Siste nytt fra Mental Helse

Psykisk helse parkert på sidelinjen

Betydningen av psykisk helse og brukermedvirkning i liten grad tatt opp på konferanse om tiltaket Frisklivssentralen.

Tvang brukt som straffereaksjon

- Mange opplever skjult tvang, sier generalsekretær Bjørn Lydersen i et intervju i Dagbladet i dag.

Kritisk til nytten av psykiatriforskning

Medisinske modeller innen forskning fører til at betydningen av brukererfaringer og fleksible tilbud lett underkjennes, skriver en rekke forskere innen psykisk helse.

Halverte bruken av tvang

Ullevål har siden 2005 halvert sin bruk av tvang. – Dette illustrerer at det er mulig å få til endringer, sier generalsekretær Bjørn Lydersen til Dagbladet.

Engasjement for psykebilen ga full uttelling

Etter aktiv innsats fra blant annet Mental Helse Sør Vest er psykebilen nå reddet.

Alvorlig depresjon lindres med hjerne-stimulering

Diskriminert på grunn av psykisk lidelse?

Gahr Støre møter rusfeltet

- Vi brukte for mye tvang mot pasientene

48 timers idédugnad for psykisk helse

Tilbyr psykisk førstehjelp i klasserommet

Jens vil straffe mobbeskoler

-Sett brukeren som nummer én

Trengs fler ungdomsrettede hjelpetilbud

- Dagens akuttilbud er ikke bra nok. Jeg har kjent det på kroppen

Skaper nye muligheter med hytteprosjekt

For å hjelpe personer med psykiske problemer og rusutfordringer inviterte Mental Helse Øksnes til hyttebygging. Nå har hytta blitt et godt brukt feriested.

Skoler svikter ved mobbing

Fire av ti skoler i Norge har ikke fattet et eneste mobbevedtak, melder VG.

Endrer ikke lovverk for tvang

- Det er skuffende at Støre holder igjen prosessen med å endre lovverket rundt bruk av tvang innen psykisk helse, sier landleder i Mental Helse Anne Grethe Klunderud.

Til forsiden