Barneombudet

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Klar Melding er en tjeneste for alle dere under 18 år. Meldingene brukes til å fortelle Storting, Regjering og andre hva dere mener om ulike tema og hva vil ha en forandring på. Det er dere som vet best hvordan det er å være ung i dag!

Til forsiden