Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 5 2021 - 17:26
Enkelt forklart er standpunktet at såkalt psykisk sykdom ikke er noe annet enn naturlige traumatiske stressreaksjoner på det man har vært igjennom, og naturlige emosjonelle reaksjoner. Dvs. at psykiske sykdommer således kan reduseres til naturlige, og til tider til og med nødvendige følelser som redsels- og tristhets reaksjoner, og at symptomer på såkalt psykose/schizofreni bare er delvis gjennomført intern kommunikasjon eller forsøk på kommunikasjon utenfor de vanligste væremåter, men som derfor ser ut som det er utenfor den til tider snevre kulturelle normen for følelser og kommunikasjon.

Psykiatriens definisjoner på vrangforestillinger og psykoser ville f.eks. ha sykeliggjort alle andre språk, kulturelle ritualer, klesformer og væremåter om de ikke visste at det var kulturelle forskjeller. Det samme kan sies om musikk, kunst, dans, treningsformer osv. som for en psykiater uten noen kunnskap om slike væremåter, kommunikasjonsformer og intern kommunikasjon ville ha definert dette som schizofreni, vrangforestillinger og psykose.

Historisk var dette også en hovedårsak til psykiatriens eksistens, å forsøke å undertrykke og utrydde minoriteter, "synd" og subkulturer.

Såkalte psykiske diagnoser og sykdommer finnes med andre ord ikke.

Thomas Szasz var en kjent amerikansk psykiater som kritiserte definisjonene av psykisk sykdom, dvs. de såkalte diagnosene, fordi de ikke har basis i vitenskap. Dvs. at de ikke kan påvises med vitenskapelige metoder i patologien i hjernen av reelle vitenskaper som f.eks. nevrologi, og det kan disse såkalte sykdommene/diagnosene fortsatt ikke. Psykiatriske og psykologiske diagnoser er derfor å regne som pseudovitenskap og ikke reell vitenskap, altså ikke som legevitenskap der det kan påvises reelle patologiske årsaker.

Thomas Szasz påpekte også at psykiatriske diagnosene ble laget for å berettige makten og eventuelt også overgrepene til psykiatere, og at de kun er en form for negativ sosial kontroll med dehumaniserende merkelapper som i likhet med rasistiske definisjoner eller ideologiske fiendebilder er laget for å kunne utøve negative handlinger mot individer og grupper.

Psykiateren Thomas Szasz var også tidlig ute å kritiserte samrøret mellom medisinfabrikantene og deres markedsføring av psykiatriske "medisiner" mot psykiatriske diagnoser fordi de heller ikke har vitenskapelig belegg for sine påstander om farmakologiske årsaker til såkalte psykiatriske diagnoser - og det har de fortsatt ikke. Det finnes fortsatt ingen nevrologiske eller genetiske bevis for påstandene deres om kjemiske ubalanser til de med diagnoser. Nå for tiden er imidlertid dette samrøret og overtakelsen av psykiatrien av farmasifirmaene mer eller mindre komplett og preparatene har vært markedsført for enorme summer og har korrumpert utdannelsessystemet gjennom betalt oppdragsforskning og undertrykkelse av reell forskning gjennom publikasjoner og søkeresultat finansiert av markedsføringsavdelingene i disse firmaene, i Norge importeres denne pseudovitenskapen naivt også gjennom oversettelser av slikt markedsføringsmateriell til utdanningssystemet.

Thomas Szasz var imidlertid ikke imot psykiatri eller psykologisk samtaleterapi så lenge dette ble gjennomført absolutt og totalt frivillig og uten diagnoser som altså mer villeder enn hjelper verken pasient eller behandlere.

Han skrev allerede i 1961 og 1970 to bøker, "The Myth of Mental Illness (1961)" og "The Manufacture of Madness (1970)."
Avatar

Hei

juli 5 2021 - 18:33
Syns dette er merkelig å legge ut på forumet.Hva vil Du med dette.Bare fordi man ikke ser noe betyr ikke at det ikke er der.Diagnoser gir ofte mennesker svar som hjelper og det er verktøy.Det redder liv.Men ja noen ganger kan det komplisere også.Jeg vet ikke hva slags situasjon du er i selv tydeligvis noe du går gjennom i livet eller er bitter på ting som gjør at du legger dette ut.Det er mer enn nok for mennesker her å være i smerter her enn i tilleg høre på dette og på denne måten her kan det føre til at folk ikke oppsøker hjelp.
Avatar

niknak78

juli 5 2021 - 21:42
Thomas Szasz' bøker var viktige innspill i tiden de ble skrevet, den gang det var ekspertmodellen som gjaldt. Idag er det samarbeidsmodellen som gjelder i helsevesenet. Altså blir det helt feil å anvende Szasz' kritikk på forholdene i helsevesenet idag.

Så hva vil du oppnå med dette?
Avatar

mrsfreak1983

juli 6 2021 - 21:48
Er på ingen måte imot at folk skal søke hjelp, ingen kan eller bør klare seg alene. Men da må også folk være klar over hvem og hva de oppsøker hjelp hos når de skal søke hjelp slik at de finner snille mennesker som bidrar til et friskere og ikke sykere liv.

Så er grunnleggende uenig i det du sier om diagnoser. Diagnosene åpner for alle menneskerettighetsbruddene som begås mot alle de lidende menneskene i psykiatrien. Diagnosene reduserer pasientens meninger, følelser og livserfaringer til noe uvesentlig. Og diagnosene er det som skaper all den skadelige over- og feilmedisineringen psykiatrien bedriver.

Diagnosene lukker kommunikasjonen mellom behandlere og pasienter. Diagnoser er en avansert form for mobbing, de er stigmatiserende og de virker dehumaniserende. Diagnosene forårsaker redusert selvfølelse, fornedring, skam og de driver også folk til selvmord gjennom både psykiatriske overgrep, medisinskade og mobbing. Men det finnes altså ikke noe vitenskapelig bevis for diagnoser, verken patologisk, nevrologisk eller genetisk, de er ren metateori og ikke verdt mer enn annen metateori om menneskers personligheter og indre vesen.

Diagnosene hjelper verken pasientene eller behandlerne til bedre kommunikasjon, hele formålet med diagnoser er derimot å forårsake medisinering. Men medisineringen skader etter kort tid pasientens livsutfoldelse, mentale utvikling, hjerne og kropp. Å rehabiliteres fra medisinskade er en lang og slitsom prosess, mange pasienter kommer aldri ut av den fallgropen såkalte medisiner forårsaker, og ender i stede opp stadig sykere både kroppslig og mentalt. Paradoksalt nok øker det av og til også medisineringen fordi enten eller både behandler og pasient tror på milliardmarkedsføringen om at dette har positiv effekt, til tross for at en hver observasjon de selv kan gjøre ville tilsi det motsatte.

Så de ekstra belastningene som diagnosene og medisinskadene har på livet, sinnet, kroppen og følelsene er dessverre ofte det som til slutt forårsaker at det hele blir for mye å bære. Så nei, diagnoser og påfølgende medisinering redder ikke liv, de ødelegger liv.
Avatar

niknak78

juli 6 2021 - 22:03
Jeg har nettopp hatt en diskusjon om min fastlege om dette, og det du beskriver er IKKE riktig i 2021. Det er ikke diagnosene i seg selv som avgjør hva slags hjelp man får. De er et utgangspunkt for å finne den beste måten å hjelpe pasienten, jfr. bl.a. Samhandlingsreformen fra 2009.

Hva særinteressegrupper _mener_ er hensikten med diagnoser får stå for deres egen regning og risiko. Szasz presiserte selv at han ikke var en del av den antipsykiatriske bevegelsen.
Avatar

Frikar-1

juli 6 2021 - 22:30
Forskjellen på det du omtaler som "samarbeidsmodell" og "ekspertmodell" er i beste fall illusorisk. Psykiatrien har ikke endret seg vesentlig i form siden 1970-tallet, om noe er den enda mer såkalt "ekspert" (les: fagidiot) orientert nå enn tidligere.

Å avskrive det psykiater Thomas Szasz og mange andre behandlere, de aller fleste pasienter med langtidserfaring og pårørende påpeker som noe som hører fortiden til er feil på alle måter. Psykiateren Thomas Szasz gjentok og opprettholdt for øvrig også sine advarsler hele livet fram til 2012, så det du sier er direkte feil.

Om noe har disse to negative aspektene i psykiatrien blitt verre ikke bedre siden 60- og 70-tallet, antall diagnoser, diagnosefokuset og mengden "medisiner" som brukes har bare økt i omfang siden 60- og 70-tallet, nå skrives det ut f.eks. like mye anti-psykotika som kolesterolsenkende medisiner i USA og resultatene er katastrofale, antall medisinskadete pasienter har eksplodert i antall, langt færre pasienter blir friske og pasientene dør også tidligere.

Dette har skjedd fordi firmaene har brukt milliarder på å markedsføre diagnoser og så medisiner mot diagnosene ovenfor folk, psykiatere og psykologer siden 1970-tallet. Dette er ikke så ulikt som hvordan det er en opiodkrise i USA som nå er skapt av pillefabrikanter eller hvordan firmaene pushet amfetaminstoffer som lykkepiller til husmødre i USA på 60- og 70-tallet, og hvordan folk ble avhengig og døde i hopetall av barbiturater (og dagens angstmedisiner er ikke stort bedre, men de ble markedsført noe annerledes). Tobakk ble markedsført som helsefremmende, og kokain og morfin var en vanlig del av medisiner solgt på apoteket på slutten av 1800-taller og begynnelsen av 1900-tallet, før folk altså ble klar over alle de negative virkningene av disse stoffene.

Nå i nyere tid har bruken av anti-depressive medisiner økt til absurde nivåer i befolkningene i vesten. Samtidig og det til tross for at livskvalitetsindikatorer forbedret seg i samfunnet, økte antall selvmord i stede for å synke. Men økt selvmordsrisiko står altså som en mulig bivirkning i pakningsvedleggene - og nå finner allikevel ikke forskerne vitenskapelig belegg for at SSRI'er virker bedre enn placebo på depresjon, men de kan altså være problematiske å slutte med.

Dette er en enorm kynisk industri verdt hundrevis av milliarder hvert eneste år, og fordi prisen på preparatene er så høye så er f.eks. antipsykotika nå verdt like mye som verdens narkotikaforbruk. Og da øker profitten tilsvarende enormt desto mer de kan manipulere pasienter eller behandlere til å øke dosene og lengden av bruken. De forsøker også stadig å utvide bruken av disse nerveskadelige stoffene til stadig flere klienter og til nye diagnoser.

Men alle disse diagnosene og medisinenes effekt er nye fenomener uten annet en pseudo-vitenskapelige årsaksforklaringer og sammenhenger. Og på alle måter klarte altså menneskeheten seg uten alle disse diagnosene og psykofarmika i all de årtusene før psykiatri ble funnet på, gjennom vanlig sunn livsførsel og naturlig empati og sympati.
Avatar

Hei

juli 6 2021 - 22:30
Jeg kan på en måte forstå hva du mener men jeg er uenig i det.Behandlere er flinkere i dag til å se hele menneske.Det dreier seg å se hele menneske bak diagnosen.Diagnosen forteller symptommer på lidelsen og det er jobben grunn til at pasienter som sliter med psykiske lidelser har mye smerter i kroppen.Mange har mye smerter i kroppen og det må tas på alvor at mange psykiske lidelser vet man i dag kan føre til alvorlige fysiske sykdommer også.Det er klart mennesker med makt kan være arrogante også.Slik er det i alle jobber hvor man har makt og da kan de lett bruke diagnosen mot en el ha holdning jeg vet best men de fleste fleste behandlere ønsker å gjøre det beste for pasienter.Når man starter å bruke antidepressive så har man jo noe å si selv også bortsett fra når man er på tvangstiltak og der igjen er pasientombudet og det er blitt strengere og strengere nå enn det pleide å være.Det du skriver her er faktisk med på å nedvurdere psykiske lidelser som folk på forumet har ved å si at det ikke fins.Det kan føles krenkende for mennesker som sliter med psykiske lidelser og lever i smerte at noen kommer og sier at det ikke fins.Kroppen og psyke henger sammen og påvirker hverandre.Jeg vet ikke hva målet ditt her er men slik jeg ser det så redder diagnoser liv samtidig som det kan bli brukt mot en el feildiagnostisering som kan oppstå.Nettopp denne holdningen her er med på å gjøre at man ikke tar like mye på alvor psykiske lidelser.Når det gjelder brudd på menneskerettigheter det skjer det men er blitt mye bedre enn før.Det viktigste er å se menneske bak diagnosen og kjemi med behandler og riktig diagnostisering.Det er ikke en ting men flere sammen som er avgjørende men god kjemi med behandler er kjempe viktig.
Avatar

mrsfreak1989

juli 6 2021 - 22:36
Jeg sier jeg på ingen måte at folk ikke har naturlige traumatiske langvarige etterreaksjoner som redsel og tristhet over hva de har levd igjennom. Jeg sier imidlertid at diagnoser ikke finnes, at de er pseudovitenskap, og jeg sier at medisinene skader mye mer enn de hjelper, spesielt over tid.
Avatar

mrsfreak1983

juli 6 2021 - 22:47
Og jeg sier på ingen måte at stress og smerter ikke finnes heller.
Avatar

Hei

juli 6 2021 - 22:58
Det du kaller naturlige reaksjoner kan gå inn i alvorlige ting.Nå kom det jo nylig at traumer i ung alder er en av hovedårsakene til at man kan få alvorlige fysiske sykdommer så det sier jo ganske mye faktisk.Ta ett eks de med Me de lider under dette her mye at de vil ikke ha det til at det er psykisk de mener bestemt at dette er fysisk mens sterke krefter vil ha det til at det psykisk.Det er egentlig begge deler.Det er mer komplisert enn at det kun er en av tingene.Det er alltid blanding av flere ting.Her føler jeg at det er snakk om at du prater om tvangsmedisinering og at slike ting ødelegger mennesker men du må huske det er blitt bedre det også enn det var før.Mye som skal til for tvangsmedisinering.Jeg syns mye av det du skriver baggatelliserer jo psykiske lidelser.Mange traumer fører jo nettopp til alvorlige tilstander.Det er forskjell mellom normal tristhet og depressiv tilstand som kan føre at folk ikke vil leve mer.Gener har også noe å si og dette ser ut at fu har glemt helt her.
Avatar

niknak78

juli 6 2021 - 23:09
Du kan mene hva du vil om diagnosesystemet, jeg forholder meg til de rettighetene jeg har som er nedfelt i lovverket, og det anbefaler jeg alle andre å gjøre også.

Det er under mitt nivå å spekulere i dine motiver for denne sammenblandingen og forvrengningen av reélle fakta og legitim fagkritikk du driver med her, ved å utelate viktig kontekstuell informasjon, som bl.a. at Szasz' bøker også kan ses på som en del av den generelle positivismestriden som foregikk i akademia da bøkene ble skrevet. At enkeltpersoner i psykiatrien misbruker posisjonene sine og/eller lar seg påvirke til å opptre partisk er en helt annen diskusjon, som ikke har med diagnoser eller medisiner å gjøre.

Det er ingenting nytt du kommer med her. Jeg har hørt alt dette før, fra folk som hadde sine egne agendaer. Hva er din agenda?
Avatar

Hei

juli 6 2021 - 23:19
Enig akkurat i det at det er forskjell mellom helsevesen i USA og Skandinavia.Det er stor forskjell.Jeg skjønner jo akkurat dette med at det er store penger i medisiner men når mange mennesker føler antidepressiva har hjulpet dem så det jo veldig bra.Det er jo bra å være skeptisk niknak men å gå fra å være skeptisk til å hevde at diagnoser ikke fins det er ganske dramatisk Noen mennesker har levd i mange år og visst det er noe galt med dem og når de tilslutt fikk svar og man fant ut av det ble det en stor lettelse for da visste de hva de trengte å forholde seg til og hva slags hjelp de trengte.Så på den måten er diagnoser livsreddende men så er det den motsatte veien hvor diagnose har ført til det motsatte og ødeleggende.Ja gener har mye å si.Sårbarhet også noen mennesker er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre.
Avatar

Amerikanske og norske forhold

juli 6 2021 - 23:25
For ikke så lenge siden leste jeg at noen amerikanske filosofer nå har begynt å snakke om "the double empathy problem" - og da jeg leste mer om det måtte jeg tenke på det etablerte norske begrepet intersubjektivitet. Så det er mulig de henger litt etter på noen områder der borte.
Avatar

Hei

juli 6 2021 - 23:30
Frikar det tror jeg og at de henger etter og at de tyr lettere til piller der enn her.Psykiatri har mye mye å forbedre seg på her også men det er blitt mye bedre enn før i tiden.Nå er det samarbeidsmøter og man kan klage i dag enn hvordan det var før.Selv tvangsmedisinering kan klages mye mer på i dag enn hvordan det pleide å være før.
Avatar

Frikar-1

juli 6 2021 - 23:38
Det er du som forsøker å tillegge meg noen agenda.

Thomas Szasz påpekte for øvrig at det også var en betydelig andel av pasientene som spiller syke av forskjellige grunner.

"According to Szasz, many people fake their presentation of mental illness, i.e., they are malingering. They do so for gain, for example, in order to escape a burden like evading the draft, or to gain access to drugs or financial support, or for some other personally meaningful reason. By definition, the malingerer is knowingly deceitful (although malingering itself has also been called a mental illness or disorder)."
Avatar

Niknak

juli 6 2021 - 23:41
Det at det er mye penger å tjene på antidepressiva i dag det skjønner jeg godt.Det er det.At menneskerettigheter kan bli brutt det skjønner jeg også.At det fortsatt er tvangsmedisinering det fins men før kunne man ikke klage på det men må kan man det i større grad.Det jeg ikke forstår er at du kan på ett sted som dette hevde at psykiske lidelser ikke fins.Ok så du legger det over på naturlige traumer og det du kaller naturlige traumer fører igjen til alvorlige fysiske sykdommer og dette er bevvist faktisk.Det er aldri en ting alene og selv om du ikke ser på dette med gener som bevvist forskes det mye på det.Det fins folk her som kanskje skal til utredning på Dps hva tror du de tenker når de leser dette at du sier deres sykdom ikke fins.Hva prøver du å oppnå med dette? Vekke opp mennesker det trenger du ikke.Det du skriver er gammelt nytt om medisiner hvor mye penger dom tjenes på det for det har man visst i mange år.
Avatar

Hei

juli 6 2021 - 23:48
Dette er så respektløst skrevet av deg vet du hva det vil si å lide så mye at man prøver å ta livet sitt el tar livet sitt.Vet du hva det vil si å lide så mye at man mister alle krefter i kroppen,Angst som er overvelmende at man låser seg inne og isolererer seg fra omgivelser fullstendig.Depresjon er ikke å være trist depresjon kan være å nå bunnen.Det du kaller naturlige traumer det fins unormale traumer også og du skriver på ett sted som dette om at folk faiker det er så respektløst mot mennesker som lider.Se rundt på forumet her hvor mange som ikke orker tanken på livet.Se hvordan mennesker har det her.Jeg tror mange på forumet ikke syns noe om dette.
Avatar

niknak78

juli 6 2021 - 23:57
Intet svar er også et svar. Jeg kan leve med det.

Forøvrig et gyldig poeng hos Szasz det siste sitatet der ;)
Avatar

Niknak

juli 7 2021 - 00:03
Det eneste jeg lurer på er hva du ville med dette.Det er det jeg tenker når jeg leser alt dette.Dette må vel ha på en eller annen måte være noe bittert med din egen situasjon.Folk som lider her og som skal på utredning på Dps jeg tenker hva slags inntrykk dette gjør på dem når noen skriver at diagnoser ikke fins.Jeg syns det er trist at du føler en slik bitterhet overfor psykiatri.
Avatar

Tardetsomdethardet

juli 7 2021 - 00:16
Det kan være det er genetiske forskjeller i hva som forårsaker hvor mye empati noen har for andres følelser, og derfor også hvor mye frykt eller tristhet de føler av andre, dvs. "weltschmertzen" som det het før de fant opp depresjon så de kunne selge medisiner.

MRI'er av kriminelle psykopater tyder på at det er patologiske hjerneforskjeller i hvert fall her, men samtidig er det ikke funnet psykopat-gener utenom det såkalte warrior genet (som forårsaker MAO-A enzymet, som resirkulerer serotonin), men dette genet har også 40% av befolkningen så opplagt nok feil å definere 40% av mennesker som psykopater, mer riktig er det vel å si at 40% er mer likeglade enn andre.

Men det MRI 'er har påvist er at amygdalaene til psykopater er betydelig mindre enn hos resten av befolkningen, og det kan være hvorfor de har vansker med å se andres frykt og ikke føler den i det hele tatt, som igjen fører til at de ikke enkelt avlærer anti-sosial atferd over tid og til og med tillærer seg mer negativ sosial atferd. Men en del av dette er miljø og tillært utvikling fra oppveksten også, dvs. akkurat som hjernen kan trenes til å bli flink til å spille et instrument om man begynner tidlig kan også empati og evnen til å føle andres frykt utvikles eller underutvikles i oppveksten, eplene faller ikke langt fra stammen som det sies.

Andre igjen på den motsatte enden av skalaen har nok noe større amygdalaer enn majoriteten og opplever mer av andres frykt, og har derfor mer empati og sympati for andres følelser - noe som sikkert kan føles både stressende og trist. Det kan kanskje beskrives som unormalt, men hvor hadde verden vært om det ikke var mennesker i andre enden av den emosjonelle skalaen ute i samfunnet? Og det er forresten også en grunn til å være kritisk til sykeliggjøringen og medisineringen av folks naturlige følelser og følesesreaksjoner.
Avatar

mrsfreak1983

juli 7 2021 - 00:23
Riktig det er trist at de får fortsette slik med pasienter, og stadig nye og flere mennesker. Jeg vil bare advare folk om alle de negative effektene psykiatrien har, det er ikke noen agenda utover det. Jeg har opplevd for mange mennesker gå til grunne, ødelegges og også ta selvmord av "behandlingen" de fikk/får av psykiatrien. Og psykiatrien har ikke blitt bedre heller med årene, det er bare deres PR rundt problematikken for å beholde stillinger og unngå juridiske problemer som gir inntrykket av dette, PR som de dessverre for øvrig har blitt svært flinke til også.
Avatar

Hei

juli 7 2021 - 00:35
Jeg tror mange vet om det negative ved psykiatrien også.Jeg mener samtidig psykiatrien hjelper mange mange mennesker til å få det bedre.Man har alltid maktsyke mennesker som misbruker sine stillinger og er arrogante og det er dessverre slik overalt.Jeg syns det er trist å høre at du har opplevd dette nært og hva du forbinder med det som har skjedd vet jeg ikke.Ble det anmeldt til helsetilsynet dette som skjedde.Jeg syns det er trist at du har slik opplevelse men de aller fleste psykologer og psykiatere ønsker å hjelpe pasienter men det fins alltid de som tror de vet alt best og er arrogante.Men de fleste ønsker å hjelpe sine pasienter.
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 7 2021 - 00:35
Vi som samfunn burde lytte til og føle empati og sympati med alle og spesielt mye for de som ikke ser ut som og oppfører seg som A4 modellen av et menneske, så hadde vi kanskje lært noe også og unngått å stadig lage nye såkalt "psykisk" syke. Men i stede for gjemmes de altså bort fra samfunnet og medisineres til døde mentalt og fysisk, men disse er kriminalitetsofre og mennesker med mye empati som vi kunne ha lært mye av, og det er grunnleggende urettferdig å "behandle" dem slik psykiatrien og samfunnet gjør, og det er også skadelig for utviklingen av samfunnet og individene i det - vi lærer ikke på denne måten.
Avatar

mrsfreak1983

juli 7 2021 - 00:41
Helsetilsynet tar bare saker når det politisaker og da må det være noe som ligner på direkte drap, voldtekt eller ekstrem vold. Vi har kontrollkommisjoner i dette landet som i 99% av sakene stemmer imot pasientens ønsker. Og statsforvalterne er ikke stort bedre, der sitter altså forrige generasjon psykiatere som har utført alle disse handlingene selv og skal dømme over nåtidens psykiatere for feil de altså selv har gjort, systemet det virker ikke.
Avatar

Hei

juli 7 2021 - 00:51
Jeg syns det er veldig engasjerende å skrive med deg da jeg på en måte forstår og er enig i noe samtidig fullstendig uenig på den andre siden.De fleste med psykiske lidelser gjemmes ikke bort og hvis du har opplevd å ha sett dette burde dere anmeldt.Det er blitt mye strengere med tvang enn det var da pasientombud og helsetilsyn følger mye mer nøye.For eks mår du skriver dette tenker jeg her skal mennesker til utredning for å få hjelp mens du sier at deres lidelse ikke fins.Som samfunn er alle opptat av seg og sitt.Dessverre lever vi idag på denne måten at alle har nok med sitt.Du prater om.Det er ingen som blir laget til psykisk syk man kjenner best sin egen smerte.Det er fakta at uansett hva du skriver selv om det er forståelig utifra din erfaringer alle mennesker kjenner sin egen smerte best.Du kommer ikke med noe positivt frem her.Det er kun det negative ved psykiatri du kommer med.
Avatar

niknak78

juli 7 2021 - 00:52
Har du virkelig tenkt deg frem til alt dette helt på egen hånd, eller leste du det noe sted?
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 7 2021 - 00:53
Og noe av det verste synes jeg er når et mennesker har vært igjennom et tøft og slitsomt liv med kriminalitet, stress og alt dette andre triste og fryktelige, så må de allikevel gjennom disse diagnose-, institusjons- og medisinmarerittene for å kunne få noen støtte fra samfunnet gjennom NAV utbetalinger. Systemet virker absurd nok som om Staten på en måte må doble mengden lidelse for å føle noen samvittighet.
Avatar

Hei

juli 7 2021 - 00:54
Det er tydelig dette hadde med saker hvor de fortsatte med tvang selv om dere var uenige.Da måtte personen vært alvorlig syk da med tanke på at dette skjedde.
Avatar

niknak78

juli 7 2021 - 00:59
Du som snakker så mye om empati og sympati. Har du tenkt over at det også kan finnes andre som har opplevd det samme som deg, men kommet til en annen konklusjon? Hvordan vil du i så fall forklare det?
Avatar

mrsfreak1983

juli 7 2021 - 01:00
Skulle virkelig ønske det var noe positivt å melde, men det er det dessverre ikke. Og det er ikke riktig at pasientombud og Helsetilsynet (Statsforvalteren er den man normalt klager til) osv. følger med, de er avhengig av at noen melder i fra og de har verken nok ansatte, erfaringene, kompetansen, evnen eller viljen til å gjøre noe med de systematiske manglende ved psykiatrien og deres mange ansatte. Folk har jo klaget i en årrekke, men ingenting endres, de lytter simpelthen ikke og en del av problemet der er nettopp diagnoser.
Avatar

Interresant

juli 7 2021 - 01:00
Her prater vi altså om kriminelle ting da er det litt annerledes.Enten skal personen i fengsel der hvor personen bør få hjelp der ellers havner de på institusjon siden de var syke når dette skjedde.Har man begått alvorlige kriminelle ting så er man uansett skyldig.Her spørs det hva slags kriminalitet som ble gjort.Noen igjen er i fengsel selv om de trenger psykiatri men jeg kan ha empati for mennesker som var syke og da spørs det hva slags kriminelle ting som ble gjort.Kriminelle skal ikke ha det koselig heller i fengsel.Jeg anser ikke dette som å gjemme bort noe disse menneskene er der for å sone.
Avatar

Frikar-1

juli 7 2021 - 01:04
Har møtt utallige mange pasienter fra psykiatrien over 20 år, og de har ikke hatt noe annet enn negativt å melde om psykiatriske institusjoner og behandlingene de og andre har mottatt av det offentlige. Og du kan lese selv den kritikken pasientorganisasjonene kommer med offisielt av psykiatriske metoder og medisiner.

Natta.
Avatar

niknak78

juli 7 2021 - 01:14
Du virker lite interessert i å avklare faktagrunnlaget for problematikken du tar opp. Da blir det vanskelig å komme med konstruktive innspill.
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 7 2021 - 13:51
For å holde oss til NAV-eksempelet: Det finnes også en tredje tilnærming, der man forholder seg til sine rettigheter og plikter som borger i et liberalt demokrati, helt uavhengig av sosiale normer og personlige preferanser.
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 7 2021 - 14:18
Psykiatriske diagnoser finnes. Noe annet ville vært som alle med angst ikke har angst. Hvordan kan de da få den hjelpen de trenger om de eller andre aldri forstår hvorfor en med angst kan fremstå som vanskelig?

Ingen er født vanskelig Diagnoser kan hjelpe oss til å bli frisk, men sånn det er i dag så gjøres det på feil måte. Det er bra vi har diagnoser fordi det gir svar på at de som sliter med noe ikke er vanskelig, men har noe ekstra de bærer på.

All behandlng bør ikke sees på som medisinering. Og en bør med psyk. diagnoser ikke sykelligjøre mer. Er delvis enig med innlegget, men psyk. diagnoser finnes selv om vi ikke ser det fysisk. Det som jeg retter mot er at måten behandling er på, bør være annerledes. Man bør ikke tenke på de med psyk diagnoser som syk, men forsøke mest mulig normal hverdag og fokusere på gjøre friske ting.
Avatar

Tardetsommanhardet

juli 7 2021 - 15:45
Tror du må utdype den siste påstanden din. Hva mener du med utsagnet "mange har ikke råd til å slå seg til ro med et system de eller andre lider i."
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 7 2021 - 16:18
Nei, det trenger man ikke. Mange av problemene oppstår nettopp fordi enkeltindivider mener at de må gjøre noe mer enn det som kreves av dem rent juridisk. Det kan da ikke være så vanskelig å henvise til f.eks. legalitetsprinsippet i møte med en saksbehandler?
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 7 2021 - 17:08
Hva er det - helt konkret - du mener man må gjøre utover det man er pliktig til? Og man har forsåvidt også rett til å gå sin egen vei, dersom man betaler det selv.

Din siste påstand gidder jeg ikke kommentere, da den faller på sin egen urimelighet.
Avatar

Re: Psykiatriske diagnoser finnes ikke og er bare en form for negativ sosial kontroll, se psykiater Thomas Szasz.

juli 8 2021 - 10:21
Vi snakker her om NAV-eksempelet, ikke generelt.

Systemer kan ikke korrumperes, det er det bare mennesker som kan. Systemene gjør det de er designet for, og det er det jeg refererer til med rettigheter og plikter.

Jeg har forøvrig ikke brukt ordet pliktfølelse, og refererer heller ikke til det. Men er enig med deg i at man godt kan vrake den for å gå sin egen vei, som du sier.
Til forsiden