Siste nytt fra Mental Helse

Mobbesak får stor betydning

Tilskudd til kommunepsykologer

Viktig verktøy til kommunene

Mener boforholdene er risikosport

Færre henvendelser om erstatning

I følge Bergens Tidende har 106 norske krigsveteraner fått utbetalt 202 millioner kroner i erstatning for psykiske senskader de siste to årene. Veileder Ragnar Holm i Kameratstøtte.no sier det har vært en betydelig nedgang i antall henvendelser om erstatning siden den nye erstatningsordningen trådde i kraft 1. januar 2010.

Ofrer rusbehandling for tungvekterne

Setter opp forestilling om psykisk helse

Bedre hjelp ved fødselsdepresjon

Forbrytelse og straff

– Gi kommunen bot

Indre stemmer fortrenger de ytre

Kontaktperson åpner dører

Vil samle erfaringer om det som gir god psykisk helse

Mental Helse og Høgskolen i Buskerud inngikk i sommer et samarbeid for å forene brukerstemmene og fagmiljøene innen psykisk helse. 29. februar inviterer de til seminar om hva som kan bidra til bedre psykisk helse - hele livet.

”Hvordan hjelper jeg en ansatt med angst?”

Det er et av spørsmålene i de 1.300 henvendelsene som Arbeidslivstelefonen mottok i 2011.

Lover bedre tilbud til rusmisbrukere med psykiske lidelser

Dårlig psykisk fengselshelse

Hjertesorg øker risikoen for hjerteinfarkt

Ikke økt psykiske plager ved abort

Ventet halvannet år på psykologhjelp

Trysil skal bli friskere

Trosset angsten – åpnet egen butikk og skrev bok

Hjelper psykisk syke i Pakistan

Mina (12) skal passe på at medelevene ikke blir mobbet

Psyk forandring – dokumentarserie om tvangslidelse

Psykolog Bjarne Hansen håper at TV-serien Psyk forandring vil føre til at flere som sliter med tvangslidelser ser at det er god hjelp å få. - Vi ønsker å spre det gode budskap om at det finnes en godt dokumentert behandlingsmetode, og at helsemyndighetene nå satser penger på opplæring og behandling i alle helseregioner, sier han.

Til forsiden