Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Jeg kjenner meg igjen i en god del av asperger diagnosen, men har lav score på testene. Har jeg diagnosen eller ikke?

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Jeg kjenner meg igjen i en god del av asperger diagnosen, men har lav score på testene. Har jeg diagnosen eller ikke?

juli 8 2021 - 21:03
Jeg kjenner meg igjen i en god del av asperger diagnosen, men har lav score på testene. Har fylt ut RAAD-R der jeg scoret langt under cut off og tatt ADOS der jeg scoret rett under cut off på alt bortsett fra en. Foreldrene mine har ikke vært til intervju ennå. Behandler sa jeg kunne google og lese om diagnosen, noe jeg har gjort. Har limt inn det jeg kjenner meg igjen i under her. Så vidt jeg skjønte behandler var hun veldig usikker på om jeg skulle få diagnosen eller ikke, og veien videre. Jeg føler diagnosen forklarer en god del av problemene jeg har, men er usikker da det er en del jeg ikke passer inn i. Vet ikke om det er nok til å få diagnosen. Tenker og at mange av disse tingene kanskje og at jeg kanskje bare har trekkene fra diagnosen og en slik type fungering. Vet man ikke kan diagnostisere over nett altså men. HVA TENKER DERE? HAR JEG DIAGNOSEN ELLER IKKE? OG HVA BURDE JEG GJØRE VIDERE?

Poster denne på flere forum, håper det er greit. Og beklager lang post, ble kanskje i overkant engasjert.

KJENNER MEG IKKE IGJEN I
Særinteresse
Tolke ting bokstavelig. Vanskeligheter med å forstå sarkasme, billedlige metaforer o.l
Må ha en forutsigbar og planlagt hverdag, tåler dårlig endringer
Begrensede og repetitive atferdsmønstre, aktiviteter eller interesser


KJENNER MEG IGJEN I:
Voksne aspergere - En brukerveiledning for venner
Er temmelig direkte og ærlig. Har en tendens til å være litt naiv, setter pris på ærlighet og oppriktighet og har ikke nødvendigvis automatisert skepsis til andre.
Sosialt samvær sliter oss ut og vi trenger tid til å lade batteriene med mye tid for oss selv.
Sosiale situasjoner man ikke er vandt til og føler seg trygg i fører til mye nervøsitet. Jo mer stressa en asperger er, jo dårligere blir de sosiale evnene.
De fleste fungerer bedre når de får være sammen med andre i små porsjoner om gangen. Få personer er lettere å forholde seg til.
Bruker mye tid på å tolke og forstå hva som blir sagt for deretter å finne, formulere og uttrykke et svar. En samtale krever mye konsentrasjon
Å opprettholde en samtale er også vanskelig. Det er generelt vanskelig å hva man skal si, når, hva som er nok, hvor mye som er for mye. Man kan være redd for å si noe dumt eller for å ikke greie å formidle det man har å si.
Er ofte redd for å gjøre noe feil og er sårbar for kritikk og det kan gjøre slike ting som å spørre om oppklaring eller hjelp generelt vanskelig.
Foretrekker skrift som kommunikasjonsform. Man trenger bare fokusere på det som faktisk blir sagt (skrevet) uten å måtte tenke på øyekontakt, kroppsspråk og andre slitsomme ting. Å skrive gjør det lettere å formidle følsomme ting man ikke hadde greid ansikt til ansikt
Svært mange har store problemer med å gjenkjenne og beskrive følelser eller beskrive hva som foregår inni en. Vansker med å uttrykke følelser.
En del har problemer med å takle sinne, kan ha overdrevne reaksjoner på mindre ting (blant andre eller alene) eller går å bærer på det. Sinnet kan være rettet mot seg selv eller andre.
Kan smile når det har skjedd noe tragisk, kan flire når de blir stressa uten å ha kontroll på det.
Kan tenke på ting som ble sagt i dagesvis og til og med månedsvis og fundere hva person mente med dét og dét, kan det jeg sa ha blitt feiltolket, synes personen jeg var dum osv.
Vil gjerne uttrykke medfølelse, men vet ikke hvordan.
Er veldig glad i dyr.
Har en stor motvilje mot å bli tatt på. Særlig når det kommer uventet.
Blir fort sliten av å være på steder mye støy, tilstelninger med mye mennesker f.eks.
Når en asperger blir utsatt for overveldende mye stress (møter motstridende krav, uventede ting skjer eller mange snakker samtidig) eller for mange sanseinntrykk på en gang vil det overbelaste systemene deres. Det kan vise seg på ulike måter. Noen bare slutter å fungere og trekker seg helt inn i seg selv.
Aspergere kan ha vanskelig for å sette i gang med ting. Men når vi er i gang kan det være like vanskelig å slutte. Selv om vi har stor konsentrasjonsevne når det dreier seg om noe vi interesserer oss for, har vi ditto manglende evne når det gjelder ting vi ikke har interesse for.
Stimming: Snakke med seg selv høyt i tankene.

Asperger syndrom - Informasjon for ungdom og voksne
Har vansker med å forholde seg til andre mennesker og å kommunisere med andre mennesker.
Persepsjonsvansker i forhold til berøring.
Synes det er ubehagelig å bli tatt på og har problemer med f.eks gi og få klem av andre, stå eller sitte trangt på buss o.l, stå tett sammen med andre på f.eks konsert.
Bekymrer seg mye og klarer ikke "rense" hodet for tanker når de legger seg, men blir liggende våkne og tenke.
Sliter med å fungere sosialt og "lese" andre mennesker.
Har vansker med å skaffe og beholde venner.
Har vansker med å tåle og like at andre mennesker tar på eller kommer for nær dem.
Vet ikke alltid hvordan de skal reagere på andre mennesker.
Blir lett nervøs når det er mange mennesker rundt dem.
Vanskelig å ta kontakt med andre, vanskelig å starte en samtale eller ta initiativ til samvær.
Noen ganger kan det være vanskelig å uttrykke hva de mener slik at andre forstår.
Får ikke alltid med seg hva andre snakker om, særlig om det er noe som ikke interesser dem.
Vanskelig å dra til ukjente steder eller å være i ukjente situasjoner.
Liker å vite på forhånd hva som skal skje, hvor, når, sammen med hvem.
Har ofte store vansker med å velge.
Kan holde fokus på samme tema over lang tid (dersom de synes det er interessant).
Er som regel 100% ærlig.

Hvordan er jenter med asperger syndrom?
Jentene med Aspergers syndrom sliter ofte med å etablere vennskap med andre på samme alder.
Gjennom oppveksten har de ofte følt seg som «outsidere», som desperat har forsøkt å oppfatte hva som foregår i samspillet mellom mennesker. Spørsmål som ofte går igjen hos en del, er hvordan andre mennesker tenker og føler.
Relativt godt fungerende jenter med Asperger syndrom skjuler ofte svak sosial kompetanse gjennom å fremstå som blide og aktive - eller som stille og lydige.
De grunnleggende kognitive problemene kommer ofte til syne i form psykiske problemer som oppmerksomhetssvikt, spiseforstyrrelser, depresjoner, tvangsmessig atferd, fobier og sosial angst.
Noen barn med autisme og Aspergers syndrom kan virke sosiale med venner rundt seg, og de kan i noen grad føle for et sosialt fellesskap. Men de blir ofte svært slitne av det, for de bruker utrolig mye krefter på det sosiale samspillet.
Jenter med Asperger kan unngå aktiv deltakelse i det som foregår i klasserommet.
Når en jente blir utredet, eksempelvis på grunn konsentrasjonssvikt, uro, spiseforstyrrelser, angst og depresjon, bør man ha i tankene at det underliggende problemet kan være en tilstand innenfor autismespekteret.
https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme-og-Aspergers-syndrom/hvordan-er-jenter-med-aspergers-syndrom-2


En uventet diagnose ga Maren Lovise svar
Sosiale koder er forvirrende, og hun kan kjenne seg utrygg i sosiale relasjoner. Ofte fører forvirringen til at hun overtolker situasjoner og seg selv i et negativt lys.
Sjokket over diagnosen handlet mye om at hun ikke kjente seg igjen i hvordan lidelsen ofte blir portrettert i samfunnet.
Jeg kjenner meg spesielt igjen i at jenter mye flinkere til å herme etter omgivelsene og spille skuespill for resten av verden for å virke normale. Det er fullstendig ubevisst, men jeg har gått gjennom hele livet og etterliknet andre på flere områder.
https://p3.no/en-uventet-diagnose-ga-maren-lovise-24-svar/


Liste over kvinnelige symptomer på asperger syndrom
Har ofte ikke en sterk følelse av identitet og kan være veldig kameleonsk, spesielt i tiden før diagnosen settes.
Liker å slappe av med lesing.
Vanligvis mest avslappet og glad i sitt eget hjem eller andre kontrollerte omgivelser.
Utsatt for å få depresjoner. Kan ha fått diagnosen bipolar mens AS diagnosen kan ha blitt oversett
Har som regel en god venninne/ venn og kan bli veldig besatt og få et vanskelig forhold med denne vennen. Ikke mange gode venner i voksen alder
http://aspermamma.blogspot.com/2013/04/liste-over-kvinnelige-symptomer-pa.html


Å (over)leve med asperger syndrom
Vanskeligheter med å vite hva du skal si eller hvordan man oppfører seg i sosiale situasjoner.
Problemer med "theory of mind", som er problemer med å oppfatte intensjoner eller følelser til andre mennesker på grunn av en tendens til å ignorere eller feiltolke signaler som ansiktsuttrykk, kroppsspråk, og vokal intonasjon (måten noe er sagt på).
Problemer med å fungere godt i en rekke sosiale sammenhenger, f.eks en klasse, en fotballkamp, en fest.
Vansker i forhold til eksekutivfunksjon, som kan være i forhold til organisere, starte opp, analysere, prioritere og fullføre oppgaver.
Følelsen av å være annerledes og frakoblet fra resten av verden og ikke å "passe inn" - kalles av noen for "feil klode"-syndrom.
Sårbarhet for stress, noe som enkelte ganger kan eskalere til psykiske eller følelsesmessige problemer, inkludert lav selvfølelse, depresjon, angst og tvangslidelser.
Personen med Asperger har gjerne ett eller noen få gode vennskap, men vil i større grad enn andre ha problemer med å skaffe seg nye vennskap.
https://www.hjelptilhjelp.no/Autisme-og-Aspergers-syndrom/a-over-leve-med-aspergers-syndrom
Avatar

Råd

juli 8 2021 - 21:13
Vil du selv ha diagnosen?

Det viktigste er at du får en diagnose som gjør at du får hjelp til vanskelighetene dine. Hva den heter er ikke så viktig, men som med alle andre diagnoser er det viktig å undersøke om det kan være eksterne årsaker til vanskelighetene i tillegg.

Jeg vet ikke hvor mye du stoler på foreldrene dine, men du har rett til å være tilstede når de blir intervjuet og korrigere evt. feilinformasjon. Eller du kan nekte behandler å snakke med dem i det hele tatt.
Til forsiden