Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

På opplæring i livet.

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

På opplæring i livet.

april 7 2022 - 12:11
Bare mine tanker og synsmåter, som jeg i mange år har reflektert over.
Håper det kan være noe som resonerer med deg, og kanskje kan være til hjelp og nytte.

Noen mennesker som vet om meg, er oppmerksom på at jeg publiserer her på forumet. Det synes jeg er helt greit. Her er jeg som privatperson, vurderer før jeg publiserer, for egen del og for andres del, vil ikke at skal bli flau eller føle seg brydd på mine vegne.
Hvorfor publiserer jeg her? Jeg har ikke direkte behov for det, ikke behov for respons her, selv om det vil glede meg, jeg publiserer mer utfra mitt behov for å gi til andre.

Tanker og tilnærmingsmåte fra var barn. Hvor har barn det fra? Er vi «tabula rasa»?. Senere, i bøkene, spesielt gjennom filosofistudier, hvorav jeg fant antikkens filosofi særlig interessant, fant jeg i større grad begreper som jeg tok til meg som verktøy til å bygge videre.
Østlig filosofi og tenkemåte har alltid tiltrukket meg. Hvor har barn det fra?

OMNIA MEA MECUM PORTO – alt mitt bærer jeg med meg.
PANTA RHEI – alt flyter.

Alt mitt bærer jeg med meg - inne i meg. Jeg er ikke mitt jordisk gods.
Gode materielle rammer kan gi trygghet og velvære, et mindre vanskelig liv, men den største verdien er i det ikke-materielle, kjernen jeg bærer i meg.
Jeg er ingen øy, er også mine relasjoner - hvordan det er med dem jeg bryr meg om - dem jeg har omsorg for - dem jeg er glad i – som jeg har kjær.

Alt flyter - elven - nytt vann kommer imot – strømmer og virvler- verden hviler i forandring – verden skapes alltid. For meg et vakkert bilde. Mennesket er også i forandring – stagnerer og visner om holder på fasade, status, ego.

Denne tilnærmingsmåten kan vel for noen være forvirrende og utrygg. For meg gir det ro. Min trygghet, min selvråderett, mine materielle goder, mitt renommé, mine evner, mine muligheter – alt kan bli redusert eller tatt fra meg - livet mitt kan bli svært mye vanskeligere. Fortsatt ville jeg være meg - alt mitt bærer jeg i meg - min indre kjerne.

Hvorfor er jeg her? Jeg er her på opplæring! Det er for meg en livsens alvorlig oppgave. Som også, om livet smiler til meg, kan gjøres med smil og god latter. Jeg har reflektert lenge og mye over dette,
Viktig opplæring – leter etter noen å lære av og med. Alltid interessert i å lære av dem som kan mer enn meg – liker å møte personer som kan mer enn meg.

Renningen består av flere farger – i skyttelen noen ganger lysere tråd, andre ganger mørkere tråd – slås inn i livsveven. Et bilde jeg skapte.
Norrønt livssyn – lagnad – nornespinn. Nornene spant skjebnen, for øvrig på teine. Et bilde skapt i norrøn tid.

Karmabegrepet har vært, og er, sentralt. Karma betyr handling. Det som jeg blir utsatt for i denne verden, og det som jeg gjør i denne verden. - Karma i tanker, ord, handlinger. Sammenheng her, om det er ekte og sant. Ordene kan nå mange, handlingene er sterkest. - Karma betyr handling. Fri vilje, eller ikke fri vilje, forskjellig syn på det. Fri vilje er sentralt i buddhisme.

Spirituelle tanker noen her kanskje har gjort seg - har lest – har samtalt om - har reist for å se og lære. Hvilket absolutt ikke må være til hinder for at beholder fotfestet, orienteringsevnen og handlingsevnen i denne fysiske verden.

Det er utviklet flere yogasystemer, deriblant Karma yoga – Jnana yoga - Nidra yoga – Kundalini yoga – samt flere mer fysisk aktive yogaformer. Yoga har både fysiske og psykiske helse aspekt, samt spirituelle aspekt. Noen yogaformer kan være meget kraftfulle. Er du interessert i det spirituelle aspektet, så bør det foregå når du er klar, og i den progresjon du er klar for, under trygg kvalifisert veiledning.

Material art, bevegelseskunst. Mye bygger på østlig filosofi og tilnærmingsmåte, kan meditere. Kreves ikke at kan dette, men kan komme lenger. Krever konsentrasjon. Tilstedeværelse i seg selv, og i nærmeste omgivelser. Må henge sammen i praksisen. Anvende den kunnskap og energi kroppen har, og fokusere energien. Ki, Qi, Chi. Erfare den intuitive kunnskapen i kroppen – mye energi. Definitivt under kvalifisert veiledning. I respekt og takknemlighet til min grandmaster, for alt jeg fikk lære og måten det ble formidlet på. Livet blir preget av menneskene du møter.

Min erfaring er at det er svært sjelden å møte mennesker som har spirituell kunnskap og tilnærmingsmåte - i sitt hjerte, ikke bare i ord - og som vil samtale.
Det er heller ikke noe du uten videre tar opp, i small talk, i passiar på bussen. Tid, sted, modus, samtalepartner - mye må klaffe. Ikke minst må man våge – kanskje sondere forsiktig – ta sjansen på at kan bli sett på som rar- må tåle det. Den som intet våger, intet vinner – kan være mye å vinne.

Svært kjærkomment når møter mennesket som har denne tilnærmingsmåten – så verdifullt – så altfor sjelden – savn når ikke møtes.
Mange har ikke noen å samtale eller skrive med om dette - kanskje da godt for deg her å kjenne igjen noen av tankene dine - derfor våger jeg det til deg, her på et offentlig forum.

Noen har spirituelle tanker fra var barn. Holder det inni i seg – som en verdifull slumrende liten spire – kan vokse til en vakker blomst - venter på å bli vekket av solen – får ikke lys og næring - mens tiden går – kanskje du vil forsiktig våge.
Vet aldri hvor jeg møter mennesket - skattene kan være hvor som helst, ikke alltid der tror. Kanskje dømmer du på forhånd, og avfeier. Kanskje ser du bare det ytre, ser ikke gjennom.
En assosiasjon til å lete etter skatten: Har du hørt Michael Wiehe: Jakten på Dalai Lama. (Leting etter den nye Dalai Lama).

Å lære, å undervise, å formidle. å veilede. Dette har jeg reflektert mye over, som studerende, i arbeid og privat, som et menneske i samspill med andre.
Undervise. Vise det som ligger under. Behøver ikke å vise det, kan lede hen på det, la den andre få oppdagerglede. Forstå sammenhengen, sette egne ord på det, tilegne seg sin kunnskap og sine ferdigheter.

En gruppe er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd, heter det. Men hvorfor skal det være så sterkt og flinkt? Hvorfor skapes det ikke rom, trygge rammer og en god setting, slik at alle få prøve seg og vokse? Hvorfor fremhever mennesket sine sterke sider, og skjuler sine svake sider? Vil ikke vise seg sårbare, tror ikke at får det til, vil ikke bli betraktet som lavere enn andre. De svake sider må også få komme frem - prøve seg - vokse – et menneske som skinner med flere fasetter – et rikere liv. En gruppe utfyller hverandre - et menneske utfyller seg selv - vokser. Vi er her på opplæring – hele livet.

Veilede. Vise veien. Jeg foretrekker stier fremfor veier, har god erfaring med stier. Ser stier for meg som vakrere, varmere, mykere, mildere. Slynger seg under hengende bjerker langs elven. Forlater veien og følger stien. Ofte går der allerede en sti, formet av mennesker eller dyretråkk.

Lede. Mange er vant med å bli ledet, ønsker å bli ledet, vil ha noen å beundre og respektere, noen som gir instrukser. Hvile seg i skyggen av noen som fremstår som sterke. Men der i skyggen blomstrer de ikke opp og blir selvstendige, men domineres og føyer seg etter den som tar solskinnet. Har observert det mange ganger, at mennesker lar seg lede av noen som ikke kan tingene sine. Av noen som ikke kan tolke og forutse situasjoner, når det gjelder de fysiske faktorer, når det gjelder menneskene som står i situasjonen. En som fremstår som leder, men som ikke evner eller vil ta ansvar. Å ta ansvar handler om at er til å stole på og at er andres tillit verdig. Kan i ytterste konsekvens være fatalt, som i vinterfjellet i uvær.

Jeg har ikke behov for å lede andre. Min oppgave er å la andre erfare og lære, vokse i seg selv. Lese situasjonen, tolke den, våge å handle, være bevisst på hele prosessen. Jeg går gjerne ved siden av eller like etter. Jeg jobber for sikre trygge rammer, jeg jobber for en god setting. Vise i væremåte at kan tingene mine, samt har evne og vilje til å ta ansvar. Trer mer frem når situasjonen eller mennesket krever det, sikkerhet, helse, komfortabel.
Forteller hvordan vurderer - hvorfor handler som jeg gjør - åpen for dialog. Meget viktig å formidle kunnskap, så andre kan føle seg trygge i situasjonen. Det kognitive kan roe ned det emosjonelle. Det handler om ferdsel i ytre fysisk landskap, og det handler om ferdsel i indre mentalt landskap.

Det handler om at enkeltmennesket, kan også være gruppedynamikk. Får våge, og kan trekke seg tilbake når føler for det. Veksle mellom å våge og å hvile, naturlig. Møte mennesket der hvor er, på den andres ferdigheter og kunnskap, og i det modus er da. Det er noe lærere vet, at må møte den enkelte utfra hvor mennesket er, og hjelpe vedkommende å bygge videre på det, på sin måte.

Denne min fugl er meg svært nær – ikke helt sikker om våger å slippe den - ut i den store verden – kjennes mest riktig å la den fly – tror den hel nok og livskraftig nok – tåler å bli sett - tåler noe motstand. Kanskje vil jeg kalle den tilbake – om verden blir den for stor eller vanskelig – om den trenger mer pleie.
Min fugl har vært tilbake hos meg – slipper den nå fra meg igjen - for en stund?

Send - fly min fugl - fri – fly
Til forsiden