Siste nytt fra Mental Helse

Brukermedvirkning eller brukeralibi?

Hvis myndighetene mener alvor med brukermedvirkning, forutsetter det reell medvirkning. Kompetansen i erfaringer må tas på alvor og gi reell mulighet for at så skal skje. Dette sa generalsekretær i Mental Helse, Bjørn Lydersen i forbindelse med paneldebatten som ble holdt som avslutning på Helsekonferansen. Han fortsatte med:

Aspergers syndrom forsvinner

Er psykopati en nevrologisk lidelse?

Glem jobben på fritiden!

Hjelpetelefonen møter britisk søsterorganisasjon for inspirasjon

I dag møter representanter fra Hjelpetelefonen til Mental Helse den britiske organisasjonen Samaritans. Målet er å skaffe nye impulser til fremtidig drift av Hjelpetelefonen.

Vil ha brukermedvirkning i skolen

Utvalget Mestringskameratene har som formål å jobbe for større brukermedvirkning i skolen. Mental Helses rolle i uvalget er blant annet å sikre at skolen følger opp i saker om psykiske helse blant elevene, sier Kristian Haugland i sentralstyret til Mental Helse.

Demens øker mest

Breivik-loven er uheldig

Søvntyver ødelegger natten

Giverglede!

En kvinnlig ansatt i den avdelingen jeg er leder for har den senere tid blitt mobbet for hvordan hun jobber, kler seg og hvordan hun se ut.

Vekst i Mental Helses lokallag

Det spirer og gror i Mental Helses lokallag. Samtidig må mange lokallag jobbe bevisst for å holde hjulene i gang.

Skal bli enda bedre veiledere for barn og unge

Det er mange barn og unge som ringer eller skriver til Hjelpetelefonen og Sidetmedord.no, som er Mental Helse sine snakke- og skrivetjenester for psykisk helse. Nå skal veilederne på kurs for å lære og bli enda bedre til å snakke med de unge.

Handler ikke om latskap

En ny forskningsrapport viser at psykiske problemer er den viktigste årsaken til at elever slutter på videregående skole. - Det bekrefter det vi har trodd lenge. Det handler ikke om latskap. Nå kan myndighetene rette opp ved å satse på psykisk helse i skolen, sier Adrian Kjølø Tollefsen, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Likemannseffekten er undervurdert

- Noen burde se nærmere på likemannseffekten. Faglige argumenter for at dette virker, og er helsebringende, savner jeg mer forskning på, sier Gro Beston. Hun har lang fartstid i Mental Helse, også som likemann.

17.mai-feiring med Mental Helse i hele landet

Nasjonaldagen står for døren. Og selv om det meldes om kjølig vær og regn i stort sett hele landet skal dagen feires. I Mental Helse er det flere lag som arrangerer 17.mai-feiring. Under kan du lese om litt av det som foregår, men sjekk gjerne hjemmesidene til ditt fylke for mer informasjon.

Satser på film for å nå nye målgrupper

Å spille inn en reklamefilm er en ny og spennende måte for markedsføring av venn1, Mental Helses populære ungdomsprogram for psykisk helse.

Høyre vil kutte sykelønna

Bidrar til åpenhet om psykisk helse

Forskere vet ikke hva kollegaen jobber med

Ungdom må få hjelp med å takle overganger

Individuell jobbstøtte får folk inn i ordinært arbeid

Grasrotandelen kan gi stor gevinst

31.614 kroner. Så mye har Mental Helse Harstad fått utbetalt i midler fra Grasrotandelen hittil i år. Med litt innsats kan lag og foreninger få gode tilskudd som kan skape ny aktivitet og engasjement.

Fagspesialistene går mot ledelsen

Tykke barn mobbes mest

Til forsiden