Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Er det virkelig ikke

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Re: Er det virkelig ikke

jan 7 2022 - 11:13
Det går bra Frikar, at du ikke kan hjelpe mer, siden du har vært så hjelpsom og opplysende allerede. Jeg skjønner at detta var vanskelig å forklare.
Avatar

Re: Er det virkelig ikke

jan 7 2022 - 12:02
Takk for positive kommentarer til dem som skrev dem etter mitt innlegg, det gjør veldig godt. En sterk motvekt til det her som har negativt fortegn.

Til dem som synes det er et poeng å holde de aggressive "diskusjonene" her i gang, og som synes dette er en fin arena for å "ta igjen" for alt man har opplevd av motgang i sin tid, vil jeg fortelle at en gang ble jeg også oppfostret i et svært skadelig miljø, og det så en god stund temmelig mørkt ut. En stund var jeg oppgitt og hevngjerrig for det var jo det jeg var opplært til, inntil noen fortalte meg sammenhengen mellom: hvor havner jeg og hvor har jeg styrt skuta mi. Altså hvis jeg ønsker meg et godt liv, så er det å peile ditover jeg må gjøre. Og det har virket! Jeg er så glad for dette rådet i dag! Plageåndene er på avstand og jeg har nå gode relasjoner rundt meg, som jeg passer på å fortelle at er faktisk det både i ord og handling. Og jeg får tilbake i rikt monn!

Sitat fra Marcello Haugen:

Går det med,
så vær ydmyk,
går det deg imot,
bli ikke bitter
Avatar

Srubborn

jan 7 2022 - 13:47
Jeg regner med at jeg er en av de positive;) jeg er ikke her for å ta igjen for all motgangen jeg har opplevd i alle fall.

Jeg tar meg selv ofte i å lure på det med "positiv" og "negativ" etterhvert. Folk kaster de begrepene rundt som om de har enerett på dem. Bruker sin positivitet for å moralisere over "negative". Ganske negativt vil jeg si

At noe er negativt for en selv er veldig bra å være bevisst på. Finne sin egen positiv kan en si. Jeg ser at konflikt ikke er din ting, og det er bra du passer på dine grenser
Avatar

Re: Er det virkelig ikke

jan 8 2022 - 13:29
Her syntes jeg du er inne på noe veldig interessant Frikar, nemlig hvordan "systemet" er laget for en "utdannet" middelklasse som behersker den "utvidede språkkoden". Bernhard Bernstein som forsket på sosiolingvistikk mente språket var et resultat av miljøet og ikke arv. Barn fra hjem hvor de benyttet en "begrenset språkkode" hadde lært seg adskillig færre ord når de var tre år gamle enn barn som vokste opp i hjem med en "utvidet språkkode." - noe som selvsagt vil prege begge parter resten av livet.

Jeg er for øvrig ikke enig i at systemet er så "objektivt og konsistent" som du hevder. Jeg tror følelser spiller en mye større rolle enn du indikerer på mange andre arenaer enn i kunsten og poesien. (dessverre også hos saksbehandlere i det offentlige som selvsagt ikke bør basere vedtak på grunnlag av følelser- men som jeg mistenker at ofte gjør det)

Avatar

Re: Er det virkelig ikke

jan 8 2022 - 13:39
Basil Bernstein (slurva litt med kildene her)
Avatar

Re: Er det virkelig ikke

jan 8 2022 - 15:36
"Jeg er for øvrig ikke enig i at systemet er så "objektivt og konsistent" som du hevder. Jeg tror følelser spiller en mye større rolle enn du indikerer på mange andre arenaer enn i kunsten og poesien."

Tror du er inne på noe vesentlig, Lfd. Jeg tror følelsene våre er med oss og spiller en grunnleggende rolle i alle valg vi kan ta. Jeg tror at subkommunikasjon og ubevisste motiver spiller en stor rolle i vanlig kommunikasjon. Jeg er ikke fagkyndig i det her, så det er interessant å eventuelt se deg og Frikar ha en samtale om det.
Avatar

Språk og system

jan 8 2022 - 16:21
Det spørs jo hva man legger i begrepet "system" (jfr. Bernsteins skille mellom "restricted code", der sub/høykontektkommunikasjon spiller en større rolle, og "elaborated code", der ordboksbetydningen av begreper har forrang.).

Jeg regner ikke enkeltindivider som ikke gjør jobben sin som en del av _samfunnssystemet_, tvert imot. Fordi de har lagt til grunn sosialt innlærte fortolkningskoder, og ikke de eksplisitte fortolkningskodene som systemet er bygget på (ihvertfall i de konkrete tilfellene jeg kjenner til). Da tenker jeg f.eks. på begrepsdefinisjonene som er angitt i lovverk, forskrifter og andre offisielle dokumenter.

Men enkelte steder har det faktisk blitt en innarbeidet kultur at "vi gjør én ting og skriver noe annet i papirene".

Hvordan vi skal håndtere akkurat denne spesifikke problemstillingen anser jeg som en separat (men høyst reéll) sak som egentlig ikke har noe med _systemet_ i seg selv å gjøre. Det må i så fall være et internt anliggende i den enkelte etat og/eller en juridisk sak for kontrollorganene. Og "vanlige folk" håndterer ikke alltid dette på den beste måten selv, noe som bare øker frustrasjonen både utenfor og innenfor etatene. F.eks. overhørte jeg en kafésamtale en gang der en mann som gikk på arbeidsavklaringstiltak fortalte barna sine en hel masse ting om NAV og tiltaket som var direkte feil. Hadde det vært idag hadde jeg nok gått bort og satt han kraftig på plass.
Til forsiden