Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 2 2022 - 19:48
Hei! Jeg jobber for oppreisning og aksept for psykisk syke. Jeg ønsker at psykisk syke skal få en lik forståelse og respekt som andre grupper i samfunnet delvis har fått, gjennom å stå fram og kreve likeverd for sine. Dette gjelder blant annet homofile, svarte, etniske minoriteter og kvinner. Disse gruppene har hatt ressurspersoner som har stått i front, og bedt om sitt likeverd, og ikke minst frigjøring. De har delvis, over lengre tid, tatt små skritt i riktig retning. Samfunnet har sakte men sikkert akseptert kravene deres.

Nå er det, i tillegg til andre mer eller mindre marginale grupper, på tide at de psykisk syke får en ordentlig oppreisning. Psykiatriens historie har vist brutale eksempler på det motsatte. Lobotomering og belter. Maktforholdet og klasseskillet mellom pasient og psykiater har vært stort. De aller sykeste har opplevd tvang og blitt behandlet som dyr.

Selv har jeg opplevd mye grums, feilbehandling og blitt fratatt rettigheter. Jeg har blitt behandlet som et svakt subjekt. Personellet har behandlet meg som et vanskelig barn. Det til tross for at jeg har vist styrke og høy skår på forskjellige tester. Jeg har blitt nedvurdert.

Det å være psykisk syk fostrer sjelden frontpersoner som kan tale deres sak. Man er i en krise. Og man blir brennmerket. Psykiatere blir ansett av legestanden som nederst på statuslista. De sitter på kontoret sitt og koker ihop en tilfeldig diagnose. De har svært få eller ingen behandlingsmåter utenom elektrosjokk og medisiner som gir alvorlige bivirkninger.

Selv er jeg billedkunstner, og det jeg har skrevet er en del av interesseområdet mitt. Jeg håper at ting skal bli bedre. Likeverdige samtaler kan være til hjelp. Jeg oppfordrer alle som leser dette til å bevisstgjøre seg, yte motstand mot overgrep og ikke bifalle legenes usikre synsing om hva som egentlig feiler deg!
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 3 2022 - 12:24
Det finnes flere innfallsvinkler til denne problematikken. Begreper som "klasseskille", "brennmerket" og utsagn av typen "De sitter på kontoret sitt og koker ihop en tilfeldig diagnose" er ikke nødvendigvis konstruktive. Dersom psykisk syke ønsker en mindre subjektiv og vilkårlig tilnærming fra helsevesenets side må de også praktisere det samme selv - og det reflekters også i språkbruken.

Du nevner forøvrig ikke noe om samhandlingsreformen fra 2009. Da gikk helsevesenet bort fra ekspertmodellen og over til samarbeidsmodellen, og pasientenes rettigheter kom i fokus.
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 4 2022 - 16:15
Det var et tvetydig svar, og ikke minst irrelevant.

Mener du virkelig at det er opp til pasienten å praktisere en språkbruk som passer helsevesenet? Hva betyr det? Skal den psykotiske tilpasse seg behandlerens språk og ekspertise? Du setter høye krav til de syke. Det er fornedrende og vitner om svak empati for personer som lider. Det høres ut som at du aldri har vært på en psykiatrisk institusjon.
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 5 2022 - 16:23
Nå demonstrerer du bare det jeg påpeker. Og hva er irrelevant med en så stor endring som samhandlingsreformen?
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 7 2022 - 17:21
Du må forklare hvem du er, hvilken rolle du spiller. Det du skriver er tvetydig, og det blir vanskelig å "følge" deg. Du har tydeligvis troen på samhandlingsreformen, som få eller ingen av de alvorlig syke ikke vet hva er. Eller , hvis de gjør, så har ingen merket noe til den. Det er nok en stor endring i den overfladiske tilnærmingen, men ingen av de jeg har snakket med i institusjonene vet hva det egentlig betyr. For meg har den bare vært et eksempel på fine ord, som har blitt ubrukelige i realiteten. Du svarer ikke på spørsmålene mine, du konkretiserer ikke, og da mister du respekt og gehør. Prøver du å latterliggjøre meg? Det virker sånn når du skriver at jeg bare demonstrerer det du påpeker. Hever du deg over oss som er alvorlig syke?
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 7 2022 - 18:54
Jeg responderer bare på holdningene du selv signaliserer med din språkbruk.

Hadde du spart deg for utsagnene "Du setter høye krav til de syke. Det er fornedrende og vitner om svak empati for personer som lider. Det høres ut som at du aldri har vært på en psykiatrisk institusjon." så ville jeg ansett dine spørsmål som seriøse.
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 7 2022 - 19:29
Du sier ingenting om hvem du er. Så ok, hva signaliserer jeg med språkbruken min?

Men du er nok en ensom idiot, som prøver å si noe. Uten å lykkes.

Jeg skriver til deg på denne måten fordi du ikke tør å stå fram.

God konspirasjonsteori!
Avatar

Re: Klasseskillet mellom lege og pasient (Psykiatriens fallitt)

aug 7 2022 - 19:33
Jeg er i alle fall en person med nok integritet til at jeg kan uttale meg om saksforholdet uten å kalle mine meningsmotstandere idioter.
Til forsiden