raskt inn med kognitiv terapi

Lovutvalg skal vurdere utilregnelighet

Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse, skal sitte i ett nytt offentlig lovutvalg om utilregnelighet og bruk av psykiatrisk sakkyndige i retten.

Mobbing på arbeidsplassen

Mobbing gir mentale helseproblemer og virker psykisk nedbrytende.

Støre bekymret norsk uhelse

Målet er å løse schizofrenigåten

Yoga hjelper mot psykiske lidelser

Graviditet kan endre spiseforstyrrelser

Rapport: Reform bidrar til å nedprioritere psykisk syke

Nedprioriterer psykisk syke

Nedprioriterer psykiske helsetjenester

Samhandlingsreformen har gitt kommuner flere syke pasienter uten tilsvarende økning i ressurser. Psykisk syke nedprioriteres.

Forskningspris til artikkel om psykosebehandling

Gi meg sjansen til å ta imot hjelp

Månedens Gla`lag: Mental Helse Stovner

Opplevelser og samvær er viktig for den mentale helsen, fastslår Gunn Pound, leder i Mental Helse Stovner.

– Må finne de som sliter

Vil stoppe familievold

Annenhver elev i videregående skole skulker

Pris for engasjement i Mental Helse

Sentralstyret har stemt frem Stordal for beste nettsider i 2012, Salangen for å drive beste møteplass og Gunn Pound som årets ildsjel.

Vinnerne er kåret

Sentralstyret har stemt frem Stordal for beste nettsider i 2012, Salangen for å drive beste møteplass og Gunn Pound som årets ildsjel.

Flere eldre med rusproblemer

Dialog om tvang

Flere søker råd om arbeid

Pågangen til Arbeidslivstelefonen fortsetter å øke. Mange av de som ringer har en svært vanskelig jobbsituasjon.

Til forsiden