Siste nytt fra Mental Helse

Sviktende tilbud ved bipolar lidelse

Et spørsmål om ledelse og prioritering

Ved flere helseforetak kan psykisk syke unge måtte vente i flere måneder på hjelp, dersom situasjonen ikke vurderes som akutt. – Ventetid kan få uheldige konsekvenser for unges skolegang, arbeid og yrkeskarriere, og sosiale relasjoner, advarer Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse

Lengtet etter å være til nytte

Voldtekssiktet ville ha telefonsex med aktor

Sunn psykisk helse - alles ansvar

Psykisk helse i samhandlingsreformen

Møte i folkehelsealliansen

Får 100.000 kroner

Frykter flere blir alvorlig psykiske syke

– Se oss bak tallene

Tilbud som må skjermes

Ber voldtektsofre vente med terapi

Får 10 millioner Extra

-  Det er fantastisk at Mental Helse får 10 millioner av årets Extra-tildeling, sier en fornøyd Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Helsedirektoratet får budsjettkritikk

Når livet blir en hinderløype

?Fysisk aktivitet får hjelp

Extra-kroner til nytt tilbud

Krever handling bak ord

Bruken av tvang i psykisk helsevern har vært uendret de siste tre år viser en ny rapport fra Helsedirektoratet. Dette til tross for en Opptrappingsplan for psykiske helse, samt en rekke tiltak for å få redusert tvangsbruken. - Nå er det på tide å sette handling bak ord, sier Bjørn Lydersen, generalsekretær i Mental Helse.

Helsepersonell er ikke interessert i pårørende

De politiske signalene om at pårørende skal være en ressurs i helsetjenesten er veldig tydelige. I praksis viser det seg at pårørendes oppfatning og erfaring vies liten oppmerksomhet av helsepersonell, viser en undersøkelse i regi av en forskergruppe ved Universitetet i Stavanger.

SAMHOLD KAN STYRKE PSYKISK HELSEVERN

– Viktig at barns psykiske helse tas på alvor

ME-millioner kan hjelpe enda flere syke

85.000 barn gruer seg til jul

Mye følelser på jobb

FFO støtter Mental Helses forslag om en felles lov

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons Kongress, som er FFOs høyeste myndighet, gikk nylig inn for å støtte Mental Helses forslag om at all tvangslovgivning innen helse- og sosialtjenestene samles i en felles lov. – En gledelig og viktig beslutning, sier Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Til forsiden