Siste nytt fra Mental Helse

Innspill til nye program og vedtekter

Mental Helse har startet forberedelsene til Landsmøtet 2013. Det er nedsatt to utvalg som skal utarbeide forslag til nye vedtekter og nytt organisasjons- og sosialpolitisk program. Vi ønsker innspill fra alle ledd i organisasjonen til dette arbeidet, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Nominer din kandidat til Åpenhetsprisen

Åpenhetsprisen deles ut hvert år til noen som har utmerket seg i arbeidet for mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse. Nå er tiden inne for å nominere til årets utdeling av Åpenhetsprisen, som deles ut i oktober.

Opplæring skal gi større aktivitet i lokallagene

Et nettbasert program kan gjøre det lettere for lokallagene å skaffe midler til mer aktivitet. Alle fylkets studieledere i Mental Helse skal nå læres opp i dette.

Kampanje 2012 mot mobbing: Voksne skaper vennskap

Nå bedres tilbudet til syke barn og unge

Nedgangstider får flere briter til å begå selvmord

Mobbing internt hos PPT

Snorking kobles til problematferd

Foreslå din kandidat

Mental Helse skal dele ut tre priser som utmerkelser for et spesielt engasjement for Mental Helse. Prisene er for årets ildsjel, den beste møteplassen og den beste nettsiden. Nå kan du foreslå de du synes er en verdig vinner av disse prisene.

- ”Ikke slipp meg” må ikke havne i skrivebordsskuffen

- Vi må tenke annerledes når det gjelder unge uføre. Nå er det på tide å gjøre ting på ungdommens premisser. Denne rapporten må ikke havne i skrivebordsskuffen.

"Ikke slipp meg" - ny studie om unge, arbeid og psykisk helse

Frafall fra videregående skole og i arbeidslivet må forstås i lys av negative erfaringer som unge mennesker drar med seg gjennom livet fra grunnskole og oppvekst. Det viser en flunkende ny forskningsstudie gjennomført av Nordlandsforskning.

Det vokser seg til på Sagatun Brukerstyrt Senter

Siden den offisielle åpningen av Sagatun i 2009, har de jobbet for å fylle senteret med aktiviteter. Alt skjer etter ønske og vedtak av brukerne. Det er selvsagt for et brukerstyrt senter.

Barn og unge trenger pusterom

Ro og pauser er viktig i en overstimulert hverdag for unge mennesker, mener Rune Helland, prosjektleder i Mental Helse og ansvarlig for undervisningsprogrammet venn1. Nå samles den nordiske ekspertisen på konferanse i mindfulness for barn og unge i Oslo.

Kartlegging av pasienter

SINTEF har siden 1979 gjennomført landsomfattende registreringer av pasienter i psykisk helsevern med fem års mellomrom. 20. november 2012 gjennomføres neste kartlegging som er av pasienter innlagt i døgnavdelinger i psykisk helsevern (PHV) og i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Oppdraget gjøres på vegne av Helsedirektoratet.

Aktivitet har vært suksessformelen i Sauda

I snart ti år har Mental Helse Sauda hatt et gratis treningstilbud for sine medlemmer. Og medlemsmassen øker jevnt hvert eneste år. Til sammen er 113 av de 5000 innbyggerne i Sauda kommune i Ryfylke i Rogaland, medlem i Mental Helse.

Trenger vi flere diagnoser?

Det handler mye om diagnoser i psykisk helsevern under årets konferanse i regi av Norsk sykehus- og helsetjenesteforening på Oslo kongressenter. Påmeldingsfrist er i dag.

Mental Helse deltar på høring i Stortinget

I dag deltar Mental Helse på høring i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med Statsbudsjett 2013. Samhandlingsreformen, brukerstyrt personlig assistanse og behov for et nytt lovutvalg er det vi løfter frem.

750.000 samtaler om utfordringer, kriser og ensomhet

Mental Helse Hjelpetelefonen hjelper brukerne til å takle utfordringer og alvorlige kriser. Lavterskeltjenesten på telefon og nett gjør det også enklere å være åpen om psykiske helseproblemer, og å leve med psykiske plager.

Verdighet på timeplan

I dag arrangeres Global Dignity Day over hele landet. – Hvis du gjør noe for andre kan du bli en bedre utgave av deg selv, sier Rune Helland, prosjektleder i Mental Helse. I dag er han en av de ca. 2000 veilederne som bidrar til samtaler om verdighet på videregående skoler.

Flere bruker Arbeidslivstelefonen

45 prosent av de som ringer Arbeidslivstelefonen opplever å ha vanskeligheter i arbeidslivet. En overvekt av disse sier de har problemer med leder. – Økningen skyldes blant annet at NAV og helsetjenesten oppfordrer til bruk av våre tjenester, sier Turid Remme, rådgiver ved Arbeidslivstelefonen.

Gjensynstreff og feiring av jubilant

Lørdag 13. oktober arrangerer Mental Helse Hjelpetelefonen et gjensynstreff med tidligere og nåværende ansatte på telefon- og nettjenesten Sidetmedord.no. Einfrid Halvorsen, som tok initiativ til å starte lavterskeltjenesten i 1992 kommer også. Det er selvsagt, selv om det er Halvorsens 75-års dag.

Hedret for sin innsats for økt innsikt og forståelse om psykisk helse

Marthe Løkken er tildelt Peter Skredderprisen 2012. Den årlige prisen deles ut i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober. Prisen skal fremheve det arbeidet som er gjort av ”personer som på ærlig vis har bidratt til innsikt, forståelse og åpenhet i forhold til psykiske lidelser”.

Åpenhet er god medisin

Komikeren og politikeren Brede Bøe fikk Mental Helses Åpenhetsprisen 2012.  Bakgrunnen er kronikken hvor han sto fram som bipolar, HIV-positiv og med et alkoholproblem. - Åpenheten har gjort meg godt, sier Bøe.

En bønn fra venteværelset…

Ja, for her sitter vi på venteværelset og venter på vår tur. Vi har sittet her siden opptrappingsplanen var ferdig i 2008, og få av oss rykker frem i køen. Det begynner å bli trangt her, herr Helseminister. For psykisk helsefeltet blir større og større.

Løser ikke utfordringene

Mental Helse tror ikke at forslag til Statsbudsjett 2013 løser de utfordringene som er i innen psykiske helsetilbud.

Til forsiden