Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Positive og negative grunnholdninger

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Positive og negative grunnholdninger

juni 19 2021 - 13:40
På leting etter info om grunnholdninger kom jeg over en en artikkel om Erik Eriksons teori om utvikling av positive og negative grunnholdninger i åtte psykososiale utviklingsstadier:

Fra fødsel til 1,5 år utvikles en grunnleggende tillit eller mistillit til seg selv og omverdenen.

Fra 1,5 til 3 år utvikles selvstendighet eller skam og tvil.

Fra 3 til 6 år utvikles initiativ eller skyldfølelse.

Fra 6 til 12 år utvikles følelsen av å være kompetent eller mindreverdig.

I puberteten utvikles enten identitet eller rolleforvirring.

Fra 18 - 35 år utvikles enten intimitet eller isolasjon.

Fra 35 - 65 år utvikles produktivitet/utvikling eller stagnasjon.

Fra 65 til døden utvikles integritet eller fortvilelse.

Teorien hans er neppe den eneste (jeg har ikke klikket meg inn på og lest alle treff jeg fikk opp da jeg søkte) og den har også blitt kritisert.

Jeg synes allikevel den er interessant, og gitt at du havner på den positive eller negative siden i alle stadiene - så preges livet ditt av dette:

Tillit, selvstendighet, initiativ, kompetent, identitet, intimitet, produktivitet/utvikling og integritet.

Eller dette:

Mistillit, skam/tvil, skyldfølelse, mindreverdig, rolleforvirring, isolasjon, stagnasjon, fortvilelse.

Det sier seg at det er to vidt forskjellige liv, men er det ene mer riktig, mer ekte enn det andre?

For min del er jeg nok en miks av positiv og negativ, og hvis jeg ser livet under ett - så tror jeg at jeg har en mer positiv grunnholdning nå enn jeg hadde for 20 år siden. Om det er bare fordi jeg bevisst har jobbet (og jobber) med mine tankemønstre, vet jeg ikke - eller om det er en miks med at man utvikler en større trygghet når man blir voksen og får mer erfaring og ballast.

Jeg oppfatter at de med en mer negativ grunnholdning har vanskeligere for å akseptere at det finnes andre, likeverdige grunnholdninger. Jeg har ikke oppfattet at fornektelsen/fordømmingen er like stor andre veien.

Det er vel sånn at noen har vært mer eller mindre heldige ift omsorgspersoner og andre faktorer som spiller inn.

Så er det noen som greier seg bedre til tross for, og noen som ikke greier seg så bra selv om.

Dette skriver jeg ikke for å skape nok en opphetet diskusjon, men for å forsøke å skape aksept og respekt for at det finnes flere tankesett enn ditt eget - og at det er likeverdig.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 19 2021 - 14:23
Takk for tipset! Denne teorien kjente jeg ikke til, men skal sjekke den ut grundigere.

Jeg deler din oppfatning av at de med en mer negativ grunnholdning har vanskeligere for å akseptere at det finnes andre, likeverdige grunnholdninger.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 19 2021 - 15:00
Helt enig med deg Landing i at Eriksons terori er interessant. Den er jo også en slags motvekt til dagens "kognitive" paradigme hvor man har gått bort fra det psykoanalytiske perspektivet som blant annet Erikson representerte. Dette er jo en av grunnene til at den har blitt kritisert. Men nå blir jo stort sett alle vitenskapelige teorier kritisert fra tid til annen (bortsett fra teorier som 2+2=4 som det er vanskelig å utsette noe på) Dessverre viser Eriksens utviklingsteori at vi langt på vei blir den personen omsorgspersonene våre gjør oss til og at vi kanskje ikke kan bli hvem vi vil og hva vi vil, slik moderne selvhjelpsbøker forteller oss at vi kan.

Men som du nevner er det heldigvis en del som klarer seg til tross for og vice versa. Noen er jo mer robuste enn andre og flinkere til å utvikle det man gjerne omtaler som resilience på fagspråket, altså motstandsdyktighet mot uheldige omstendigheter og miljøfaktorer.

Avatar

Arv og miljø.

juni 19 2021 - 20:45
En blanding av disse vil jeg si er faktorene om man klarer seg bra en dårlig etter traumatisk barndom/ oppvekst.

Jeg har vært på adskillige kurs i min jobb , med barnevernspedsgoger, psykologer og diverse eksperter.
Barn og ungdom som lider av reaktiv tilknytningforestyrrelse feks , som er blitt neglisjert som små barn og som ikke kan regulere følelsene sine som voksne og har lavt toleransevindu .

Men det finnes likevel solskinnshistorier om løvetannbarn som tross for dårlige kår vokser opp og blir ressurssterke mennesker.

Jeg syns det er skummelt med mennesker som har levd" livets harde skole" og gjerne vil ha andre sårbare unge som er på et vippepunkt i livet til å " bli i grøfa/ dyrke selvmedlidenhet og som får et forvridd bilde av virkeligheten.
( er også en av grunnene sårbare psykisk syke ungdom er lett å lokke med seg til feil miljøer)

Avatar

Interresant

juni 19 2021 - 23:11
Her er det altså snakk om holdninger.Er ikke dere dømmende da som ikke aksepterer når andre er i sitt eget mørket og ikke har forståelse at andre tenker annerledes.Nå er det nok med dette her å prøve å legge på hvordan unge ser på dette som om vi gjør noe fælt.Mange kan finne trøst av å ikke føle seg helt alene her i verden for å føle det man føler.Andre kan finne det betryggende oi jeg er ikke den eneste som har det slik.Ingen har svaret på noe her i verden.Vi tenker annerledes og det er helt greit.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 20 2021 - 12:43
Med likeverdige grunnholdninger mener jeg at den ene eller andre grunnholdningen ikke er mer eller mindre enn den andre - de er sidestilte. Jeg snakker ikke om de er like verdsatte eller ikke.

Litt som om glad, sint og trist er likeverdige følelser, men jeg foretrekker jo å være glad framfor sint eller trist og jeg verdsetter derfor glad mer.

Det med å forfekte at «livet i grøfta» og selvmedlidenhet er eneste løsning - «Du trenger ikke tro det finnes andre muligheter for deg - se bare på meg.» - tror jeg har sammenheng med det jeg skriver om at de med en negativ grunnholdning fornekter at det finnes en positiv grunnholdning. De tror ikke at det finnes noe annet alternativ enn deres eget. Det er min oppfatning, hva jeg tror.

Når det er sagt så er jeg enig i at en skal være seg bevisst hva en sprer av holdninger som kan være nedbrytende og skadelige. Er man sårbar og kanskje søker et fellesskap, så er det lett å ukritisk gå i den retningen som sier «kom til oss - vi vet hvordan du har det». Det er ikke gitt at det som ligger i enden av den retningen er det beste for vedkommende. En sårbar person som søker hjelp, trenger støtte, forståelse og aksept for hvordan h*n har det - men trenger ikke å få prenta inn at «du kan bare gi opp - du kommer deg ikke ut av dette allikevel».

Jeg hadde en gang en samtale med en person som hadde det skikkelig køl-svart. H*n hadde hatt det rimelig mørkt i 10-15 år. Vedkommende delte mye av sin tankegang, sin tenkemåte. Der jeg tenkte det måtte være et lite lyspunkt, så nei - det var det ikke fordi. Det at h*n tok seg bryet med å forklare meg hvorfor mine argumenter ikke holdt mål for han/henne gjorde at jeg fikk mer innblikk i hvordan det går an å tenke. Jeg ble ikke «omvendt», men fikk et veldig interessant innblikk i en annen tenkemåte. Skulle ønske det var mer av det her også.
Avatar

Hei

juni 20 2021 - 12:55
Kjære LAnding alle mennesker foretrekker å være glad fremfor trist og sint.Hva er dette tror du dette har med at noen mennesker ikke vil nok.Alle mennesker ønsker heller å ha ett godt liv enn å lide.Når det gjelder holdninger og hvordan andre blir påvirket hvem har sagt at dere har bedre el sunnere holdning enn oss andre her.Er det noen som har sagt vi har bedre holdning enn dere.Det er opp til hver enkelt å bestemme men som jeg har sagt det er nok med dette her hvordan vi har dårlig påvirkning på unge mens dere er helgener som skal redde andre fra pessimistiske skadelige mennesker.Seriøst.Alt avhenger av øyne som ser.Alle mennesker ønsker å ha ett bedre liv.Det virker som en slags holdning at de dom er pessimistiske velger å være det fordi de ikke gidder å prøve å være positive som oss.Alle her på forumet er ikke enige med dere og deres tanke måte på samme måte som alle er ikke enige med meg heller el deler mine synspunkter og det er fullstendig greit for meg.Alt avhenger av øyne som ser.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 20 2021 - 13:15
Ja, arv eller miljø (rogajente), that is the question. Dette er vel en av de mest utfordrende områdene å forske på av etiske årsaker - og mangelen på tvillinger. Cyril Burt, en av de mest kjente tvillingforskere gjennom tidene sto jo for en av de største forskningsskandaler noensinne da det viste seg at flesteparten av tvillingene som inngikk i studiene hans var fiktive.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 20 2021 - 13:34
Utgangspunktet mitt var Eriksons teori om hvordan vi i ulike stadier utvikler en positiv eller negativ grunnholdning - og at jeg synes teorien er interessant.

Jeg forsøker å forklare hva jeg legger i ordet «likeverdig».

Jeg oppfatter at personer med en negativ grunnholdning har mer tilbøyelighet til å fornekte en positiv grunnholdning - enn motsatt. Det slår meg nå at det muligens ligger i grunnholdningens natur - jeg vet ikke.

Jeg mener at en skal være seg bevisst hvilke holdninger en sprer, så de ikke virker nedbrytende og skadelige på mottaker.

Påstander/meninger utover det er ikke mine, så de kan jeg ikke svare for.
Avatar

Hei

juni 20 2021 - 15:58
Mye interresant her men Landing han har fått ikke litt kritikk men kraftig kritikk.Erikson er jo blitt kraftig kritisert blant annet at teorien hans ikke kan sies å være universell.Det er da ganske ille å bli kritisert for det.Blant annet at hans teori kan ikke brukes som oppskrift på hvordan alle mennesker utvikler seg da alle mennesker er unike og må ses utifra sin egen utviklingshistorie og kultur.Da går jo alt tilbake igjen uansett hva jeg sa vi mennesker er forskjellige og takler motstand i livet forskjellige.Alle er unike på sin måte.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 20 2021 - 16:50
Jeg synes en teori kan være interessant selv om den har fått kritikk.

Jeg synes også det er interessant å høre andres meninger og at andre teorier/faktorer dras inn - f.eks Rogajente med arv/miljø og livetførdøden med (mangel på) tvillingforskning.

Har noen påstått/ment at det finnes noen som heller vil være trist enn glad?

Det blir vanskelig å komme med eksempler hvis de blir brukt av andre til å definere meningen til den som kun forsøker å forklare.

Godt og tydelig svar fra deg, tdsmhd.
Hadde plassert deg på feil side av vektskåla som viser overvekt av negative som fornekter positive. :-)
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 20 2021 - 21:48
Tenker det er noe i teorien, dog den er ganske reduksjonistisk/simplistisk (veldig "enten eller"). Har blitt en greie i vitenskapen at man skal forklare ting med så få variabler som mulig, men tror ikke det funker når det gjelder mennesker hvor ting er langt mer komplisert/nyansert.

Jeg er 32 år og er eksempelvis "intim" i den forstand at jeg er utadvendt, dog er "isolert" hva gjelder kjærlighet/samliv og arbeidsmarkedet (for øyeblikket). Erikson ville derfor slitt med å klassifisere meg på intim-isolert spekteret.
Avatar

Hei

juni 20 2021 - 21:57
Interresant Alexander.Å være utadvendt og isolert hadde nok vært problem for han å forklare.Det er vanskelig å plassere oss mennesker i en boks.Menneske er jo komplekst.Man tenker ofte utadvendte mennesker er sosiale og kontaktsøkende så å være isolert henger jo ikke helt sammen med det.Det er nok vanskelig å forklare.
Avatar

Hei

juni 20 2021 - 22:14
Nettopp det jeg ikke forstår her heller Tardetsommanhardet det høres jo nærmest ut at folk som sliter velger å slite istedet å bli bedre.At man velger å være trist og lei seg istede å være glad.At man velger elendighet framfor lykke.Jeg spør meg selv hva er dette hele tida med positiv og negativ som ble tatt opp,Alle mennesker ønsker å leve bedre liv.Alle vil vi jo være glad.Være lykkelige eller mener du Landing at noen ønsker det likevel mer enn andre og prøver mer enn andre.Kan du forklare oss dette da du gang på gang tar dette opp.Selvfølgelig er det ikke rart hvis en person ikke kommer seg og ser en annen som gjør det at man kan bli lei seg fordi man føler man ikke får det til selv.Det er da helt naturlige følelser selv om den personen som kom seg bedre har ikke gjort en bedre jobb men har forskjellige forutsetninger.
Avatar

Hei

juni 20 2021 - 22:22
Jeg ønsker at du skal svare Landing mener du selv at noen mennesker kjemper mer for å bli friskere og ta imot råd enn andre?Dette skriver du altfor mye om.Folk ser selv på råd som kommer her og hva som er best for dem.Vi er da alle unike med våre baggasjer.Ingen er like.Jeg vil da ikke sitat du gir bedre råd til andre mennesker enn jeg gjør el at jeg gir bedre råd enn du gjør.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 20 2021 - 23:02
Alexander89:
Nå har jeg ikke lest grundig og detaljert om teorien, så mulig jeg tenker feil her og at enten/eller er det teorien faktisk går ut på.

Jeg tenker alternativene som ytterpunkter, og at det finnes utallige varianter imellom.

Jeg ser ikke at det kan settes likhetstegn mellom utadvendt og intim, eller innadvendt og isolert.

Jeg er innadvendt - på tester for introvert/ekstrovert havner jeg veldig langt over på introvertsiden. Det betyr ikke at jeg foretrekker å være isolert. Jeg er bare sosial i mindre grad enn en som er utadvendt, og jeg trives i eget selskap. Forutsatt at jeg kan velge å være i mitt eget selskap eller ikke. Ensomhet er en faktor man ikke styrer fullt ut selv, og som begrenser den valgmuligheten.
Jeg har for øvrig vært i forhold/samliv/ekteskap over halvparten av livet mitt (regnet fra fødselen).

Tdsmhd:
Tar et annet eksempel for å forklare forskjellen på likeverdig og like verdsatt.

Eple og pære er begge en frukt - de er likeverdige som frukter. Den ene er ikke mer en frukt enn den andre.

Av de to så foretrekker jeg pære fordi jeg synes den smaker bedre, altså jeg verdsetter en pære mer enn et eple.

Så håper jeg ingen føler seg støtt på eplas vegne. :-D

Hva jeg mener med å fornekte positive grunnholdninger er f.eks. når det etter et råd eller tips fra meg (eller andre som jeg oppfatter har en positiv grunnholdning) kommer en påstand som «Da vet ikke du hvordan det er å være nede, hvis du tror det hjelper. Da har ikke du vært langt nok nede.»

Min og andre positives erfaring med at det har hjulpet meg/dem er ikke sann for det går ikke, og når vi påstår at jo, det går - så er konklusjonen at da har vi ikke hatt det jævlig nok lenge nok.

Det er ingen aksept for at det faktisk er mulig.

Mrs:
Jeg oppfatter at du ikke ønsker noen dialog med meg. Det baserer jeg på at du aldri svarer på mine spørsmål til deg, og jeg tenker ikke å tvinge noen til noe de ikke vil.
Avatar

Stubborn

juni 20 2021 - 23:08
Nå måtte jeg sjekke - for han levde i min levetid, men teorien hans kom før jeg ble født.

Pjuh… :-D
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 21 2021 - 09:17
Stubborn, takk! Der beviste du hva kort og godt betyr:) Erikson var psykoanalytiker og teoriene hans er i tråd med det psykoanalytiske synet som hersket på den tiden. Før det var det behaviorisme for alle penga og i dag er det kognitiv psykologi som gjelder. Om et tiår eller tre vil det, mest sannsynlig, være noe annet. Muligens som en motreaksjon på det kognitive synet om at "Du er hva du tenker".
Avatar

Interresant

juni 21 2021 - 15:09
Du svarer heller ikke på mine spørsmål her Landing.Mener du at noen mennesker kjemper mer og hardere mot psykiske lidelser enn andre? Er dine råd mer verdt enn mine?Er mine råd mer verdt enn dine?Hvem sier at det som er riktig for deg er riktig for andre og motsatt.Så fordi noen ikke tar imot dine råd og positive meninger så betyr det for deg at de ikke vil nok og benekter det som kan hjelpe.Hvordan vet du at det er det rette for en annen person?
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 15:22
Han sier jo selv at jeg ikke er interresert i å svare på hans spørsmål og da sier jeg han svarer heller ikke på mine spørsmål.og tar opp samme tema ofte så jeg ville jo vite selv og skjønner ikke helt dette med at du føler du må ta side og forsvare Stubborn.da jeg så hva du skrev i forrige innlegg.Han sier jeg ikke svarer på hans spørsmål og derfor svarte jeg han svarer heller ikke på mine.
Avatar

Hmm

juni 21 2021 - 15:40
Vi kan diskutere alt mulig.Jeg er indre krigerske.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 21 2021 - 15:43
Mrs:
Viser til emnet «Aktuelle nyhetssaker» og tråden «Jeg er skeptisk til koronavaksinene». Der er det mange ubesvarte spørsmål rettet til deg.

Hvis du vil ha dialog, så kan du jo plukke opp mine forsøk på å få til det med deg der.

Og morsomt at akkurat du ikke skjønner at Stubborn må ta side og forsvare, siden du var den som startet med å dele inn i vi/oss og de/dere her inne. :-D

Jeg håper for øvrig ikke han må, men gjør det av egen fri vilje.
Avatar

Hmm

juni 21 2021 - 15:56
Stubborn jeg kan hjelpe dere alle.
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 16:36
Stubborn du er sta.Selvfølgelig kan jeg hjelpe deg.Du må fremheve deg selv mer.Komme mer fram.
Avatar

Negative grunnholdninger

juni 21 2021 - 16:42
Jeg har lagt merke til på nett og IRL at folk med negative grunnholdninger automatisk tenker det verste om andre , og overtolker/ feiltolker når andre sier noe til dem. Uansett hvor saklig en ting blir lagt frem.

" typisk! Det var det jeg visste "
" alltid skjer sånt med meg, stakkars meg"
( murfhys lov)
Du er ikke enig / sa nei derfor hater jeg deg!

Flere med negative grunnholdninger synes jeg har til dels narsisistke trekk
" det er alle andre sin feil at jeg er i Den situasjonen jeg er i nå"
" jeg har rett til å uttale meg bare fordi jeg er den jeg er og det må folk tåle.. Men jeg tåler ikke at andre er like rett på sak , da er de slemme , onde, manipulerende"

Osv.
Avatar

Hmm

juni 21 2021 - 16:48
Kjenner du deg selv igjen Rogajente da dette du skriver her er en negativ holdning i seg selv når du prater om andre mennesker.
Avatar

Interresant

juni 21 2021 - 16:51
Du imponerer det må jeg si.Bare måten du beskriver andre på sier jo mye om deg selv så her tenker jeg du kjenner deg selv mye igjen i.Jeg har ingen respekt for mennesker som skriver slike ting som dét her.
Avatar

Negative grunnholdninger og om folk med dette kan skifte mening.

juni 21 2021 - 17:29
Jeg merker meg at " folk flest" ikke går rundt å mistror alt sin neste sier til en.
Mennesker som tidvis sliter kan få et mørkt og forvrengt virkelighets bilde og skylapper.
Men når balansen er opprettet vil de tåle et lite nederlag i ny og ne.

Å være " kronisk negativ" vet jeg ikke om det kan endres på.
Jeg leste nettopp en artikkel i Dagbladet om folk som er klinisk deprimerte fikk tilbud om elektrosjokkterapi for å " nullstille " tankemønsteret i hjernen.

Ms freak , det er ikke mitt problem at du tolker ting jeg skriver som personlig fornærmelse/ fornærmelse på andre sine vegne.
Jeg snakker om egen erfaring etter å ha levd i i over 40 år. Både privat og jobbsammenheng.
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 17:45
Dette har ikke med fornærmelse å gjøre men la oss se hva du skriver her du har slike erfaringer at mennesker med slike holdninger Alltid skjer sånt med meg stakkars meg.Altså å si dette om mennesker i seg selv at de syns synd på seg selv er jo negativt måte å beskrive mennesker på.La oss analysere det kanskje skjer nettopp alltid det samme personen.Forskjell mår en syns synd på seg selv og andre syns synd på en.Du er ikke enig derfor hater jeg deg når man leser disse beskrivelsene om mennesker så er de negative i seg selv.Du sier du jobber med unge syns du dette er riktige holdninger om mennesker.Ting er mer komplisert enn det selv med din over 40 års erfaring.I bunn og grunn så er det vel årsaker til at mennesker er som de er.Det fins alltid forklaringer på ting og menneske er for komplisert.Beklager Rogajente jeg er absolutt ikke fornærmet men for meg blir denne holdningen du beskriver mennesker på uverdige uansett.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 21 2021 - 18:03
Beskrivelsen Rogajente kommer med er som hun beskriver min eks-svigermor, så sånne mennesker finnes absolutt.

Etter 25 år i samme familie, og har sett og hørt det jeg har sett og hørt: ingen sympati eller empati med henne.

Alltid på kant med noen: naboer, barn, barnebarn (!), søsken.

Baksnakking, sladder, løgner, drama.

Mulig hun burde hatt min empati, og mulig burde hun hatt hjelp - men jeg kan ikke forsvare sånn oppførsel uansett hva hun evt måtte slite med.
Avatar

Jepp landing1

juni 21 2021 - 18:28
Eks- svigerinne jeg hadde i tankene når jeg skrev dette :-P
Uan-f**n sett hvordan vi forholdt oss til henne så var alt like ille.

( og ellers siktet jeg til diverse folk fra feks forum som Kvinneguiden og babyverden og Instagra you name it)

Ms, freak : jeg aner ikke hvordan du er oppdratt, men jeg har lært å skille mellom privatliv og arbeid.
Om jeg har en råtten ex- svigerinne eller en råtten tomat på Facebook så har det ingenting å si på hvor profesjonell jeg er i mitt arbeid med unge.

Vil gjerne ha meg frabedt personangrep fra nå av.
Avatar

Ok

juni 21 2021 - 18:39
Så skjønner Landing har slik eks svigermor og du har slik eks svigerinne.Altså det er slik dere tolker det men er det greit å beskrive mennesker på slik måte.De er ikke psykopater slik at dere skal mangle empati for dem.Du skrev Landing at du kanskje burde hatt mer empati for henne men jeg bare tenker hva forteller det om deg når du forteller om mennesker på slik måte.Alle mennesker har gode og dårlige ja selv den dramatiske eks svigermoren din kan ha snille sider og selv om du ikke nødvendigvis tenker over det fordi du har slik bilde av henne.Noen mennesker er dramatiske gjør dem vel ikke onde for det.For å ikke prate om sladring.haha da er det mange psykopater i verden så mange som sladrer.Det jeg heller ser er hvor dømmende verden vi lever i i dag.
Avatar

Huff

juni 21 2021 - 18:51
Rogajente du går på angrep mot din egen eks svigerinne.Merkelig hvor lett det er for mennesker p finne så mange feil hos andre mennesker utenom seg selv nå prater jeg sjerelt her når jeg leser hva dere skriver.De bildene dere tegner av mennesker.
Avatar

Observasjoner

juni 21 2021 - 19:18
Så jeg skal være skamfull for en ex svigerinne til en ex jeg var samme n med på slutten 90 tallet ?

Det er helt ok å bruke henne som eksempel i denne temaet og hovedinnlegget som Landing starta synes jeg .

Hvem er det som insinuerer at jeg er en dårlig omsorgsperson og kollega pga dette eksempelet?
Dømming much? ;)
Avatar

mrsfreak

juni 21 2021 - 19:22
Hva er det som gjør at du har dette behovet for å ta drittsekkene i forsvar?
Avatar

Altså

juni 21 2021 - 19:28
Det handler ikke om å blande jobb og privatliv men du skal faktisk være ett forbilde for unge mennesker og dine beskrivelser av mennesker kræsjer Jeg forteller at du sier hele tiden at man skal ikke gå på personangrep du gikk jo selv på personangrep på din eks svigerinne til og med mot en person som ikke kan fortelle sin versjon her.Jeg forteller det jeg ser dere to skriver og beskriver her og det er dere går på person angrep hva slags dramatisk sladrete og med løgner slik landing beskrev sin eks svigermor mens denne kvinnen kan ikke forsvare seg el fortelle sin versjon her.
Avatar

Frikar

juni 21 2021 - 19:31
Du og jeg vet vel ikke om de er drittsekker.Det har vi rogajente og landing sine ord på.Vi har ikke de andres versjon.
Avatar

Dårlig forsøk på trolling

juni 21 2021 - 19:35
Ms freak

Jeg og landing kommer med eksempler for temaet.
Nå er vi begge plutselig blitt stempla som.drittsekker og baksnakkere.

Kjeder du deg idag? ;)
Avatar

mrsfreak

juni 21 2021 - 19:39
Hva med deg selv? Fremstår du som et godt forbilde for de unge med alt følelsesrøreriet ditt?
Avatar

Rogajente

juni 21 2021 - 19:43
Jeg kjeder meg aldri jeg.Altfor mye i hode til å kjede seg.Det er din tolkning at jeg har sagt at noen er drittsekker og baksnakker.slutter ikke å fascinere meg hvor langt mennesker er villig til å gå med beskrivelser at de til og med bruker eks som eks svigermor.Mennesker har ikke grenser hvor langt man er villig til å gå.
Avatar

Frikar

juni 21 2021 - 19:52
Jeg har aldri sagt el prøvd å være forbilde men når det gjelder dette du kaller følelsesrøreriet så er det bedre å ha for mye følelser enn ingen følelser.Da er det fullt av psykopater,
Avatar

Følesesrøreri

juni 21 2021 - 19:56
Har det blitt den tiden av måneden igjen ? Mobbing og personangrep. Lite oppmerksomhet holder i noen uker.

Det er direkte feil. Våser man seg nedi grøfta av følelseri så går det fort på snørra også i bollen.

Rasjonalitet og følelser hører sammen, og i den rekkefølgen.
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 20:02
Spøker du med meg her.Du kan se selv hvordan dine venner går på personangrep på folk som ikke kan forsvare seg engang.eks svigermor og eks svigerinne.Det der med mobbing kan du bare glemme spille ofre her.Dere er flere personer som har gått sterkt imot meg her og nå er jo selveste du tilbake.Slapp av Landing tok over for deg før du kom.Venta jo bare deg til å starte her og.
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 20:04
Det har vært meg og Tardetsommanhardet og se hvor mange dere er.Så du kan spare meg for mobbing pratet ditt.Nå kommer selveste allvitende så nå kan du belære oss alle.Hold ett foredrag nå.Jeg og Tardetsommanhardet tåler det vi.
Avatar

Fortsatt

juni 21 2021 - 20:06
Bedre med for mye følelser enn ingen.Det er nok psykopater som det er.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 21 2021 - 20:28
Unnskyld meg, Mrs - men du er aldeles på bærtur her.

Jeg tolker ikke min eks-svigermor - etter 25 år trenger jeg ikke det.
Jeg kjenner henne.

Du kaster deg over alle eksempler og lager dine egne vinklinger og varianter, og er det noen som fremstår som allvitende her så er det du.

PS: Du har glemt å vri og vrenge på det eksemplet med epla og pæra.
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 20:32
Men altså slapp av Landing nå du kan jo chill.Nidelven er tilbake så du kan jo ta pause.Trenger ikke kaste seg alle over med en gang.Ta vare på nervene dine Landing.
Avatar

Admin

juni 21 2021 - 20:41
Jeg tar vare på nervene mine etter beste evne, Mrs - og det antar jeg andre gjør også.

Så tenker jeg admin kan komme på banen, og forhåpentligvis gi beskjed direkte til de av oss som ikke greier å oppføre seg.

Eller i det minste fall slette/redigere upassende innlegg.
Avatar

Ja

juni 21 2021 - 20:51
Absolutt.Syns det er enkelte her som kommer med frekke kommentarer her til meg.
Avatar

Stubborn

juni 21 2021 - 20:57
Han orka ikke selskapet vårt ser det ut som.
Avatar

Det kan du si, Stubborn

juni 21 2021 - 21:01
Noen ble mer opptatt av å hevde sitt eget empatiske menneskesyn.

Troverdigheten glippa litt vil jeg si.
Avatar

Hahah :-D

juni 21 2021 - 21:09
Humor… :-D

Kortslutning
Avatar

Lyset er på..

juni 21 2021 - 21:18
Men ingen hjemme.

Ordtak fra Rogaland.
Avatar

Hmm

juni 21 2021 - 21:25
Erik erikson ble vel lei av alle.
Avatar

Nyere forskning

juni 21 2021 - 22:40
Tyder på at de med negativ grunnholdning har vanskeligere for å forstå relativt enkle eksempler.
Avatar

Hei

juni 21 2021 - 22:50
Jeg må bare si du må ha tatt dette ut av kontekst for beklager men måten du skriver på her Landing som om du prøver å få andre til å virke dumme her. Her går veldig mye hele tiden på det samme Landing.Alle mennesker ønsker å få ett bedre liv og ha det bra med seg selv.De som kommer seirende ut av det har ikke kjempet mer el anstrengt seg mer enn andre men hatt andre forutsetninger.Alle er krigere.Alle kjemper for å få det bedre med seg selv.Blir som når man kommer til behandler og behandler må jo sette opp behandlings opplegg ut av symptomtrykket personen har.Kan ikke sette like mål for alle.Det sier jo seg selv.Folk er forskjellige.Heller for mange følelser enn ingen.Det fins nok av psykopater som går rundt.
Avatar

Goddag mann økseskaft

juni 21 2021 - 23:03
Du skal ha for forsøket landing.
Syns det var et bra hovedinnlegg der du ville belyse et viktig tema.Synes det gikk bra en stund , før motargumentarer vipper over til navnekalling og personangrep.


Nok en gang føler jeg en debatt blir til en " dem" mot " oss" sak der det er konkurranse i hvem som lider mest .

Du skal ha for forsøket;)
Avatar

Interresant

juni 21 2021 - 23:23
Motargumenter går begge veier her.Dette kalles å ha forskjellige meninger om ting faktisk.Enten man liker det eller ei.Enten man er uenig el enig så har alle lov å ha egne meninger her.Noen tror de har mer svar enn andre.
Avatar

Enda nyere forskning

juni 21 2021 - 23:32
Tyder også på at de med negativ grunnholdning heller ikke forstår forskjellen på «forskjellige meninger om ting» og «meninger om forskjellige ting».
Avatar

Helloo

juni 21 2021 - 23:46
LAnding den forskningen er i hode ditt men den er fascinerende bra laget.Du er en kreativ sjel Landing.
Avatar

Noen interessante observasjoner

juni 22 2021 - 00:09
Noen interessante observasjoner underveis i forskningen er at de som er mest opptatt av at ALLE skal få lov å ha egne meninger - er de som er ivrigst på å fronte sine egne.

Det er også observert at anti-allvitere har besynderlig mye kunnskap å dele i alle kategorier og emner - fra samlivsspørsmål til ulike psykiske lidelser og arbeidslivsproblemer for å nevne noe.

Det må påpekes at forskningen på ingen måte er fullført. Det inntreffer stadig nye interessante hendelser som observeres og analyseres. Vi har ingen indikasjoner som tyder på at disse hendelsene vil avta.
Avatar

Seriøst

juni 22 2021 - 00:28
Hvis det er en synd å være snill mot andre og tenke på andre brukere her så får det være det.Noen setter mer pris på det faktisk.Forresten jeg går heller ikke rundt og snoker hva du svarer til andre.Det interreserer meg ikke.Men hvis det er galt å komme med fine ord til en som er usikker på jobben og en som sliter i ett forhold så er det kun omtanke fra min side.Hvorfor du driver og snoker rundt for å finne mer stoff til forskningen din.Lykke til Sjarmør.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 06:58
Her er du jo inne på noe viktig tdsmhd, kanskje sakens kjerne: Har vi fri vilje? Har vi egentlig noe valg? Du skriver at Eriksons teori støtter dette synet (at vi ikke har det) og det er jeg enig i. Hverken psykoanalytikerne eller behavioristene støtter ideen om at mennesket har fri vilje. I behaviorismen er fri vilje totalt fraværende. Alt er stimuli-respons. Mest kjent er vel Pavlovs Dogs. Behavioristene forsket mest på dyr og ble kritisert for å nettopp frata mennesket all fri vilje (Watson forsket for øvrig også på sin egen sønn, stakkars: Albert og rotta) Den humanistiske psykologien var en reaksjon på behavioristenes ensidige fokus på klassisk betingning. I dag legger psykologien mer vekt på at mennesket har fri vilje.
Personlig er jeg veldig usikker ...
Avatar

Dønn seriøst

juni 22 2021 - 07:49
Så viser det seg igjen at den som påberoper seg å ha et empatisk menneskesyn, bruker positivt ladde ord om egen adferd og negativt ladde ord om andres adferd.

Noe spesielt at en anti-allviter har disse definisjonene:
Å lese forumtråder og anse at en selv har noe å bidra med omtales som snilt og omtenksomt.
Å lese forumtråder og innse at en selv ikke har noe å bidra med der omtales som snoking.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 08:04
Jeg ser på teorien som en form for programmering, som vi i utg.pkt ikke kan styre selv - det avhenger av hvilke omsorgspersoner vi har/ikke har og andre faktorer i det psykososiale miljøet vi er i.

Jeg har ikke studert teorien, så mulig jeg er på ville veier i forhold til den - men jeg tenker at det er mulig med en viss omprogrammering. Den avhenger av vilje i den forstand at en må ha motivasjon nok - deriblant tro på at det er mulig.

Et eksempel:
En nær slektning var ute for alvorlig sykdom/ulykke for to år siden. Helt ærlig så trodde jeg ikke vedkommende ville komme til å våkne etter ulykken etter flere uker/måneder uten livstegn.
Uansett: Vedkommende våknet og har trent seg opp til det utrolige ut fra forutsetningene. Beinhard jobbing, Målet har vært å komme tilbake i jobb. Forrige uke kom beskjeden fra lege/NAV om at h*n ikke kommer til å bli bedre, og ikke vil komme tilbake i jobb.
Hovedmotivasjonen forsvant, verden raste (igjen). Det er jo like viktig å fortsette treningen for å holde vedlike det som er og ikke falle tilbake/bli mer redusert igjen - men om det er motivasjon nok til å fortsette gjenstår å se. Troen på den framtida h*n så for seg forsvant.
Avatar

LFD , ang fri vilje og " ødelagt hjerne"

juni 22 2021 - 08:08
Jeg har vært på flere foredrag om barn med pstd og tilknytningforstyrrelse.
Foredragsholderen viste at man kan se på hjernen til en frisk person/ vs en traumatisert person ( MR/ røntgen)

Signalene i frontallappen er svakere .

Og som nevnt tidligere er det flere med tunge psykiske lidelser som har tatt i bruk elektrosjokkterapi for å nullstille hjernen.

Så valg tja , nei .. Men umulig å få behandling for det . ? Tror det må forskes litt mer på.
Avatar

Hei

juni 22 2021 - 12:53
Landing så flink du er blitt.Fått mer selvinnsikt begynner det å se ut som.Ser ut at det har åpnet seg en helt ny verden for deg.Det er bra det.

Avatar

Hei

juni 22 2021 - 12:56
Tardetsommanhardet og livetførdøden da er vi jo igjen tilbake til det samme hvor mye valg har vi her i livet.Hvor mye av vår skjebne er blitt bestemt allerede.Det er vanskelig det der.Jeg tror jo 100 prosent på skjebne og at mye allerede er forutbestemt.Men hvor mye er vanskelig å si.
Avatar

Hmm

juni 22 2021 - 13:10
Da havner vi tilbake til hysj tema igjen.Hvor mye er allerede bestemt for oss i livet og om skjebne,Man ksn ikke prate om livet uten at skjebne og tro kommer opp faktisk.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 13:46
Så hyggelig at dere ser noe positivt med meg, tdsmhd og Mrs.
Det tyder jo på at det faktisk er mulig å forandre seg - på relativt kort tid. Man er ikke dømt til å være på stedet hvil til evig tid.

Har akkurat kommet hjem fra begravelse, og hørt presten snakke om tro.
Interessant og gjenkjennelig vinkling han hadde, og kunne gjerne tenke meg en samtale med han og høre mer om den.

Tror ikke admin sletter tråder som handler om verken tro eller skjebne, så det er vel fritt fram å legge ut tråder og diskutere det.

Bør vel kanskje ikke blande alle sine egne temaer inn i tråder som er ment å omhandle andre temaer, men det er kanskje et taktisk trekk for å få mer oppmerksomhet.
Avatar

Hmm

juni 22 2021 - 13:55
Akkurat i det jeg tenkte det var litt håp for deg så visste du nok en gang ditt ekte ansikt.Den som søker etter oppmerksomhet er jo deg Landing.Men med riktig behandling kan mirakler skje.Håper du har god fastlege som eventuelt kan sende deg videre.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 14:15
Hei,

Fint om dere kan forsøke å forholde dere saklig til temaet, og ikke gå til personangrep.

Hilsen Administrator.
Avatar

Hei

juni 22 2021 - 14:19
Det er sant Admin.
Avatar

Altså

juni 22 2021 - 14:29
Forrige gang dette kom opp var det ikke måte på nei sånt skal vi ikke snakke om fra noen av dere det åndelige det skal vi holde oss unna.Man kan ikke prate om livet uten at slikt kommer opp faktisk.Folk har jo lov å ha egne meninger om dette her selv om man kan være uenig men forrige gang var det ikke måte på.Det var spesielt noen sv dere få her på forumet som var så sterkt på dette her.Faktisk mange mennesker både i Norge og resten av verden er interresert i slikt å lære mer og er nysgjerrige på det å tro uansett hva det er da det er forskjellige ting å tro på.
Avatar

Takk til admin

juni 22 2021 - 14:31
Og så håper jeg at dere framover kan slette/redigere innlegg som:
- ikke holder seg til temaet
- ikke er saklige
- inneholder personangrep

Tror dessverre det er eneste mulighet for at de av oss det gjelder faktisk skal skjønne det.

Generell tilsnakk viser seg gang på gang å ikke fungere.
Avatar

Landing

juni 22 2021 - 14:34
Du er ikke uskyldig.Du gjør jo nettopp det samme skriver frekke tilbakemeldinger.Dette gjelder oss alle her og det kommer tydelig frem.Beklager men vi må alle ta kritikk her.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 15:21
Det er vel bare å konstatere at det fremdeles er en del som ikke fungerer i forumet.
Håper i det minste at framtidige poster kan holde seg til temaet.

Jeg startet tråden fordi jeg fattet interesse for en teori om grunnholdninger, og ønsker å høre andres tanker om det.

Presisering:
Jeg henvender meg ikke (altså: IKKE) spesielt til MrsFreak her, men til admin og alle brukere som kan ha interesse av temaet grunnholdninger.
Avatar

Hmm

juni 22 2021 - 15:58
Det var godt å høre Landing.Men det er bare det at så lenge det fins mennesker så kommer temaer og hoppe av og på og det blir avsporinger.Vi er jo ikke maskiner men mennesker.Så det å ikke kunne holde seg til temaet kommer jo til å være alltid problemet på forumet når det er mange forskjellige mennesker.Avsporinger er også en del av livet en del av det å være menneske.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 18:51
Overskriften til posten er min mening om hva den skulle handle om.
Eriksons teori var min innfallsvinkel til temaet.

Jeg bruker ikke ordet «likeverdig» som et synonym til «like mye verdt».
Du må gjerne gjøre det, tdsmhd - men ikke forvreng hva jeg mener.

Det finnes noe i mellom det å være blind og det å se syner.

Her er det flere som «ser syner» i form av å ta ting personlig, å tolke det som blir skrevet i verste mening, vri og vrenge på det som faktisk blir sagt.

Beklageligvis er det etter min mening et svakt admin-team her som ikke tør ta tak i problemene.
Det som står i retningslinjene og som admin til tider poengterer i tråder - blir bare et spill for galleriet.

Kommentarer som er ren trolling og slag under beltestedet får dessverre lov å stå, og dermed viser admin at det i realiteten er fritt fram.
Avatar

Ris på labben til admin.

juni 22 2021 - 19:30
Dette er ikke første gang .

Direkte melding på pm til den det gjelder , og utestenging v gjentatte advarsler.
Det er sånn de driver på andre forum , og det burde dere også følge opp.
Avatar

Hei

juni 22 2021 - 21:00
Jeg syns admin fungerer veldig bra egentlig dette er forum for mennesker som sliter psykisk.Du kan ikke sammenligne dette med kvinneklubben som du pratet om og disse andre.Det kommer til å være avsporinger og fortvilelse og folk som har dårlige dager.Slik er det med forum som dette det er annerledes enn andre steder.Der hvor admin mener de bør gjøre noe der gjør de faktisk.Det skal vel ikke være at få personer skal påtvinge admin hva de skal gjøre el ikke gjøre.Her er det flere som ser ned på andre uten å se på seg selv.Vi bør alle ta selvkritikk og ikke prate om de andre.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 21:24
Foreslår at du går foran som et godt eksempel, Mrs - og følger din egen oppfordring om å la være å prate om andre.

Det hadde vært interessant å høre admins vurdering av at innlegg med ordene Chess.com blir slettet, mens innlegg med personangrep får stå.
Avatar

Hei

juni 22 2021 - 21:38
Jeg er ferdig med denne diskusjonen her.Vi gir deg alle her rett Landing så det blir fred og ro.Ha en strålende kveld.
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 22 2021 - 21:47
Jeg tror det ikke før jeg ser det - at du er ferdig med diskusjonen her, men det hadde vært fint.
Takk.

Ser du snakker på vegne av alle ang at jeg har rett.
Jeg synes andre skal få lov å snakke for seg selv.
Avatar

huttemeitu

juni 23 2021 - 04:24
med fare for gjentagelse
vet ikke fra hvor
men synes dette
sitatet kan passe her:
VÅR VIRKELIGHET
ER SOM ET SANDKORN
I EN ØRKEN AV VIRKELIGHETER!
kan vi ikke akseptere forskjellene?
kan vi ikke hylle mangfoldet?
sammen er vi sterke liksom
Avatar

Re: Positive og negative grunnholdninger

juni 23 2021 - 09:09
Litt usikker på hva du mener, Alien - men:
Akseptere forskjellene - ja.
Hylle mangfoldet - ja.
La være å snakke om forskjellene (eller mangfoldet) - nei.

Utg.pkt. mitt er den teorien da, som slår fast at det er forskjeller.
Jeg er interessert i meninger og teorier om hvorfor det er forskjeller, kan man gjøre noe med forskjellene og evt hva, er det mulig at forutsetningene endrer seg sånn at også forskjellene endrer seg gjennom livet.

Jeg søker egentlig kunnskap og andres erfaringer/meninger (om temaet).
Avatar

Hei

juni 23 2021 - 09:19
Den var bra Alien den der har jeg lest før og det stemmer så mye at vår virkelighet er som sandkorn i en ørken av virkeligheter.Vi er så små.
Avatar

Landing

juni 23 2021 - 10:00
Hvorfor det er forskjeller vel det er åpenbart egentlig.Det har med gener og det har med hvordan vi utvikler oss oppveksten vår.Det har med at vi er forskjellige som mennesker.Det har også hvordan skjebnen vår ble slik ser jeg på det.Det er en blanding av alt sammen som utgjør forskjeller.Om vi kan endre på det hvem er da vi.Vi som samfunn.Mennesker har sine egne liv og hvorfor skal andre blande seg inn på hvordan de skal endre noe.Samfunnet har ingenting med det enn når det kommer til kriminalitet.og ting som er fare for samfunnet.Forutsetningene kan jo kanskje bli bedre for mennesker kan jo bli bedre med tida men den sårbarheten man har hatt fra tidligere den følger nok med.jeg skjønner du søker etter kunnskap her men mennesker sjenerelt tenker på seg og sine egne liv dessverre er det slik i dag.Jeg syns heller ikke vi har så mye å gjøre med det heller da vi aldri kan forstå fullstendig.Mesteparten av ting i verden skjønner vi ikke uansett.Vi mennesker er for små til å forstå dette komplekse bildet av mennesker og universet og alt som følger med.universet er for stort vi vet jo ikke hvorfor vi er på jorda engang.Vi har masse meninger om hva bi tror selv hvorfor vi er her men fakta er at ingen i verden vet.På samme måte som drømmer vi bearbeider ting når vi sover men vi vet fortsatt ikke hvorfor det har vært flere teorier.Det er mye vi ikke skjønner og ikke vet.Erikson kom med sin teori og han ble kritisert så kommer en annen med sin teori også finner man ut at andre også blir kritisert.Slik går det hele veien teori kommer blir kritisert.ny teori kommer og blir kritisert.Det er rett og slett fordi ingen vet 100 prosent svaret.Det er nettopp som med det bildet av sandkorn Alien tok med at vi er små sandkorn det er fordi vi ikke kan fatte det hele bildet hvor stort det er st det ikke er mulig for oss mennesker.

Grunnen at jeg svarte er selve grunnen til hva du lurer på er at du lurer på hvorfor det er forskjeller ingen vet noe 100 prosent det blir meninger og tolkninger. Om vi kan gjøre morn forskjell vel det kommer til hvert enkelt menneske om man kan gjøre noe eller ikke.
Avatar

Hmm

juni 23 2021 - 10:37
Takk for oppdatering Stubborn.
Avatar

Hei

juni 23 2021 - 11:35
Stubborn jeg har ikke gitt løfte til noen jeg.Hvorfor i all verden skal jeg forklare meg overfor og gi løfte til noen her.Det skylder jeg ikke noen.på samme måte som du ikke gjør det.Noen kan vel tenke at det var unødvendig kommentar fra din side.Løfte er noe man gir til mennesker man har nær relasjon med og som man er glad i.Løfter fra ett menneske handler om tillit
Avatar

Hei

juni 23 2021 - 11:48
Ha en flott dag Stubborn.håper det er sol der hvor du er.
Til forsiden