Lenker

Her er noen lenker til andre relevante nett steder.

Si det med ord kan ikke ta ansvar for innholdet på andre nettsider.

116 111 Alarmtelefonen for Barn og Unge

Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet.

Rådet for Psykisk Helse

Rådet for psykisk helse er en humanitær organisasjon som arbeider for å skape et best mulig liv for barn og voksne med psykiske lidelser. Rådet for psykisk helse arbeider for at fagutvikling, opplysning og politisk påvirkning skal skape en bedre hverdag for mennesker med psykiske lidelser, og for deres pårørende.

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en frittstående uavhengig stiftelse hvis formål er å fremme psykiatrisk opplysning. Opplysningsmateriellet skal primært utarbeides og presenteres slik at fagstoffet er lett tilgjengelig for allmennheten i sin alminnelighet og overfor pasienter, pårørende og nærstående i særdeleshet.

Landsforeningen for pårørende innen psykiatrien

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri er en forening for pårørende til personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre bo tilbud, og bedre levekår generelt.

Angstringen

Angstringen har et nettverk av selvhjelpsgrupper for mennesker med angstproblemer. De har en rekke lokallag og grupper rundt i landet. Stiftelsen Angstringen Norge har som formål å produsere, videreutvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap om angst og selvhjelp ut fra et holistisk menneskesyn og i tråd med stiftelsens angst og selvhjelpsforståelse.

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring er en landsomfattende organisasjon, som arbeider politisk og sosialt for at lesbiske, homofile og bifile skal kunne leve åpent uten frykt for å bli sosialt utstøtt, diskriminert eller trakassert.

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser

Formålet med Interessegruppe for Kvinner med Spiseforstyrrelser er delt i en innadrettet del som tar sikte på å hjelpe dem som selv har problemer med mat og deres pårørende, og en utadrettet del som legger vekt på å informere om spiseforstyrrelser og arbeide for et bedre behandlingstilbud. IKS er en selvhjelpsorganisasjon.

Voksne for Barn

Voksne for Barn er en ideell medlemsorganisasjon som arbeider for barn og unges psykiske helse. Organisasjonen ble stiftet i 1960 under navnet Mental Barnehjelp. 1996 skiftet organisasjonen navn fra Mental Barnehjelp til Organisasjonen Voksne for Barn.

Ung.no

ung.no er et nettsted for offentlig informasjon rettet mot ungdom. Målgruppen er unge mellom 14 og 20 år. Utgangspunktet for innholdet på ung.no er FNs konvensjon om barnets rettigheter.

Senter for Ungdom, samliv og seksualitet

Senter for Ungdom, samliv og seksualitet har nettside med spørsmål og svar om et vidt spekter av temaer, inkludert følelser, graviditet, kjønnssykdommer og kroppen.

SUSS arbeider for å sikre ungdom hjelp til å oppnå bedre helse. SUSS er en landsdekkende stiftelse som drives av og med helsepersonell.

Barneombudet

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

Klar Melding er en tjeneste for alle dere under 18 år. Meldingene brukes til å fortelle Storting, Regjering og andre hva dere mener om ulike tema og hva vil ha en forandring på. Det er dere som vet best hvordan det er å være ung i dag!

Sinnets helse

SinnetsHelse.no - grundige og lettleste intervjuer med landets fremste psykiatere og psykologer

Rustiltak

Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) driver rustiltak.no. Nettstedet består hovedsaklig av en søkbar database med oversikt over alle tiltakene for rusmiddelmisbrukere i Norge. Tjenesten har også en egen Rustelefon, som tilbyr kvalitetssikret faktainformasjon om rus/rusmiddelmisbruk.

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Hjelpelinjen for spilleavhengige er betjent hver dag mellom 09.00 og 21.00. Denne tjenesten kan bla. informere om ulike hjelpetiltak rundt i landet for spilleavhengige.

Felleskap mot seksuelle overgrep

Felleskap mot seksuelle overgrep er en paraplyorganisasjon for støttesenter mot incest og seksuelle overgrep i Norge.

Kors På Halsen

Kors på Halsen er en hjelpe-tjeneste på nett for barn og unge. Hit kan man melde og få svar fra frivillige medarbeidere. Det er Røde Kors som drifter tjenesten.

Du er anonym og tjenesten er gratis.

Kirkens SOS

På disse sidene kan du sende SOS meldinger til frivillige medarbeider hos Kirkens SOS. Du er anonym og tjenesten er gratis.

Klara Klok

Klara Klok er en spørretjeneste på Internett, der ungdom og unge voksne anonymt kan stille spørsmål om helse, forhold og familie, rusmidler og seksualitet. De som svarer er: helsesøstere, leger, psykologer, jordmødre, sykepleier og sosionom med rus spesialisering, prest, familievernkontor, fysioterapeut, tannlege og klinisk konsulent. Du er anonym og tjenesten er gratis.

Sosial og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) er et fagdirektorat, og er en del av den sentrale sosial- og helseforvaltningen.

Selvhjelp Norge

Målet er å gjøre selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp og bidra til at selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid, både for brukere og hjelpere.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en internasjonal dag som markeres 10. oktober. I Norge markeres Verdensdagen også ukene før og etter 10. oktober.

Rådet for psykisk helse koordinerte arbeidet med Verdensdagen til og med i 2003, da overtok Mental Helse som koordinator, i nært sambeidet med Sosial og Helsedirektoratet.

LEVE

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord.

LEVE tilbyr etterlatte omsorg, støtte og informasjon gjennom kontakt med fylkeslag og lokale sorggrupper og støtteapparat.

Norsk OCD forening, Ananke

Norsk OCD forening, Ananke er en landsdekkende brukerorganisasjon for mennesker med tvangslidelser og deres pårørende. Nettsidene deres har samtaleforum og spørsmål/svar tjeneste.

Blålys

Blålys er en landsforening som gir et tilbud til mennesker som har blitt seksuelt misbrukt av en tillitsperson. Den er også åpen for pårørende. Organisasjonen så dagens lys høsten 2004, og har medlemmer over hele landet.

Fritt sykehusvalg

Tjenesten skal tilby pasienter og pårørende og helsepersonell oppdatert og kvalitetssikret informasjon om forventede ventetider, pasientrettigheter, kvalitetsindikatorer samt annen informasjon som er relevant for pasientens valg av sykehus.

Til forsiden