Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått informasjon om hvordan det dokumenteres.

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått informasjon om hvordan det dokumenteres.

april 7 2016 - 17:19
Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått god informasjon om deres dokumentasjonsplikt, har tenkt igjennom om en selv syns det er greit og sakt i fra om hva en syns er greit til behandler.

Vil informere om at helsepersonell ellers kan skrive ned alt en sier, som blir lagret uten at en har direkte rett til å få det slettet selv om det er belastende. For meg går ikke dette overens med det jeg trodde skulle være fortrolighet som for meg ikke går overens med å skrive det ned for så å miste råderetten over det.

Vil også advare mot å gi for personlig informasjon til store byråkratiske systemer. Rett og slett fordi de tar ikke personlig hensyn til deg når det kommer til lagringen av informasjonen en gir.

Vær klar over at alt som blir skrevet ned etter mange år blir lagret i statsarkivet og at taushetsplikt også går ut en gang. At flere kan kreve innsyn i det som NAV, forsikringselskap og saker som kommer opp. Det kan også følge deg og bli lest av andre helsepersonell mange år senere når du er ferdig med det, glemt det og kommet over det.

Jeg sier ifra fordi jeg mener at folk burde vite hva de bruker og fordi jeg mener at å ha oversikt og kontroll over egen situasjon er det som bidrar mest til god psykisk helse. Jeg syns ikke det er rett å skrive ned personlige ting om folk uten at de vet det. Og skal noe personlig lagres om en er jo det noe en burde tenke godt igjennom først.

Selv syns jeg bedringen skjer i samtalen som endrer tankemåten så man tenker annerledes neste gang, for meg går det ikke overens med å skrive det ned.

Vil også si at det er lurt sjekke hvilke behandlingsalternativer som finnes og hva en syns passer best for en selv og være klar over at ikke alle leger har spesialisert kunnskap innen psykisk helse og burde involvere pasienten i valg av behandling. Eller å gå rett til spesialist så en slipper å møte på en uten spesialkompetanse først.
Avatar

Vil advare

april 21 2021 - 19:39
Helt helt enig. Pass på hvem som får behandle deg.
Avatar

De avholder ikke taushetsplikten

april 21 2021 - 19:48
Pleier alltid å bare sladre og spre rundt det som jeg forteller i fortrolighet
Avatar

Re: Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått informasjon om hvordan det dokumenteres.

april 21 2021 - 19:51
NAV og forsikringsselskaper har IKKE innsyn i pasientjournaler.
Avatar

Hei

april 21 2021 - 20:17
Dette var ganske dramatisk skrevet.Først og fremst det er begrenset til hvem som har tilgang til journalen.De har taushetsplikt.Nav kan ikke gå inn i dems system el forsikringsselskap.Psykiatrien skriver sine notater vurderinger men en behandler skriver ikke en bok etter en time men skriver det kort og det viktigste fra timen.Man skal jo ikke få fullstendig panikk her heller.Man skal kunne ha tillit mellom behandler og pasient hvis terapien skal fungere.Hvis ikke det er tillit så fungerer ingenting uansett da.
Avatar

Til Bruker12

april 21 2021 - 20:39
SITAT:
"Vil informere om at helsepersonell ellers kan skrive ned alt en sier, som blir lagret uten at en har direkte rett til å få det slettet selv om det er belastende. For meg går ikke dette overens med det jeg trodde skulle være fortrolighet som for meg ikke går overens med å skrive det ned for så å miste råderetten over det."

SVAR:
Er helt enig med deg!

Har selv opplevd hvordan en tiltaksarrangør i regi av NAV, skrev ned ting jeg hadde sagt, uten å informere meg på forhånd om at slikt ville bli gjort - og selvfølgelig uten at jeg hadde noen som helst rettighet/mulighet til å endre/slette rapporten som de sendte inn til NAV. Det er rett og slett en form for bakholdsangrep å holde på slik; å la folk prate fritt, uten å informere om at det man sier vil bli dokumentert. Så jeg føler meg skikkelig forrådt av dem.

Det var heldigvis ingenting jeg sa til dem som jeg ikke kan stå for, til tross for hvor kontroversielt budskapet mitt var - som er fordi jeg er åpen om alt. Men hva med andre folk som prater i god tro om ting, men som ikke er klare for å stå for de tingene de sier, overfor noe annet helsepersonell enn akkurat det spesifikke helsepersonellet de (trodde at de) pratet "fortrolig" med?

Hadde dette skjedd med en annen person enn meg, så kan jeg godt forstå hvor redd vedkommende kan føle seg, angående spørsmålet om "hvem som kommer til å få innsyn i hva i fremtiden, og hvem som dermed kommer til å få vite ting i fremtiden" - når ting de har sagt, har blitt dokumentert av de ansatte/av helsepersonellet uten at vedkommende selv har blitt informert om det på forhånd, og uten at vedkommende selv har samtykket til det.

Men det er slik det er når man lever i en fucka verden... Sukk...
Avatar

Re: Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått informasjon om hvordan det dokumenteres.

april 21 2021 - 21:33
Man har klagerett på vedtak i NAV-systemet, det går til og med an å klage - og få medhold - selv om man ikke formelt har klagerett. (Jeg fikk ihvertfall det, trolig fordi jeg kunne dokumentere feil.)

Tiltaksarrangører og helsepersonell er ikke det samme, og helsevesenet og NAV sine systemer er helt adskilte. Og uansett hvem som evt. snubler over taushetsbelagt informasjon i fremtiden, så kan de ikke bruke den informasjonen til noe som helst på lovlig måte.
Avatar

Til Frikar-1

april 22 2021 - 05:08
SITAT:
"Tiltaksarrangører og helsepersonell er ikke det samme (...)"

SVAR:
Mm, forstår det, men visste ikke hva jeg skulle kalle dem - siden de jobber med folk som sliter i en eller annen grad, uten at de nødvendigvis er faglig utdannet helsepersonell.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"(...) og helsevesenet og NAV sine systemer er helt adskilte."

SVAR:
Okey, hvis det er sant så er jo det bra i det minste.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Og uansett hvem som evt. snubler over taushetsbelagt informasjon i fremtiden, så kan de ikke bruke den informasjonen til noe som helst på lovlig måte."

SVAR:
Nei, men ikke alle tar taushetsplikten sin like seriøst, så taushetsbelagt informasjon kan allikevel spres "under bordet", både privat og overfor kollegaer...

Og det er uansett ikke gunstig at enkelte ting står i en rapport som en gitt NAV-veileder skal lese. For denne NAV-veilederen er jo ment til å hjelpe en på best mulig måte - og hvis denne NAV-veilederen leser ting om deg som vedkommende ikke liker (fordi vedkommende eventuelt er ignorant og fordomsfull), så kan det kanskje få betydning for hvor hjelpsom vedkommende er mot deg og din sak. (Veilederen vil f.eks. kanskje ikke "trekke i like mange tråder" for å hjelpe deg og din sak, hvis vedkommende ikke liker deg.)

Men med det sagt så er hovedproblemet med slike hendelser, hele det ugjennomsiktige/uinformerte opplegget; det faktum at man ikke blir opplyst på forhånd om hvilke type ting som vil bli dokumentert, når man introduseres for en institusjon/tiltak f.eks. i regi av NAV.

Hvilke type ting som vil bli dokumentert, burde være en av de tingene de nevner klart og tydelig, under introduksjonsmøtet til enhver ny person på den aktuelle institusjonen/tiltaket. For ellers bedriver de en form for bakholdsangrep/lureri.
Avatar

Pancakejam

april 22 2021 - 09:33
Jeg vil ikke kalle det verken bakholdsangrep eller lureri. Ikke mer enn vanlige folk lurer hverandre til daglig ihvertfall, for det er allment kjent (i hvert fall i gaten jeg vokste opp) at man alltid skal tenke seg om før man snakker - uansett hva det gjelder. Men både NAV og helsevesenet kunne vært bedre på informasjon generelt, det er jeg enig i.

At enkelte saksbehandlere kan være ignorante og fordomsfulle stemmer nok - men det kan man også bruke mot dem, slik jeg gjorde i min sak, da det kunne dokumenteres at 2 ulike saksbehandlere ikke hadde gitt meg viktig informasjon _da jeg etterlyste den_.
Avatar

Til Frikar-1

april 22 2021 - 14:01
SITAT:
"(...) for det er allment kjent (i hvert fall i gaten jeg vokste opp) at man alltid skal tenke seg om før man snakker - uansett hva det gjelder."

SVAR:
Ja, så klart.

Selv sier jeg så å si aldri noe jeg ikke kan stå for. Det er jo nettopp derfor jeg tillot meg selv å snakke så fritt som jeg gjorde, på det tiltaket jeg refererte til - og som jeg ellers også gjør generelt, uansett hvem jeg prater med. Jeg har så å si ingen "tabuer". Jeg er svært fri.

Men poenget er som sagt prinsippet; det er DET som gjorde meg forbannet vedrørende dette tillits-bruddet.

For det ER jo lureri når man tror at man kan snakke fritt om ting uten konsekvenser - men det deretter viser seg at de "i all hemmelighet" har dokumentert det man har sagt. Det er nøyaktig det samme som om vi to har en samtale hvor jeg tror at jeg kan snakke fritt med deg om ting - men hvor du i all hemmelighet har tatt lydopptak/videoopptak av samtalen. Det ER lureri.

Og ikke misforstå; det er noen ganger lureri rett og slett er nødvendig (og hvor man da begår lureriet selv om man skulle ønske at man ikke hadde trengt å gjøre det, og hvor man ikke nødvendigvis har noen onde intensjoner med lureriet).

Men poenget er at jeg forventer bedre av en OFFENTLIG institusjon; jeg forventer å IKKE bli lurt/ført bak lyset av en OFFENTLIG institusjon. Enhver offentlig institusjon er en representasjon av staten, og staten bør ikke bedrive lureri av sine samfunnsborgere (selv om det egentlig var selve den aktuelle, offentlige institusjonen som bedrev selve lureriet).
Avatar

Re: Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått informasjon om hvordan det dokumenteres.

april 22 2021 - 18:12
Sammenligningen din er ikke gyldig, fordi en samtale mellom oss to ville vært førstepersonshandlinger for oss begge, altså at vi _ikke_ har noen formelle roller ovenfor hverandre. En samtale med en offentlig ansatt (som er på jobb vel å merke) er derimot en andrepersonshandling, altså at begge parter har en definert rolle i den institusjonelle settingen. Det har altså ikke funnet sted noe "lureri" eller tillitsbrudd i situasjonen du beskriver.
Avatar

Til Frikar-1

april 23 2021 - 12:04
Sukk... Du tenker rett og slett altfor kort, som er tydelig i argumentene du skriver tilbake til meg.

SITAT:
"Sammenligningen din er ikke gyldig, fordi en samtale mellom oss to ville vært førstepersonshandlinger for oss begge, altså at vi _ikke_ har noen formelle roller ovenfor hverandre."

SVAR:
JO - den er gyldig, men du er ikke i stand til å forstå det, fordi du roter deg bort i dårlige/lite gjennomtenkte "fasade-argumenter".

Det handler ikke om at det er "førstepartshandling" (hvor folks roller er uformelle/udefinerte) eller "andrepartshandling" (hvor folks roller er formelle/definerte). Argumentet ditt om at skillet mellom "førstepartshandling" og "andrepartshandling" i seg selv liksom har noen betydning for hvorvidt noe er lureri eller ikke, er et "fasade-argument"; altså et argument som HØRES fint og riktig ut på overflaten, før man faktisk bruker hodet og tenker etter, og man da ser at det ikke stemmer i virkeligheten. Og folk som meg ser vanligvis rett gjennom slike "fasade-argumenter", umiddelbart.

Forklaring:
Helt uavhengig av om noe er "førstepartshandling" eller "andrepartshandling", så ER det uansett lureri/å bli ført bak lyset når noen gjør audioopptak eller videoopptak av en person, eller skriver ned ting som en person sier, uten å OPPLYSE om det på forhånd - med mindre det er spesielt nødvendig (og det dermed er spesielt forventet) i en situasjon at slik dokumentering forekommer (slik som hvis man f.eks. ringer 112, hvor samtalen naturligvis blir tatt opp; eller hvis man er elev under en undervisning, hvor man naturligvis skriver ned ting læreren formidler; o.l.).

Det er nettopp derfor det vanligvis opplyses om at en samtale vil bli tatt opp, hvis den blir tatt opp, når man ringer til diverse former for "andreparter", slik som kundeservice'er eller enkelte offentlige institusjoner; eller at man blir opplyst om at man blir filmet, når man er på et spesielt type intervju hos en "andrepart" (f.eks. hvis man er på intervju for en skuespiller-rolle/deltager-rolle i en film/TV-serie).

Men med det sagt, så forstår jeg så klart hva du egentlig MENER med argumentet ditt - selv om argumentet ditt i seg selv er feil. For hvis en samtale altså utgjør en "andrepartshandling" (f.eks. hvis samtalen er mellom en bruker og en veileder på en offentlig institusjon som NAV, i motsetning til å være mellom 2 personer i privat sammenheng), så er det jo da selvfølgelig litt mer forståelig at dokumentering av enkelte ting KAN forekomme. Men poenget er at det fremdeles BØR bli opplyst om slik dokumentering på forhånd - for det er ikke like nødvendig (og det er dermed ikke like forventet) at dokumentering må forekomme i en slik situasjon, som det det er nødvendig (og det dermed er forventet) at dokumentering må forekomme når man f.eks. ringer 112. Forstår du forskjellen?

Med andre ord: I enkelte situasjoner er det en selvfølge at ens uttalelser blir dokumentert. Men i alle andre situasjoner (både ved "førstepartshandlinger" og "andrepartshandlinger"), er det IKKE en selvfølge - og i slike situasjoner BØR man da bli opplyst om at dokumentering av ens uttalelser vil forekomme (hvis de vil forekomme), slik at man dermed kan ta et informert valg om hva man vil si/ikke vil si til vedkommende.
Avatar

Pancakejam

april 23 2021 - 14:49
Jeg ser faktisk ingen grunn til å kommentere dine påstander her, da de faller på sin egen urimelighet.
Avatar

Re: Vil advare mot å gi informasjon til psykisk helsevesen før en har fått informasjon om hvordan det dokumenteres.

mai 4 2021 - 15:17
Det har med meg blitt skrevet mange rapporter gjennom årene som og NAV har fått tilgang til. Helt siden bhage. En rapport av de siste sto det noe jeg sa som jeg ikke likte. Det sto teknisk sett om meg som om jeg er et stort problem og alt er bare galt med meg. Det var ikke noe positivt, men når jeg på noe prøvde å få noe positivt, så ble det alltid vinklet av de andre til noe negativt... takket være det er jeg nå ung ufør fordi det var bare galt med meg. Jeg var bare et stort problem som ikke kunne fikses.

Det er brudd på personvern, men i fremtid skal ingen ha personvern. Alle skal vite alt om alle og hverandres problemer. Det er bare å ta sin egen makt tilbake og være åpen om sine problemer her og nå.
Avatar

Lovhjemmel

mai 4 2021 - 16:54
Hvilken lovhjemmel hadde NAV for å få tilgang til de rapportene? Og er du ung ufør så kan du begynne å studere, og på den måten komme deg inn i arbeidslivet (hvis det er det du ønsker).
Til forsiden