Siste nytt fra Mental Helse

Håper psykisk helse blir en del av finansieringsordningen i samhandlingsreformen

- Mental Helse har en forventning til at psykisk helse blir en del av finansieringsordningen i samhandlingsreformen, sier Tonje Rock Løwer, kommunikasjonsleder i Mental Helse. I dag legges statsbudsjettet fram.

Samles til Duar’n på Hadeland

Litt uventet startet Mental Helse Gran og Gran frivilligsentral et etterlengtet tilbud om en møteplass for alle på Gran. Men å holde ”Duar’n” er tradisjon i Hadelandsdistriktet i Oppland.

Små og store vil snakke om psykisk helse

Denne uka er starten for mange arrangementer i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Flere har lagt arrangementene til barnehager og skoler.

Bryter loven for flere hundre pasienter

Tenkjer du raskt eller langt?

Kutter forebyggende

Prosjekt ble til bok: Utviklingsfremmende samtaler med ungdom

Kommune-ansatte kjenner ikke varslingsordning

Rom for alle på 200 kvadratmeter

Mental Helse Øksnes har tre ansatte i 50 prosent stilling, sitt eget værested, egen hytte og mange fornøyde medlemmer. Lokallaget står støtte på egne ben, uten kommunale midler.

Stigma største barriere

Holder egen julemesse

Forebygging er ikke et tema

Ønsker seg jobb

Noen strever med å komme inn i arbeidslivet, mens andre prøver å komme tilbake på jobbmarkedet. Ved hjelp av Mental Helses mentorer fikk 19 deltakere fra 22 til 50 år ny giv til å gjøre alvor av ønske om jobb.

DPS-et i fare – igjen

Hadde over 700 psykiatri-oppdrag

Politiet har 20.000 psykiatrioppdrag i året

Vil ha psykiatriambulanse istedenfor politi

Psykiatri i særklasse

Behandler mindre enn en pasient per dag

Elevene kjemper for helsesøster

Best på det meste

Skremt av tanken på stengte dører

– Uakseptabelt med så få pasienter per dag

Kurs i ungdomsskoleprogrammet - ”Alle har en psykisk helse”

Tilegner seg akademisk selvtillit

Til forsiden