Siste nytt fra Mental Helse

Jobbrelatert terapi for psykiske lidelser

Samekvinne årets sykepleier 2011

Minneord over Torbjørn Garberg

Den livsglade, alltid så tilstedeværende og godlynte Torbjørn Garberg døde lørdag 25. februar 2012, 77 år gammel. Frem til han takket av som nestleder i Mental Helses sentralstyre i oktober 2010, hadde han vært aktiv tillitsvalgt i organisasjonen siden 1999.

Vedtok rus- og psykiatriplan

Her er Nils Arne Eggens tale til sønnen

Inspirerende dialogkonferanse i Vestfold

Høyesterettsdom understreker kommunens ansvar for elevers psykososiale miljø

Blind på symptomer

Samhandlingsreformen mulig årsak til kutt

Storslagen studieaktivitet

Studieiveren har aldri vært høyere i Mental Helse. Rekordhøye 5.151 studietimer ble registrert i 2011. – Det viser at det er liv i laga, sier en storfornøyd Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Mener støtte til mobbeprogrammer i skolen er bortkastede penger

– Lettere å åpne seg på Facebook

- Spennende og lærerikt om psykisk helse

Kjempeinteressant, lærerikt, rørende og gøy. Tilbakemeldingene fra unge som deltar på venn1-gjennomføringer, viser at budskapet når frem.

Grunn til bekymring

Yngste får oftest ADHD-diagnose

– Bistandsarbeidere bør tenke mer på psykisk helse

Dette kan du selv gjøre etter traumeopplevelser

Traumer hos barn og unge fanges ikke opp

Kunnskapsløst eller bevisst subjektivt av Aftenposten?

Flere oppslag i Aftenposten har i det siste hevdet at det nye lovforslaget, som Paulsrudutvalget la fram i juli, kan føre til mer vold forårsaket av mennesker med psykiske lidelser. Aftenposten blander kortene, sier Anne Grethe Klunderud i denne bloggen.

Foreskriver vanntrening og turvenner

Tenk å få resept på fysisk aktivitet i stedet for medisiner? I Åmot i Hedmark har flere fått endret levevaner gjennom prosjektet Frisklivsresepten.

Hun var verdens beste mamma, når hun var mamma

Avviste rask opptrapping av helsesøstre

Humanistisk hjelp til selvhjelp

Barn med syke foreldre skal bli bedre ivaretatt

Et resultat av psykisk smerte

Til forsiden