Siste nytt fra Mental Helse

Teater om psykose

Barn får hjelp gjennom skilsmissegrupper

Friskere på åpen post

Avslutter suksessen i Olavshallen

Felles lov om tvang må iverksettes

- Det må nedsettes et utvalg nå som starter arbeidet med å samle tvangslovgivningen innen helse- og sosialsektoren, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse. Nylig ble Mental Helses innspill på høringen ”Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet” sendt Helse- og omsorgsdepartementet.

Psykisk helse på sidelinjen

Mental Helse er bekymret fordi samhandlingsreformen i så stor grad handler mer om somatiske helsetilbud enn psykiske.

Godt trente takler stress best

Trente takler stress best

Kan gå fri etter ett år

Oppretter støttegruppe

Trenger 15 millioner

Vil ha mindre tvang i psykiatrien

Søker medlemmer som vil vise vei

Har du stått på utsiden av arbeidslivet, men kjempet deg tilbake igjen? Mental Helse søker medlemmer som vil formidle sin erfaring og være mentor for andre i samme situasjon.

Ny portal for pårørende

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lanserte i går en ny nettside for pårørende som lever i familier med rusproblemer eller psykisk sykdom.

Derfor kan stress føre til depresjon

Ikke overbevist

Bedre informasjon til pårørende

Nå kommer gjerdene tilbake på Dikemark

Høringssvar: Tvang i psykisk helsevern

Skaff en psykebil!

24 foreldre drept av egne barn

Vil gjennomgå regler for utilregnelighet

Professor: - Breivik er totalitær, ikke psykotisk

Propagandavirkemiddel for legemiddel

Mental Helse utfordrer Norsk Psykologforening

Psykologforeningen bør kreve at all tvangsbruk blir hjemlet i felles lov., – Ved å slutte seg til vårt krav om dette, vil de være med på å bekjempe mangeårig stigmatisering av mennesker med psykiske helseproblemer, utfordrer Mental Helse.

Til forsiden