Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Årsaker til psykiske lidelser

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Årsaker til psykiske lidelser

mars 14 2022 - 17:14
Premiss: Det finnes egentlig ikke noe som heter "psykisk sykdom", fordi alle psykiske lidelser har en ekstern årsak.

Konsekvens: Dersom de eksterne årsakene elimineres, vil lidelsene forsvinne av seg selv.

(Utfordring: Det kan være ressurskrevende å kartlegge årsakssammenhengene i hvert enkelt tilfelle.)


Dette er det jeg ble opplært til, og det stemmer med min egen livserfaring så langt. Likevel virker det som om denne forståelsesmodellen har veldig få tilhengere. Hvorfor er det slik?
Avatar

Premiss

mars 14 2022 - 20:05
Sykdom er fortsatt sykdom selv om det er en ekstern årsak. Veien til bedring er som regel knyttet til det interne. Det som kan endres er eget. Og likeså er reisen :- )
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 14 2022 - 20:15
Normale reaksjoner på unormale livshendelser er ikke sykdom, verken i vitenskapelig eller filosofisk forstand. Men i det juridiske rammeverket som ligger til grunn for samarbeidet mellom f.eks. NAV og helsevesenet er psykiske lidelser sidestilt med somatiske sykdommer.
Avatar

Hei

mars 14 2022 - 20:42
Selvfølgelig fins psykiske lidelser.Selv om man har opplevd traumer IG fått psykisk lidelse så er det ikke traumer alene.Gener og sårbarhet har mye å si.Ta angst som eks angst er psykisk lidelse men symptommene er mye fysisk.Panikkangst som føles som hjerteinfarkt.Psykiske lidelser er sykdom akkurat som fysisk sykdom.
Avatar

mrsfreak

mars 14 2022 - 20:47
Jeg har aldri skrevet at psykiske lidelser ikke fins. Les hva jeg skriver før du kommenterer.
Avatar

Hmm

mars 14 2022 - 21:09
Du skriver at normale reaksjoner på unormale hendelser ikke er sykdom men når de fører til alvorlig sykdom er jo det nettopp det de er.For mye avhenger av gener også.
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 14 2022 - 21:19
Psykiske lidelser kan manifestere seg i somatiske sykdommer ja, men det er ikke det som er poenget mitt her. Grunnpremisset er at psykiske lidelser og somatiske sykdommer vitenskapelig og filosofisk sett er to forskjellige ting. Så hvorfor er det så mange som har problemer med den forklaringsmodellen?
Avatar

Hmm

mars 14 2022 - 21:36
Fordi man har sett mer og mer at det ene påvirker det andre.Har man angst så blir den fysiske delen påvirket.Depresjon har visst seg å svekke immunforsvaret.Det blir svakere.
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 14 2022 - 21:40
Det er jo ingen motsetning mellom premisset jeg legger til grunn, og det du skriver her.
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 14 2022 - 21:54
Og somatisk sykdom kan manifestere seg i psykisk sykdom, og hormonell ubalanse kan være en tilstand i kroppen som igjen fører til depresjon.

Likevel vil jeg si at de eksterne årsakene ofte er undervurdert så det trengs at søkelyset settes like mye mot dem. Jobb, penger, sex, helse og mat teller faktisk for en del


Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 16 2022 - 15:19
Jeg må visst utdype dette. Det jeg mener er at så lenge en psykisk lidelse vedvarer, så er ikke alle eksterne årsaker eliminert, selv om det kan se slik ut.

Og dette fører ikke til livsbegrensninger, tvert imot. Man får et avgrenset liv ved å _unnvike_ alt som gir problemer, ikke ved å _eliminere_ det - for da eksisterer det jo ikke lengre.
Avatar

Hmmm

mars 16 2022 - 23:06
Du skriver så lenge en psykisk sykdom vedvarer så er ikke alle eksterne årsakene eliminert selv om det ser slik ut.Frikar akkurat som alle andre sykdommer alle mennesker blir ikke friske.Noen blir det andre ikke og da er livet begrenset.Det psykiske og det fysiske henger sammen og motsatt.
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 16 2022 - 23:37
Det er ikke den eneste forklaringsmodellen, men den er akkurat like god (eller dårlig) som andre forklaringsmodeller. Psykologi er ingen eksakt vitenskap, bare mer eller mindre kvalifisert gjetning.

Jeg ble opplært til å legge denne modellen til grunn for forståelse av egne og andres vanskeligheter av folk fra det som den gang ble kalt "alternative" miljøer. (Altså det _opprinnelige_ alternativmiljøet, ikke new-age hippiene som kaller seg alternative idag.) Det var en mothypotese til den forståelsen av psykiske lidelser man hadde i helsevesenet på 50-tallet, og som bl.a. psykiateren Thomas Szazh problematiserte i "The Myth Of Mental Illness". (Men det er viktig å huske på at han baserte sin kritikk på amerikanske forhold.)

Idag har vi en helt annen situasjon i helsevesenet, med bl.a. mye sterkere pasientrettigheter. Men 50-talls holdningene lever i beste velgående ute blant "vanlige folk", det har jeg selv opplevd.
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 17 2022 - 15:52
Eneste problemet for meg blir å tenke at bare det ene eller det andre er sant. Flere her ser ut til å ha et balansert syn på dét, men det skaper jo interessant dialog å komme med en absolutt.

Jeg vil jo si at den beste forklaringsmodellelen vil ta med både eksterne og interne forhold, og så har jeg et viktig spørsmål til deg Frikar: hva tenker du er "interne" årsaker? Er det bare tanker og minner eller er det også kroniske og fysiske tilstander i kroppen?
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 17 2022 - 16:29
I denne modellen regnes tanker og minner som interne årsaker og fysiske (somatiske) tilstander som eksterne. Derfor er det også viktig å skille mellom disse begrepsmessig, derav skillet mellom begrepene psykisk lidelse (vitenskapelig & filosofisk) og psykisk sykdom (juridisk).

Modellen tar ikke for seg spesifikke sammenhenger mellom psykiske lidelser og somatiske sykdommer, fordi det er så individuelt. Men det er klart at våre tanker og minner påvirkes av våre omgivelser på mange forskjellige måter. Det store problemet med å bruke begrepet psykisk sykdom på samme måte som man snakker om somatiske sykdommer, er at det legitimerer å utelate faktorer i pasientens omgivelser som mulige årsaker til negative tanker og minner. F.eks. vil det utelate muligheten for at pasienten kan ha vært utsatt for "mate crime" eller andre former for manipulering. Personene som påvirker pasienten negativt vil dermed kunne fortsette med dette uten å bli stilt til ansvar.
Avatar

Re: Årsaker til psykiske lidelser

mars 17 2022 - 18:47
Jeg tror at alle de eksterne faktorene må tas like mye hensyn til, somatiske som utenfor kroppen. Kanskje hadde de fleste greid å komme seg videre om eksterne faktorer, somatiske eller ikke, hadde vært i orden. Likevel er det ikke tvil om at rene traumer og tanker skaper ekstremt stress så lenge en sitter i klisteret.
Til forsiden