Om Mental Helse

Blank 730 x 362 (1)

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av psykiske helseproblemer.

Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv, og en opplevelse av egenverd og mestring.

Mental Helse arbeider for økt åpenhet, forebygging av psykiske helseplager og et bedre helsetilbud. Brukere og pårørende har erfaring og kunnskap om psykisk helse som vi vil formidle til offentlige myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Brukerkunnskap er sammen med fagkunnskap avgjørende for å skape gode helsetjenester. Det er derfor nødvendig at brukere av psykiske helsetjenester også bidrar til utformingen av dem, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Våre verdier:

Likeverd – Åpenhet – Respekt

Fakta om Mental Helse

  • Opprettet 3.september 1978
  • Er en landsdekkende medlemsorganisasjon
  • Har vel 9.000 medlemmer
  • 19 fylkeslag
  • Lokallag som dekker mer enn 300 kommuner

Sentralbord: 09875

Åpent: mandag-torsdag 8:30-15 og fredag 8:30-14

E-post: post@mentalhelse.no

Medlemsregisteret: medlem@mentalhelse.no

Post- og besøksadresse:
Storgata 38
0182 Oslo

Se også Mental Helse sine nettsider

Våre tjenester:

Mental Helse Hjelpetelefonen 116 123 - https://mentalhelse.no/fa-hjelp/hjelpetelefonen

Foreldresupport 116 123 (tast 2) - https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Studenttelefonen - 116 123 - https://mentalhelse.no/fa-hjelp/studenttelefonen

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 - https://mentalhelse.no/fa-hjelp/arbeidslivstelefonen

Til forsiden