Siste nytt fra Mental Helse

Livet på Facebook gjør deg mindre glad

Hun vil bygge barn

Kartlegg depresjonar

Tvangstanker for åpen scene

Spør om det psykiske helsearbeidet i kommunene

En spørreundersøkelse vil i løpet av mars kunne gi en unik oversikt over de kommunale tilbudene innen det psykiske helsefeltet i hele landet.

Flere unge uføre

Alkohol: alene på tronen som vårt viktigste rusmiddel

Psykiske lidelser skyver flere unge ut i trygd

Skal hjelpe elevane tidleg

Klagar på kvalme og mageverk

Søvn forsterker vonde minner

Hvorfor er unge med psykiske helseplager uten jobb?

Flere Mental Helse-ungdommer bidrar nå til ny forskning på hvorfor unge mennesker med psykiske helseproblemer ikke kommer inn i arbeidslivet. Målet er å finne tiltak for bedre psykisk helse og økt arbeidslivsdeltakelse, og for å unngå at så mange ender med uførepensjon.

Slår psykiatri-alarm

Flere eldre er deprimerte - tør ikke søke hjelp

Årets kampanje fronter forebygging i hverdagen

I forbindelse med den nye samhandlingsreformen ønsker Verdensdagen for psykisk helse 2012 å øke kunnskapen om lokale helsefremmende tiltak, og å løfte fram noe av det som bidrar til god folkehelse. Årets kampanjenavn er dermed: ”Vær med! Spre kunnskap og snakk sammen”.

Sunn mat kan dempe ADHD

Faller mer med antidepressiva

Psykiatri i støpeskjeen

Trenger mer demensforskning

Kritiserer grunnlaget for nytt diagnosesystem

Kommune må betale 900.000 for mobbing

Behov etter traumer

ROP mellom to stoler

Mennesker med lidelser relatert til rus og psykisk helse (ROP) faller ofte mellom to stoler i behandlingsapparatet, til tross for at denne gruppen virkelig har behov for en helhetlig behandling.

Vil ha leir for ungdom om psykisk helse

Det er nye og spennende prosjekter på gang i venn1, Mental Helses ungdomsprogram for psykisk helse.  Det planlegges blant annet en lengre leirsamling om ungdomstid og psykisk helse.

Demens gir søvnproblemer og depresjon

Til forsiden