Siste nytt fra Mental Helse

Bruker minst tvang

Søkelys på tvangsbruk og lovgivning

I Bergen skal Mental Helses tillitsvalgte samles for blant annet sette tvangsbruk og lovgivning på dagsorden. Utfordringer i forbindelse med gjennomføringen av Samhandlingsreformen neste år skal også løftes.

Grunnmuren for samhandling salderes bort

Mental Helse har med stigende uro sett hvordan kommunene og helseforetakene gradvis, etter opptrappingsplanenes avslutning, på nytt reduserer tilbudet til mennesker med psykiske helseproblemer. Landsstyret i Mental Helse ber om at psykisk helse og rus prioriteres på lik linje med annen helse innen samhandlingsreformen, og at Storting og Regjering setter en stopper for nedskjæringene innen psykisk helsevern.

Sprikende lovverk svekker pasientsikkerhet

Et samlet pasientnorge deler Mental Helses ønske om styrket rettsikkerhet for dem som trenger samfunnets ivaretagelse og omsorg. FFOs kongress har gått inn for å samle alle tvangshjemler i helse og sosiallovgivningen. Landstyret i Mental Helse ber derfor om at regjeringen uavhengig av høringsfristen på Paulsrudutvalgets innstilling, straks iverksetter arbeidet med å nedsette et bredt sammensatt utvalg som skal utarbeide et nytt felles lovverk.

Ikke grunnlag for stigmatisering

Vi må ikke sette likhetstegn mellom alvorlig psykiske lidelser og farlighet. Det sier generalsekretær Bjørn Lydersen i Mental Helse.

Kognitiv svikt henger igjen

Pårørende i drapssaker krever lovendring

300 i fakkeltog i Holtålen

Fikk blodpropp på grunn av elektrosjokk

Frivillighetsdagen

Psykologistudiet mangler noe

Ugyldige vedtak om tvang

Tvangsinnleggelse av gravide Malene kan være brudd på menneskerettighetene

Inngår samarbeid med Modum Bad

Den som står nær, ser best

Nettbutikken lanseres

En helt ny nettbutikk, med alle de flotte Mental Helse produktene, lanseres i dag. - Endelig er vi på plass på nett, sier Mariann Bårdstu og Håkon Røsaker som er ansvarlig for butikk og medlemsregisteret.

– Like viktig å forebygge som å behandle

Åpner barnekrok

I dag får barn som er pårørende en egen barnekrok i foajeen på Psykiatrisk divisjon på Våland i Stavanger.

Fisk mot demens

Oppvekst i byen stresser oss for livet

Fortsatt ikke tilgjengelig for alle

Legg ned nyoppretta avdeling

Depresjon i sykehjem - hvem bestemmer egentlig?

Lagene ringer julen inn

Mange har motstridende tanker og følelser om jula, men flere av Mental Helses lokallag arrangerer møter og treff for dem som ønsker å oppleve noe hyggelig sammen med andre i denne høytiden. Under kan du lese om litt av det som foregår, men sjekk gjerne hjemmesidene til ditt fylke for mer informasjon.

Elektrosjokk virker ikke

Til forsiden