Siste nytt fra Mental Helse

Nedbygging av sykehusene

Gode ledere får gravide til å jobbe

Angst og opiater økte dødsrisikoen hos stoffmisbrukere

Flere mener det offentlige har gjort nok for psykisk syke

- Det er nedslående at flere i 2012 enn i 2007 mener det offentlige har gjort nok for mennesker med psykiske helseproblemer, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse. Det er en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som viser dette.

Psykisk sykdom og tilregnelighet ved kriminelle handlinger

En rekke tragiske volds- og drapssaker har de siste årene blitt relatert til psykisk syke. Både medieomtale og rettsbehandling har bidratt til å befeste oppfatningen av at psykisk syke er farlige. Bruken av psykiatrisk sakkyndige og deres innflytelse både i straffesaker og sosiale saker er økende, og har slik sett bidratt til dette.

Pengene skal gå til velferd

- 5000 kroner til lokallaget er kjærkomment, og skal gå til velferd for medlemmene, sier Ågot Voll. På landsstyremøte til Mental Helse i helgen ble Mental Helse Bardu trukket ut som vinner blant dem som besvarte Mental Helses spørreundersøkelse for å kartlegge det psykiske helsetilbudet lokalt.

Mental Helse staker ut kursen for 2013

Første helgen i juni samles Mental Helses tillitsvalgte til landsstyremøte på Vettre i Asker. Her skal blant annet organisasjonens satsingsmål for 2013 bestemmes.

15 prosent mobbes på jobb

På egen premisser

Rusfritt til fredag

Mindfulness hjelper kreftsyke

– Ingen vet hvor grensene for tilregnelighet går

Ring Hjelpetelefonen fra utlandet

Alle har en psykisk helse, og psykiske helseproblemer kan ramme hvem som helst. Har du spørsmål om dette kan du gjerne ringe Hjelpetelefonen 116 123. Du kan også nå Hjelpetelefonen fra utlandet.

Det som gir livet mening

Det er fullt mulig å være syk, både fysisk og psykisk, men samtidig ha en god mental helse. Det handler om livskvalitet i det nyeste nummeret av Mental Helses magasin Sinn & Samfunn.

20 år med Hjelpetelefonen

Hjelpetelefonen til Mental Helse skal feire sine 20 år i oktober. Det gjør de ved å invitere til konferanse, samt å utgi et jubileumstidsskift.

Arbeidsrettede tiltak

Det er viktig å styrke arbeidsmulighetene for personer med redusert arbeidsevne, og det er behov for å øke innsatsen overfor disse målgruppene.

Sommertid i Mental Helse

Mental Helse har både sommeråpent og sommerstengt i juli. Våre lavterskeltilbud holder åpent hele sommeren. Mens administrasjonen til Mental Helse avvikler ferie, og sentralbordet vil være stengt i ukene 27 til og med 30. Se oversikt nedenfor hvem som kan kontaktes i denne perioden.

Mental Helse møter partiene

Mental Helse møter i tur og orden de politiske partiene for å gi innspill til deres neste Stortingsvalgprogram.

Slutten på fotokonkurransen

Denne uka avsluttes Mental Helses fotokonkurranse. Responsen har vært over forventet, mange flotte fotografier har blitt sendt inn. Av dette skal det lages en kalender til høsten, og brukes til inntektsbringende arbeid.

Lokallag som sprer glede og inspirerer

Mange av Mental Helses lokallag bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker. Regionsekretærenene i Mental Helse har lenge ønsket å formidle dette til flere. "Månedens gla'melding" er resultatet - som rapporterer gode historier fra organisasjonens lokallag.

Har du innspill til norsk boligpolitikk?

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete ønsker å høre hvilke erfaringer og råd folk flest har rundt det å bo. Innspillene vil bli vurdert i forbindelse med regjeringens stortingsmelding om boligpolitikk som legges fram ved årsskiftet.

Ikke gjennomslag i PFU

Mental Helse og fem andre brukerorganisasjoner fikk ikke gjennomslag i Pressens Faglige Utvalg (PFU) for sin klage mot Aftenposten.

Viktig inntekt for frivillig aktivitet

Før sommerferien setter inn, er det ett ord alle som driver med frivillig arbeid må lære seg: momskompensasjonsordningen.

Hva er kvalitet og pasientsikkerhet?

I forbindelse med regjeringens høring om kvalitet og pasientsikkerhet, har Mental Helse valgt å prioritere fokuset på brukermedvirking, samhandling, kompetanse og informasjon.

Nye muligheter og utfordringer

Rammevilkårene for Mental Helse er betydelig endret, bla som følge av slutt på opptrappingsplanen for psykisk helse. Dette har så langt vært mest merkbart lokalt, men vil selvfølgelig også måtte medføre endringer også sentralt. Første halvår har det derfor ved hjelp av en ekstern aktør blitt gjennomført en organisasjonsgjennomgang av Mental Helse på oppdrag fra sentralstyret.

Til forsiden