Siste nytt fra Mental Helse

Psykisk helse faller akterut i samhandlingsreformen

På nyhetene i NRK P2 i dag kunne vi høre om undersøkelser som NRK har gjort ved flere sykehus, som viser at pasienter i psykisk helsevern blir liggende lenger enn nødvendig fordi kommunene ikke tar i mot dem.

– Kutt i psykiatrien vil føre til selvmord

680 forskere jobbet for Extra-midler

Helseministeren vil ha færre tvangsinnleggelser

Selvskading er et rop om hjelp

Dårlig økonomi gir dårlig helse

Klare for nytt skoleår og for å spre kunnskap om psykisk helse

I mai spilte venn1 inn sin egen reklamefilm. Dette er en ny og mer direkte måte å markedsføre det populære ungdomsprogrammet for psykisk helse ovenfor skoler.

Krisene tar ikke sommerferie

I juli har Hjelpetelefonen hatt en økning på 20 prosent i antall henvendelser sammenliknet med 2011. – Om sommeren tar hjelpetjenestene ferie. Det gjør sommerferien tung for mange, forteller Inger Ellingsen, daglig leder ved Hjelpetelefonen.

Familien stilte opp for Line

Bli frisk av jobben

Utset rusposten igjen

Utøya-ofrene trenger fremdeles hjelp

Ønsker psykebil på Agder

Flest ADHD-barn i Nord-Norge

Hierarki stopper psykisk hjelp

Angst gir større risiko for sykefravær enn depresjon

Ferdigbehandlede pasienter tvinges til å bo flere år på sykehus

Angst viktigere fraværsårsak enn antatt

Barn blir psykisk syke av at foreldrene krangler

Unge åpne om sin psykiske helse

Toppforskere møtes i Trondheim

Flere ringer hjelpetelefon for dataspillavhengighet

Tvang i grenseland

Hvem fortjener Frivillighetsprisen 2012

Kjenner du en initiativrik person, et lokallag, fylkeslag eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for samfunnet rundt seg, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen?

Eksperter - til hjelp eller besvær?

Amaliedagene er en brukerfestival i Oslo som arrangeres årlig i forbindelse med Amalie Skrams fødselsdag i august. Årets Amaliedager er fra søndag 19. til onsdag 22. august

Til forsiden