Regler for bruk av Forum og Vennetjeneste

tencolumns

Denne avtalen fastsetter vilkårene for å bruke tjenestene på Sidetmedord.no.

Vilkår 

Forumet og Vennetjenesten er populære likemannstilbud, og har en stor brukergruppe som benytter seg av tjenestene regelmessig. Du som bruker, publiserer selv dine innlegg, og vår moderatorfunksjon ligger i å følge med på nye innlegg og evt. korrigere eller slette meldinger som er upassende. Som bruker forplikter du deg til å følge de regler og retningslinjer som er beskrevet nedenfor.

Ansvar for innhold:

· Sidetmedord.no fraskriver seg ethvert ansvar for tap, skader eller ulempe man måtte påføres som følge av at tjenesten brukes i strid med dette regelverket og annet som bryter mot norsk lov.

· Innlegg som publiseres i forumet er tilgjengelig for alle. Man bør derfor være svært forsiktig med å legge igjen sensitiv informasjon som kan misbrukes.

· Sidetmedord.no fraskriver seg alt ansvar for innhold i de enkelte meldingene. All informasjon legges inn på eget ansvar og gir kun uttrykk for forfatterens syn.

· Diskusjoner/ innlegg som er i strid med forumreglene, eller som du mener må sjekkes nærmere av administrator, bør innrapporteres via ”varsle” knappen, tilhørende det enkelte innlegget.

· Innlegg som ikke er velkomment i forumet eller i private meldinger (vennetjenesten), er bl.a. reklame, forkynnelse, personangrep, trakassering, trusler, pornografisk innhold, rasistiske utsagn, støtende utsagn, identifisering av brukere (for eksempel navn/adresse/telefonnummer/e-post), spekulering rundt andre brukere, avsløring av innhold i private meldinger, personlige krangler og annet innhold som bestrider norske lover eller vår oppfatning av god folkeskikk. Det er heller ikke lov å legge ut linker til sider som inneholder dette.

· Administrator forbeholder seg retten til å fjerne, redigere, flytte eller avslutte en dialog dersom dette menes å være nødvendig. Tenk derfor alltid godt over hva du skriver, slik at du er sikker på at det ikke bryter med forumreglene. Grove eller gjentatte overtredelser av vilkårene kan føre til midlertidig eller permanent utestengelse fra tjenesten, varsling av din isp (internettleverandør) og eventuelt varsling til politiet.

· Spørsmål vedrørende driften av forumet sendes til ”kontakt oss” (administrator)

Vennefunksjon:

Vi har opplevd en økende tendens til at våre brukere ønsker en mer personlig dialog med andre brukere av forumet. Gjennom Vennetjenesten er det mulig for en bruker å legge andre brukere til som en venn, slik at man kan kommunisere uten innsyn fra de andre brukerne. Alle forumbrukere vil ha sin egen innboks på meldinger fra andre brukere, og nye venner blir lagt inn i en venneliste. Du kan når som helst slette venner fra listen.

Fremgangsmåte – legge til en venn:

· Alle brukernavn er klikkbare – ”Klikk på brukernavn” tar deg til en side med en ”Bli venn” knapp.

· Person 1 sender en ”bli venn” forespørsel til person 2 som må godkjenne forespørselen. Forespørselen blir sendt som en innboks melding som kan sees når person 2 logger seg inn. Dersom person 2 har registrert e –post adressen sin, vil det bli sendt beskjed om forespørselen på mail.

· Person 2 godkjenner/avslår forespørselen. Dersom forespørselen godkjennes, opprettes vennskapet i systemet, og brukerne gis nå mulighet til å sende hverandre personlige meldinger i innboksen. Disse meldingene vil kun gå mellom brukerne.

Personvern

Hensynet til mindreårige brukere veier tungt, og av sikkerhetsmessige årsaker registreres derfor IP- adresser for å sikre at brukervilkårene opprettholdes. IP adressene kan derimot kun brukes der saker er varslet til politiet, og gir oss ellers ingen informasjon om brukerens identitet. Informasjon man registrerer ved opprettelse av en brukerkonto, er kryptert, slik at man fortsatt er anonym.

Det er ikke lov å registrere seg med flere identiteter. Brukerkontoen er personlig, og skal ikke brukes av andre. Brukernavn og passord må ikke utleveres til andre. Ønsker du å skifte brukernavn eller annet, ta kontakt med administrator (”kontakt oss”).

Vennefunksjonen er beskyttet med et filter som fanger opp ord og uttrykk som er uønsket. (eks. banning, sexprat, sjikane, rasisme osv.) Alle brukere har også en ”varsle” knapp i tilknytning til meldingene, som kan benyttes dersom man opplever uakseptabel adferd hos den man er i dialog med. En slik varsling går til administrator som vil følge opp saken med korrigeringer evt. utestengelse/ varsling til politiet.

Administrator har mulighet til når som helst å gå inn i en dialog, dersom det er mistanke om uakseptabel adferd. Eks. dersom en av brukerne har sendt en varsling, eller om det genereres en varsling via filteret.

Hva kan vi tilby?

Våre veiledere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer og vi gir råd. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

Trygghet i sosiale medier

Kjennetegn for de fleste nettsamfunn er at brukeren opererer bak et brukernavn, og ikke oppgir sitt egentlige navn. Du bør være svært kritisk til hvem du har kontakt med i chat og nettsamfunn, da det alltid er en risiko for at noen kan utgi seg for å være noe de ikke er. Avslutt kontakten om du opplever ubehag i en dialog. Muligheten for å varsle politiet om uønsket innhold, atferd eller hendelser på internett er bare et tastetrykk unna. Bruk politiets røde knapp om du opplever noe som kan bryte med norsk lovgivning.

Politiets røde knapp

Ligger nederst på forumsiden, og er et bilde av en rød knapp med POLITI skrevet i hvitt, med en lenke til Kripos tipsmottak (tips.kripos.no) Begrepet ”rød knapp” er politiets mulighet til å synliggjøre seg på nettsteder hvor barn og unge ferdes. Alle tips gjennomgås av Kripos og oversendes i mange tilfeller til et lokalt politi for nærmere undersøkelser og etterforskning. Det er politiet som på selvstendig grunnlag står ansvarlig for vurderingen av de tips som kommer inn, og beslutter videre håndtering av opplysningene.

Noen greie kjøreregler:

· Det forventes at brukerne tar hensyn til hverandre og viser alminnelig god folkeskikk.

· Skriv om sak, ikke person. Ikke skriv nedsettende eller støtende om andre i forumet eller Vennetjenesten.

· Forumet/ Vennetjenesten kan ikke brukes til å formidle reklame, kjedebrev, pyramidespill eller lignende.

· Ikke skriv konkret eller instruerende om rusmidler eller dopingmidler.

· Ikke skriv om konkrete planer for selvmord eller selvskading (hvordan man skader seg med kutting o.l.)

· Innlegg skal ikke inneholde informasjon om identifiserbare personer; herunder navn, telefonnummer, e-post, post- eller besøksadresse, privatadresse eller personlige opplysninger eller annen konfidensiell informasjon.

· Du forplikter deg til å følge norske opphavsrettsregler. Du kan ikke kopiere artikler eller annet rettighetsbeskyttet materiale som er publisert i andre medier uten tillatelse fra rettighetshaveren. Du kan imidlertid sitere korte utdrag, men da med tydelig referanse til hvor innholdet har vært publisert og hvem som står som forfatter.

· Innlegg som har et pornografisk, obskønt eller støtende innhold er uønsket. Uønsket er også innhold som er skadelig for personer eller grupper, eller innhold som på annen måte bryter med norsk lov. Det er heller ikke tillatt å skrive innlegg med lenker til sider med slikt innhold.. Søk å vise respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, hudfarge, etniske opprinnelse, nasjonalitet og livssyn.

Til forsiden