Siste nytt fra Mental Helse

Mental Helse kritisk til råd i ny rapport

OECD råder Norge til å presse mennesker med psykiske helseproblemer i arbeid med økonomiske virkemidler. Mental Helse mener dette vil føre til ytterligere utestenging.

Avviser OECD-forslag om sykelønnskutt

OECD vil ha flere psykisk syke i arbeid

PhD kurs om Sosial inkludering

Nytt senter skal bidra til å styrke barnehagenes og skolenes rolle som forebyggende og helsefremmende arena

Å ta seg frem her i livet

Slår alarm om nordmenns helse

Støre vil styrke kommunene i arbeidet med psykisk helse og rus

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre vil ruste opp det psykiske helsearbeidet i kommunene og vil ta brukergruppene og de pårørende med på råd.

Hjerne-stimulering testet mot anoreksi

Selvmordstanker knyttes til bruk av røykesluttpille

Sammen for god psykisk helse

Åpenhet, tidlig forebygging og gode nettverk, var blant temaene som ble løftet fram under årets sjette dialogkonferanse for Verdensdagen.

Har du en prosjektidé relatert til psykisk helse?

Søknadsfristen for å søke prosjektmidler via Mental Helse er 10. mai.  Du kan registrere deg som søker hos oss fra og med 1. april. Kontakt oss for gode råd og veiledning.

Kompetanseutvikling og nettverkssamling innen rusfeltet Nord-Trøndelag

Ekspert: Tidsspørsmål før vi ser det i Norge

Senterungdommen med psykisk helse i sentrum

Vedtekter, Samfunnspolitisk program og Strategidokument ut på høring

Vedtekter, Samfunnspolitisk program og Strategidokument er revidert og på vei ut til lokal- og fylkeslagene.

Kommer i arbeid tross psykisk lidelse

8 av 10 i jobb med Jobbmestrende oppfølging

Søk om støtte til prosjekter

Hvis du har en prosjektidé som vil bidra til at unge med utfordringer innen psykisk helse og rus får det bedre, kan du nå søke om midler fra St Thomas minnefond.

Stigmatiserende lovverk

Regler for førerkort og forsikring ved psykiske diagnoser var blant temaene som ble diskutert under årets første antistigmasamling i Mental Helse Sør Vest.

Lokallag med stå-på-vilje

Mental Helse Karmøy varslet for et år siden at de måtte kutte aktivitetene sine og legge ned driften. Men lokallaget mobiliserte krefter, og over påske er de i gang igjen. Nå med et utvidet tilbud.

Behov for flere møteplasser

Henvendelser til Hjelpetelefonen øker med 30 prosent i påsken. Vi trenger flere møteplasser ute i kommunene, mener Anne Grethe Klunderud, landsleder i Mental Helse.

Noen å snakke med i påsken

Hjelpetelefonen er åpen hele døgnet i hele påsken. Tjenesten er gratis og bemannes av dyktige veiledere.

Uakseptabelt å bruke vektere mot psykisk syke

Mental Helse har i påsken hatt flere utspill i media om bruk av vektere til å legge psykisk syke i belter ved Ullevål sykehus.

Hjelper ungdom til mestring med bilcross

Roy Gundersen ønsket å bruke bilinteressen sin til å hjelpe ungdom. En søknad om midler via Mental Helse bidro til at ideen ble til virkelighet.

Til forsiden