Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Borgerlønn

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Borgerlønn

sep 13 2019 - 22:00
Borgerlønn er det mest rettferdige. Da er det ingen menneskelig faktor som skal bestemme hvem som får A og B rettighetene i velferdsstaten.

Og få tiår er det uansett så stor andel som ikke klarer å holde tritt med utviklingen at vi må ha en ny modell. Vi kan ikke ha 50% på type sosialstønad - DET er fattigdomsfelle det, og etter min mening farlig for samfunnets stabilitet og sikkerhet.

Men dagens politikk er vel heller motsatt. Vi velger politikere som innfører politikk som fører til at antall uføretrygdede ØKER, spesielt andelen unge. Samtidig forandrer arbeidslivet seg slik at det blir flere og flere som ikke greier det. Selv om dette er godt kamuflert i arbeidsledighetsststistikk: vi skryter av kjempelav ledighet, og forbanner den høye andelen uføre. Det er våre politikere som jukser og lurer oss, og hovedsynderen er Arbeiderpartiet. Alle vet at norsk deltagelse i arbeidslivet er langt nede.

Tenk om vi kunne gitt alle i arbeids og velferdsdirektoratet sparken! De gjør jo ikke annet enn å håndheve systemet, de hjelper faktisk ingen i det hele tatt, reellt sett. Kunstige arbeidsplasser. De er jo ikke leger eller sykepleiere eller coacher, de er bare maskiner som får hjulene i et konstruert og overflødig system til å gå rundt.

Med borgerlønn ville privat virksomhet blomstret opp. Folk kunne bake surdeigsbrød og selge, uten represalier fra det offentlige eller moralister. Det er slik man får folk i arbeid, for da mestrer man noe, og de som ble skikkelig gode i sitt private engasjement kunne starte større næringer. I stedet stuer man de som har falt utenfor på institusjoner og det er bare er fåtall som kommer videre. Det fører til forfall, og et A og B samfunn - apartheid. Bare vent å se hvordan apartheidstaten norge blir når mange nok har blitt overflødige!
Avatar

Hei

sep 13 2019 - 23:07
Man kan mene mye om borgerlønn eller ikke.Men gir du arbeiderpartiet skylda fordi folk er uføretrygdet.Mennesker som er for syke blir uføretrygdet ett parti i seg selv gjør ikke folk syke.Det fins mange årsaker til at mennesker blir uføretrygdet fra alvorlige fysiske sykdommer og alvorlig psykisk og begge.dette dreier seg om enkelt menneskers skjebne.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 13 2019 - 23:30
Poenget er at antagelig er flere av de som havner på uføretrygd som kunne vært i stand til å jobbe på en eller annen måte, men at det ikke tilrettelegges godt nok. Hvis det er tilfelle, så er det jo et problem.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 13 2019 - 23:35
De er nok sykere i land uten medisiner og gratis behandling, uten at de er uføretrygdede... det er jo ingen ren automatikk i det der. Det blir bare flere og flere uføretrygdede, og etter at regjeringen skjerpet inn AAP har det blitt mange flere unge uføre - men det er ikke snakk om noen epidemi som har ført til mange flere syke av den grunn... det er ikke AP som har vært i regjering nå, så det er ikke de, men Arbeiderpartiet ønsker å skape en illusjon om at deres politikk gir så høy arbeidsdeltagelse, det er jo tross alt det partiet som har hatt mest innflytelse etter krigen og fremover, som har formet Norge.

Arbeiderpartiet var nok riktig valg i gamle dager, men nå står vi ovenfor en ny virkelighet. Jeg tror at borgerlønn gjør at folk skaper sine egne arbeidsplasser. Det er ikke lenger staten som skal finne tiltaksplasser, folk bør få friheten til å komme med produkter/tjenester folk kan være interessert i. Det trenger ikke være store greiene, i såfall gir det mest bare livskvalitet, men det gir også folk frihet til å utvikle seg. Det kan føre til store bedrifter, for som vi vet i dag kan folk ha mye ressurser selv om det er andre ting de ikke fungerer bra på og ikke får til.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 13 2019 - 23:41
gummihjerte, det med tilrettelegging det er et fint ord som gjentas mye. Men jeg har aldri hørt om noen konkrete tilfeller. Sannsynligvis er det så stor kamp om arbeidsplasser at det ikke trengs å tilrettelegge, de bare tar de som ikke trenger det. Men mindre man er veldig ettertraktet på andre måter, dvs eliten. Det er eliten som har nytte av tilrettelegging.
Avatar

Hei

sep 14 2019 - 00:11
Det spørs også hvordan man ser på det.unge uføre er veldig annerledes enn andre grupper.det er unge som enten ble født syke el ble syke i ung alder.en ting er det du hører på nyheter en annen er realitet.unge som sitter i rullestol kan være unge uføre.unge med schizofreni mange ble født unge uføre for eks de med autisme og downs syndrom.det er bare triste ting når man vokser opp syk faktisk uten at folk i tillegg skal undre seg hvorfor det er mange unge uføre.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 00:31
Det er politikk som er årsaken til det... dagens unge har ikke mer schizofreni, autisme og downs syndrom eller fysiske funksjonshemminger enn før... selv om diagnostiseringen nok har økt. Men når regjeringen kuttet ned på antall år du kunne gå på AAP så førte det til at de trygdet mange unge.

I stedet burde de vært sikret gjennom borgerlønn. Nå blir de passivisert gjennom trygd. At mange må på sosialhjelp er enda verre, det er jo at staten har kontroll over hver eneste krone og du får ikke eie noe.
Avatar

Fjompen

sep 14 2019 - 00:49
Mange av de som før i tida ikke levde lever lengre i dag det er derfor.aap er en helt annen sak.mange av de på aap er ikke unge.det er spesielle regler og diagnoser som faller under ung og ufør.aap er en annen gruppe.mange av de sykdommene som man før ikke overlevde lever lengre i dag.unge uføre lever tunge liv å bli syk er stor sorg og påkjennelse i seg selv for voksne mennesker blir du syk som ung har du den sorgen av å ikke kjenne til det såkalt normale.blir du syk i voksen alder har du kanskje vært i arbeid i mange år og stiftet familie og barn du har kjent til det normale livet unge som blir syke i ung alder har ikke hatt de mulighetene på grunn av sykdom.jo yngre man er når man blir syk jo mer komplisert all forskning har visst det og det er jo logisk og som oftest har man en diagnose så bygger det seg på og flere og flere ting kommer slik er det når man blir syk.
Avatar

Fjompen

sep 14 2019 - 00:52
Jeg er enig det med sosialhjelp at de fra aap havna der er galt og har ødelagt mange og de burde hatt en helt annen type for hjelp.det at de på toppen av alt skal havne i fattigdom er fælt.
Avatar

Hei

sep 14 2019 - 01:08
Alt er individuelt tenker jeg da selv om man hører en ting i aviser så er ofte virkelighet en annen.du må skille mellom aap og unge uføre.jeg mener langt ifra at det er på tida disse politikere som styrer nå bye bye.bra med sv de er rettferdige og har sympatisk politiker.jeg tror mange ikke vet hvor mye familie må stille opp for de som blir unge uføre.mange trenger så mye hjelp.men man må også oppleve dette på nært for å skjønne alvoret og tyngden i dette.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 01:24
Når jeg skriver unge uføre så snakker jeg om uføretrygdede under 30 år. Denne gruppen øker. Det sier statistikken.

Såklart antallet uføretrygdede er en politisk sak! Før Folketrygden kom var det jo 0% uføre. Det er ikke fordi man lever lengre i dag. Det er fordi det er noen som bestemmer om man skal få uføretrygd eller ikke. Det man ev. får det for er en annen sak!
Avatar

Fjompen

sep 14 2019 - 01:45
Det er en politisk sak samtidig så har dette med enkeltskjebner å gjøre og det er individuelt for alt er individuelt.mange er blitt rammet av dette med aap men samtidig så er det folk som får forlenget for det er strengt hvem som får det forlenget da kan du tenke deg hvor alvorlig det må være med de som får forlenget.alt har med alvorlighetsgrad å gjøre.politikere bestemmer mye ja men sykdom rammer i alle aldre og unge får også de alvorligste sykdommene.det har jonalltid eksistert unge og uføre og det kommer det alltid til å eksistere uansett hva man prøver å gjøre med det så kommer det til å være unge og uføre for sykdom spør ikke om alder den er bare urettferdig satan som rammer unge og voksne og gamle.slik er det bare det er realiteten som man ikke får gjort noe med.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 08:26
Jeg tror ærlig talt at de i andre land som lever med funksjonshemmende sykdom uten behandling eller økonomisk støtte, lever bedritne liv. At vi har denne ordningen her, er jo for at folk skal kunne ha et minimum av livskvalitet, noe man kan se langt etter om man må tyne seg sjøl til det ytterste for å overleve, eller tigge om penger, såfremt ingen andre i omkretsen tar forsørgerrollen, uten at livskvaliteten bevares av den grunn.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 12:59
Borgerlønn er økonomisk støtte det også. Da ville det vært mindre stigma å motta, siden alle fikk. Det er jo mye man bare får helt uten videre av staten, uten å blunke engang, som utdannelse, helse, rettsvesen, sikkerhet mot fremmed makter. Etc... men i dag er det så mye stigma å motta stønader at det er passiviserende.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 14:40
Angående SV, som ble nevnt over!

Det kommer ikke til å være mulig samfunnsøkonomisk å ha drastisk økende andel på helseytelser. Tenk feks når landets yrkessjafører erstattes med billigere selvkjørende kjøretøy, hvor mange jobber egentlig innen kollektivtransport og varetransport? Det er mange! De det gjelder ønsker jo også å være i jobbaktivitet, men hvis modellen ikke forandres så blir det nok mye mer sosialhjelp. Politikk må forandres om forutsetningene i samfunnet forandres. Mange klarer jo selvsagt å få andre jobber, men vi snakker om omfattende forandringer her, hundretusener av nordmenn som i dag fungerer bra på jobb og som ønsker å jobbe.

Tidene forandrer seg. Allerede i dag er det rekordlav yrkesdeltagelse selv om vi liksom har lav ledighet.
Avatar

Gummihjerte

sep 14 2019 - 16:27
Her er jeg enig med deg.tenk hvordan det er for dem i andre land.derfor burde vi være glad at sitter en i rullestol her så får personen hjelp.jeg skjønner hva du mener om det med tigging om penger som de dessverre på aap har havna i og må være avhengig av familie.
Avatar

Hei

sep 14 2019 - 16:43
Fjompen ser du liker høyre sida ja,ser hvor mye de har gjort for folk.bye bye til dem.vi vet det blir endringer om 2 år det tyder ihvertfall slik.fjompen du høres litt dramatisk ut.skal man ta livet av alle mennesker som blir syke og ikke er i arbeid fordi de blir til bry og står i veien.Man får ikke gjort sp mye egentlig.så lenge sykdom eksisterer så kommer folk til å bli syke og havne arbeidsledig.og det var faktisk høyre som k9m med dette med aap og de tenkte nettopp de hadde løsninga istedet gjorde de syke mennesker enda sykere.mennesker kan ikke ønske seg selv friske opps så blir man det.for at folk ikke skal miste jobber anbefaler jeg deg når du er i butikken så drar du til kassa og ikke selvbetjent.istedet å handle på nettet sa handler du på kjøpesenter.da beholder man noe av det gamle.jeg tror du er litt for dramatisk og fu får ikke gjort så mye med det at folk havner utenfor man har individuelle liv.man har sin skjebne.alle er dessverre ikke friske og er man selv frisk så bør msn være takknemlig for det.sykdom er ikke selvvalgt.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 16:54
mrsfreak83, du feil-leser meg så til de grader. For å ta 1 ting, så liker jeg ikke hva høyresida gjør nei.

Les om borgerlønn først da vel? Det er jo ikke høyresiden som står for dette. Ikke venstresiden heller for del... det jeg sier er at Norge er på helt feil kurs, mot et diktatur med kontroll og kommunisme.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 17:05
Jeg har ingen spesiell formening fra eller til ang. borgerlønn. Det kan være en gunstig ordning dersom det betyr at alle får nok til å dekke boligkostnader og livsopphold. uten at det blir for stusslig. Tenker bare at det fortsatt må være mulighet for bostøtte dersom borgerlønna ikke er nok, i og med at boligkostnadene varierer.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 17:14
Per i dag er det dyrere med borgerlønn på feks 2G enn dagens system, selv om det trimmes betydelig i offentlig sektor (de som har jobb på NAV må jo også få noe å leve av).

Men eksperter mener at så mye som 50% av dagens stillinger blir borte.

DA blir det billigere med borgerlønn.

Angående boligmarkedet, det er helt hinsides. Det er ikke slik det skal være, og det er heller ikke bærekraftig. Syns det heller er prisnivået her som er problemet, ikke dårlig råd.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 18:22
Det kan være. Jeg har ikke satt meg så veldig inn i det der.

Men ja, boligmarkedet skulle vært regulert for å unngå at bolighaier fortsetter å tyne de som har minst å rutte med, og i det hele tatt, men det spørs om det hadde vært nok, avhengig av hvordan det gjøres.

Selv leier jeg et ganske stort rom i kollektiv med lav standard, til ca 5k + billig strøm og nett, med det jeg har fått på tidligere AAP, og merkbart lavere inntekt via sosialstønad pr i dag. Da har jeg ikke så veldig mye igjen å bruke på annet enn nødvendigheter, og mine utgifter er nokså lave sammenlignet med en del andre. Det jeg sparer mest på er vel at jeg stort sett oppholder meg innendørs, noe som blir greit stusslig i lengden. Skulle gjerne hatt råd til månedskort og flere aktiviteter.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 19:07
En del av grunnen til at det er så dyrt er at mange ikke har lov til å eie noe (og dermed ta opp boliglån). Med borgerlønn kan man eie og spare og ta opp lån. Med sosialstønad så er det ikke "lov" å arve engang, fordi da nektes man mer før arven er konsumert.

Dette systemet, som liksom skal være verdens beste sikkerhetsnett, fører til en underklasse og er ikke "sosialt" i det hele tatt.

Men det er likevel god Arbeiderpartipolitikk, fordi hvis man skal gi noen opp til 6G så må andre nødvendigvis få motsatt. Og uansett hva man får så er det basert på krav og kontroll, som er i god kommunistisk stil. De har liten tillit til at folk gidder å løfte en finger hvis de bare får 2G... undervurdering av mennesket... det er snarere tvert imot når man nekter folk å eie noe at passiviseringen skjer. Det er å kue folk det. Kommunisme.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 14 2019 - 19:32
Hvis flere hadde eid sin egen bolig så hadde ikke noen få kunnet tyne de som har minst å rutte med som du sier, i samme grad. Fordi bolighaiene har makten nå, når det er de som eier det. Hvis eierskapet/makten fordeles blir det mer likhet.

Men mange nektes å spare penger/eie og arv. Det er ikke sosial politikk, selv om det er en del av et system som riktignok er sosialt... poenget her er hvordan dette utvikler seg, når etterhvert 50% av landets stillinger forsvinner.

Det er klart det er ekstreme forandringer vi står ovenfor. Da må man tenke nytt.
Avatar

Hei gummihjerte

sep 14 2019 - 23:30
Leier du ett rom.høres veldig lite ut.det med aap har ødelagt for mange at folk havner på sosialen.er det ikke mulig med kommunal bolig
Avatar

Hei mrsfreak

sep 15 2019 - 12:32
Ja, det er ikke store greiene. Det går heldigvis akkurat, men økonomien kunne med fordel vært romsligere. Har ikke satt meg inn i kommunal bolig som alternativ, men jeg ser nå at det er ment til å være et midlertidig tilbud. Uansett trives jeg godt nok der jeg er, da det er kort vei til alt jeg trenger, og jeg har folk rundt meg i hverdagen, selv om det noen ganger er slitsomt å forholde seg til å bo med andre.

Det var snakk om jeg kanskje kan få forlenga AAP, men jeg skal se hva tidligere saksbehandler sier. Ellers håper jeg en søknad om ufør ville latt seg gjennomføre uten store utfordringer. Selv om det "bare" er ca tusen kr mindre jeg får på sosialen, så merkes det godt!
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 14:20
Kommunal bolig, det er kommunist-bolig det. Når 50% av stillingene forsvinner i løpet av få tiår blir det kanskje brakkebyer på de fleste, hvor crack og annet dop florerer. Det var nok ikke Gerhardsens drøm, men det er desverre slik realiteten blir om hans modell ikke skiftes ut.

Som løsning på utgiftene innføres en betydelig brunere linje - vi ser jo allerede i dag at det er effektiviteten som står i fokus i offentlig forvaltning og helse. Ikke troen på mennesket. Effektivitetstankegang sammen med kollektivisme ender med en korporativ brun stat, det har historien vist. Vi bør lære av historien.
Avatar

Hei gummihjerte

sep 15 2019 - 15:02
Bra at du trives der og skjønner delv om det kan være slitsomt med folk rundt deg så er det trygt også å ha folk rundt.håper det ordner seg med den saksbehandleren.er du fornøyd med henne?
Avatar

Fjompen

sep 15 2019 - 15:05
Nå overdriver du.kommunale boliger har hjulpet mange mennesker til å få det bedre.mange trives av å bo der.om få tiår vet ingen hva som skjer.kan være verdens undergang kommer da for den saksskyld.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 15:17
Kommunale boliger er vel en billig strategi for å male systemet sosialistisk... det er bare et mindretall kommunale boliger, bolighaiene fortsetter å tyne flertallet av de fattige.

Såklart man VET ikke, det KAN være verdens undergang, jeg derimot sier bare hva ekspertene har kommet frem til, det er ikke noe jeg finner på.
Avatar

mrsfreak

sep 15 2019 - 16:24
Takk! Joda, ho har vært helt ok. Ho følger i grunn bare reglene, så det var derfor AAP måtte stoppes, fordi det mangla god nok dokumentasjon på helsetilstanden min. Jeg var for dårlig til å ta tak i det, samt deltagelse på tiltak for vurdering av arbeidsevne, så det er det som må tas tak i videre. Har ikke hatt noe særlig kontakt med ho på en stund, så jeg er bare litt engstelig for hvilke krav som vil bli stilt fremover. Takler ikke så godt usikkerheten, men håper på det beste.
Avatar

Gummihjerte

sep 15 2019 - 17:16
Håper det ordner seg.usikkerhet er fælt at du vet ikke hva som skjer videre men tipper det ordner seg etterhvert.har du noe oppfølging ellers av psykiatri?
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 18:10
Noe av det positive med automatiseringen er vel at saksbehandlings-omkostninger og det menneskelige element kan reduseres til en brøkdel. Men de som har jobbet med det må jo også ha noe å leve av, så rent økonomisk er det kanskje ikke så mye å spare totalt sett...

Eksperter mener dette skjer. Saksbehandling er veldig passende for AI. Om vi vil ha en algoritme til å bestemme om vi får A eller B trygda? Med borgerlønn er det likt for alle. Mest rettferdig, og det passer bedre en fremtid der myndigheters overvåkning og kontroll kan gi oss et samfunn vi ikke vil ha. Feks om "NAV"- dataprogrammet ser at du kjøper øl på butikken, ojjj... rusmisbruk, da ble det B (sosialen) på deg.
Avatar

Fjompen

sep 15 2019 - 18:37
Mange mennesker er imot borgerlønn.det er aldri snakk om at det skal bli noe av borgerlønn.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 18:43
Det er ulike grunner til at de er imot det - der får være deres sak. Men jeg sier meningen min uansett om det ikke står på dagsordenen.

Tror ikke folk har tatt inn over seg hva som kommer til å skje. 50% av norges jobber borte på kort tid. Hvordan skal NAV løse dette, statlige tiltaksplasser?

Bare vent å se hvilket samfunn vi får om vi ikke gjør noe. Det blir stygt.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 19:06
Det virker som at du ikke har det godt, Fjompen, siden du snakker som en svovelpredikant.

Mange av oss har hatt krise i livet en eller flere ganger. Da kan det lette litt å fokusere på små, hyggelige ting i stedet for å male fanden på veggen.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 19:25
Svovelpredikanter, de skremmer med ting det ikke finnes beviser for... jeg kjenner meg ikke igjen i det, man skal være relativt uvitende om man ikke skjønner at det er farlig med stor arbeidsledighet. Det fører til misnøye og uro. Og eksperter på teknologi er enige om at dette skjer. Men det er vel en politisk debatt ikke alle er interessert i... men da er det jo bare å ikke lese det. Egentlig så tror jeg ikke på borgerkriger og slikt, jeg bare ser for meg et utrolig kjipt samfunn, som er så langt fra "frihet likhet brorskap" man kan komme. Vi ender nok opp som Kina, politistat, da får ikke noen protestert.
Avatar

mrsfreak

sep 15 2019 - 19:30
Takk for omtanken. Nei, jeg har søkt meg til DPS noen ganger, men de ga meg avslag hver gang. Det var veldig frustrerende, siden psyken min var skikkelig nedbrutt, men jeg fikk det til slutt lettere ved å bytte antidepressiva. Også har jeg holdt meg til en alternativbehandler som jeg syns er til god hjelp, så det føles som om det holder, for nå.

Fjompen2: Ikke godt å si hva som vil skje fremover, men jeg tenker det ikke er så mye en kan gjøre annet enn å støtte de politiske partiene man syns drar i den retningen man ønsker. Jeg liker uansett å tro at vi ikke vil ende opp med et så ekstremt overvåkingssamfunn som det du beskriver. Det virker ikke sannsynlig at Nav vil overvåke hvert minste kjøp, når det ikke er noe som forekommer nå til dags. Tenker at muligheten for saksbehandling ved hjelp av AI først og fremst vil spare tid, men at det forsatt vil være menneskelige saksbehandlere også, siden det ikke er alt i den prosessen som kan automatiseres.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 19:43
Med internett så er jo jeg også en slags politiker, det kan ha større innflytelse enn å stemme på partiene. Jeg er uansett ikke enig med noen verken til høyre enn venstre eller sentrum.

Tror nok NAV kan følge med på kontoutskriftene, men de vet ikke mer enn banken. En ser likevel at de ønsker seg mer og mer informasjon om klientene, feks tilgang til legejournaler. Jeg tror at de bare vil ha mer og mer, men det stoppes foreløpig av andre institusjoner. Men hva skjer når 50% mister jobben? Da skal det nok spares og differensieres. Hvis du ikke møter en person men bare en algoritme så må også parameterene hentes inn på andre måter enn samtaler, og da kan veien til total overvåkning være kort.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 20:14
Du snakker om framtidsspådommer, og da er bevis ganske lite aktuelt da det som kjent er svært vanskelig å bevise nettopp hva framtiden vil bringe.

Hvis du mener at du er en slags politiker, er det ved skremsler du har tenkt å få innflytelse siden du tegner slike skremmebilder på denne nettsiden?

Jeg synes det er leit hvis du kjenner en stor stor uro, men det finnes bedre måter å roe seg ned på, for både deg og andre. F eks kan du prøve å ringe hjelpetelefonen nr 116 123

Ønsker deg en riktig god kveld og håper du får slappet av litt.

Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 20:17
Men hva er målet ditt akkurat her, egentlig? Denne siden er nok ikke det mest egnede stedet å "vekke" folk. De fleste her søker andre ting enn radikale synspunkt på samfunnsutviklingen.

Jeg tenker ikke at folk vil møte kun AI, men begge deler, bare at AI frigjør noe av tiden, så saksbehandlere i stedet kan fokusere mer på oppfølging av klientene.

Syns forøvrig akershusøst er inne på noe. Det er en god tanke å ikke spre skremmende spådommer på en side som denne. Håper du finner roen, eller evt. andre steder hvor engasjementet kan komme bedre til nytte.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 20:23
Det er ikke bevist, men eksperter mener 50% blir borte. Det gir mening når det er snakk om noe som fundamentalt sett har skjedd siden steinalderen, dvs at teknologi forandrer arbeidsmarkedet. Jeg skiller mellom hva som er mine spådommer og fakta fra eksperter, så du kan ikke sammenligne meg med en svovelpredikant.

Forsøker ikke å skremme, det er bekymringer jeg har. Men jeg er interessert i debatt.

Har ikke noe å snakke med hjelpetelefonen om, da de bare snakker svada.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 20:24
Ok, da slutter jeg da.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 15 2019 - 21:08
Skjønner at du føler bekymring, bare tenker det er lurt å ikke ta sorgene på forskudd. Det trenger iallfall jeg en påminnelse om innimellom.

Ang. ønske om debatt, sender deg et par tipps i privat melding.
Avatar

Gummihjerte

sep 16 2019 - 00:02
Det er bra du føler deg fornøyd med hjelp du har nå selv med alternative.jeg tror noen ganger de kan hjelpe folk mer enn mange tror.har aldri oppsøkt slikt men hører noen er fornøyde og å bytte medisiner kan ha mye å si også.medisiner kan hjelpe en del så lenge de brukes slik de skal og er de rette til å hjelpe en.
Avatar

Fjompen

sep 16 2019 - 00:07
Skjønner du bekymrer deg for mye hva som skjer i framtida at jobber forsvinner at nav overvåker.men du overdriver litt også.ingen vet hva framtida bringer.mest sansynlig mister mange jobber se på jernbane før betalte man i luken nå betaler vi på automater for å ta tog.mange handler. på nettet istede kjøpesenter.tidene endrer seg og kommer til å endre seg mer og mer men slik er det altså.ikke sikkert borgerlønn er det folk ønsker.mange er imot det.greia er at ingen vet hva som vil skje og kanskje bedre vi ikke vet for da hadde vi blitt skremte.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 01:08
Hadde egentlig sluttet her, men det er nok ikke noe å tvile på det. AI og roboter kommer mer og mer, er det penger å tjene eller spare så er det akkurat hva som skjer... slik har det til enhver tid vært.

Sant nok, hvis folk ikke vil ha borgerlønn så må demokratiet bestemme noe annet. Men i et demokrati må det også være debatt.

Høres rart ut om du mener folk heller vil ha sosialstønad... det skjønner jeg ikke at kan stemme.
Avatar

Hei

sep 16 2019 - 01:17
Det er mange som er imot borgerlønn.det er det jeg prøver å si.selvfølgelig syns jeg ikke at folk bør ha sosialstønad men hva med at borgerlønn kunne blitt verre da vi ikke vet hvordan det hadde vært.jeg ønsker selvfølgelig ikke at folk skal ende opp på sosialen.men du bekymrer deg for framtida hvordan ting blir med arbeidsledighet som ingen vet om egentlig.vi vet ikke hva som kommer til å skje.noen ganger går arbeidsledighet opp noen ganger går den ned og det skifter hele tida.folk som havner uføre får du ikke gjort noe med folk blir syke folk blir alvorlig rammmet av sykd9m og det er helsa som avgjør.hvordan framtida blir vet ingen.man vet ikke om det hadde vært enda verre i praksis med borgerlønn
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 01:28
Mange er imot det ja, men det kan jo hende de tar feil. Det kan være verre ja, men da kan vel det diskuteres.

Ang helseytelser, det er en viss sammenheng med arbeidsmarkedet. Her er det nok konsensus. Ser jo lett hvilke kommuner som har skyhøy antall trygda... ja det er kommunene hvor det ikke er arbeid. Ballangen var det vel som var høyt oppe. Så det er bare sånn det er. For når alternativet er sosialstønad er det noen mekanismer som gjør at folk blir trygdet. Forsøk viser at borgerlønn senker antall konsultasjoner hos legen - det er bare facts of life, ikke noe å ta personlig.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 01:47
I Ballangen er 39% uføretrygdet. Men det lar seg nok ikke gjøre å uføretrygde 39% av norges befolkning 18-67 år.
Avatar

Fjompen

sep 16 2019 - 02:39
Du leser statistikker og er opptatt av hvordan ting ligger an i forskjellige kommuner og hvor mange som er trygdet men fakta er de fleste mennesker er opptat av seg selv og sin helse.med dårlig helse har man ikke tid og krefter til å tenke på alle andre som er uføre el arbeidsledige.du er opptat av hele samfunnet folk tenker har mer enn nok med seg selv.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 02:49
Borgerlønn høres fint ut fra en sosialpolitisk synsvinkel, da har vi trygghet til å kunne gjøre smarte ting uten å bekymre oss om vi har mat på bordet. Økonomisk teori vurderer borgerlønn til å fungere som en subsidiering, som gir økte priser, økt inflasjon, redusert konkurranseevne. Og det er vel noe norsk økonomi sliter mye med fra før. Økte priser fordi etterspørselen vil øke da folket i sum har mer penger og da skrus prisene opp, inflasjonen følger ad og ingen vil kjøpe varene våre fordi de er for dyre, noe de allerede er i forhold til leverandører i utlandet som selger det vi gjerne vil selge. Og så er det det at pengene må skaffes fra et sted. Å selge olje ser det jo ikke ut til at vi kan gjøre så det rekker tilstrekkelig i all evighet.
Avatar

Fjompen

sep 16 2019 - 02:52
Borgerlønn senker antall konsultasjoner hos leger.hvorfor tror du folk drar til lege egentlig.det tror jeg ikke på.dette er bare ideer om det man tror hvordan det ville vært med borgerlønn men jeg tror det aldri blir noe av dette og det har noe med at det er upopulært for folk med borgerlønn og for det andre folk drar rett og slett til legen når man er syk om man mistenker noe el henvisninger.dermed borgerlønn og konsultasjoner hos lege tror jeg ikke henger sammen.jeg tar ikke ting personlig.syns dette er interresant diskusjon jeg men jeg syns du er litt for hysterisk for framtida vi ikke aner hva vil skje.du har et svart bilde av det.fjompen sorry nyheten er folk har mer enn nok med seg selv og sin helse til å tenke på hvordan framtida blir og være urolige for noe vi ikke aner noe om.kan jo hende borgerlønn hadde vært bra trenger ikke borgerlønn hadde vært bra.alt i alt så vet vi jo ingenting om framtida.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 12:04
Det blir ikke mer penger i forløp når uansett 50% mister jobben og må sikres på en måte som er en velferdsstat verdig. Da blir innfallsvinkelen med å se på det som subsidiering ikke gyldig. Det er fremstående økonomer som mener dette er lurt, det er ikke bare som å slenge ut av seg at alle bør få gratis penger.

Tror ikke prisene øker om det blir flere tilbydere heller, og det vil skje om alle får sjansen til å jobbe eller tilby sin arbeidskraft.

Det er ikke noe som bør gjelde bare Norge isolert sett heller. Fremskrittet skjer over hele den industrisliserte verden.

Jo, forsøk viser at borgerlønn senker legebesøk. Legene selv (i Norge) bruker mye av den verdifulle tiden på sykemeldinger, når pasienten kanskje egentlig ikke trenger behandling der og da. Hvis man er for syk til å jobbe, men at det ikke er nødvendig med behandling. Feks influensa. Mistenker at legene ut i fra et deres eget yrke syns borgerlønn er en god ide.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 12:52
Nå er du i gang med skremslene dine igjen. Hverken påstandene eller argumentene dine er egentlig noe å bli påvirket av.

Jeg synes det virker som du har det vondt og synes det er leit at du har det sånn at du bekymrer deg så mye, men jeg blir etterhvert provosert over at du prøver å skremme andre til å engste seg for det samme gjennom å sette fram disse påstandene på denne nettsiden.

For om mulig å få slutt på disse skremslene her så vi hvertfall jeg slutte å svare deg, og heller ikke lese innleggene dine. Jeg ønsker deg alt godt og håper du kan slappe av litt.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 13:00
Ser ikke helt hvilke skremsler jeg har fremsatt nå. Eller ubegrunnede påstander.
Avatar

Fjompen

sep 16 2019 - 13:49
Du bekymrer jo folk om pratet om borgerlønn og at folk mister jobber og blir overvåket av nav.jeg skjønner poenget ditt at alt blir mer og mer robotisert men er uenig med dette med fastleger.det er viktig folk har god relasjon med fastlege og hvor ofte folk drar er en privatsak.fastleger er der for å hjelpe pasienter.det er det som noen ganger blir feil at alle skal blande seg oppi ting.ingen på forumet tenker på hvor ofte du besøker lege fordi det er en ptrivatsak men leger kommer nok også alltid ha noe å klage på akkurat som alle andre.det er normalt folk drar til legen om man er syk eller bekymrer seg at det er noe.tror ikke dette er så utbredt at folk drar for små ting til lege som man vil ha det til og sykemeldinger er fastlegens oppgaver også slik er det bare.man kommer alltid til å ha noe å klage på.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 13:54
Det er bare noe eksperter mener skjer. Men jeg må jo ikke skrive det her.
Avatar

Ok

sep 16 2019 - 14:29
Det fins alltid eksperter på begge sider de som er for og imot.alle politikere er ikke enig med hverandre og alle fastleger er heller ikke enig med hverandre.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 16 2019 - 14:37
Ekspertene er enige i at automatisering vil føre til at en stor andel stillinger blir borte. Om det er 50% eller 30% - dramatisk blir det uansett.

Tror det er stor enighet blant overarbeidede fastleger om dette med sykemeldinger og arbeid i forhold til feks NAV. Det blir vel kraftig forbedret med borgerlønn. At de kan bruke tiden på å være leger igjen, ikke byråkrater.
Avatar

Re: Borgerlønn

sep 20 2019 - 09:26
jeg ble ung uføre trygdet i 2015
da var det høyre som var i regjering
Avatar

Monstermeg

sep 20 2019 - 13:28
Jeg pratet om at det var høyre som kom med dette med aap som ble gjort.ung ufør er noe helt annet.
Til forsiden