Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 48 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Ny uke , igjen ingen svar på meldinger på nettdate sider.

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Re: Ny uke , igjen ingen svar på meldinger på nettdate sider.

jan 23 2021 - 14:54
Til Tardetsomanhardet:

Beklager seint svar. Har hatt mye å gjøre den siste uka.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Jeg påstår at det er ganske ULIK hormonbalanse blant mange innenfor samme kjønn. Jeg nevnte fler eksempler. Testosteron er selvfølgelig et hormon som de fleste menn er likere om i forhold til kvinner. Det er et typisk mannehormon."

SVAR:
Ja, det er selvfølgelig ganske ulik hormon-balanse hos folk innenfor samme kjønn - men både prinsipielt og empirisk sett så er dette kun til en viss grad, for majoriteten av folk.

Eksempel:
Jeg har en romkamerat som er usedvanlig feminin i sitt kroppsspråk og væremåte, til tross for at han er heteroseksuell og har mannlig kjønnsidentitet. Men de aller fleste gutter og menn jeg noen gang har møtt, er ikke i nærheten av hans feminine nivå. Han er altså et eksempel på en mann som har en EKSTREMT annerledes genetikk og hormon-balanse, enn de aller fleste menn. De aller fleste andre menn som har forskjeller i genetikk og hormon-balanse, er rett og slett ikke på hans nivå. Det er denne forskjellen jeg forsøker å få fram.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"2: At menn er 'ment' for en bestemt rolle i livet fører ikke direkte logisk til at de fleste menn er sånn..."

SVAR:
Jeg forstår tanken din - men JO, det er nettopp det det gjør. Du forstår bare ikke det biologiske prinsippet godt nok.

At menn er biologisk ment til bestemte formål/oppgaver (og dermed roller) i livet, FØRER DIREKTE til at de aller fleste menn er biologisk designet til å kunne innfri de formålene/oppgavene (og dermed rollene) i livet. Bevisene på dette faktumet er overalt, både hos mennesker og hos andre dyrearter.

(Det samme prinsippet utgjør f.eks. årsaken til at de aller fleste mennesker er født med 2 funksjonelle bein. For de aller fleste mennesker er født med 2 funksjonelle bein, nettopp fordi mennesker er biologisk ment til å ha 2 bein og gå på.)

Og her er er den evolusjonære årsaken til hvorfor det er slik:
De formålene/oppgavene (og dermed rollene) som menn og kvinner henholdsvis er biologisk ment til å utøve, er de formålene/oppgavene som har vært mest overlevelsesdyktige for arten vår gjennom tidene, og er dermed de formålene/oppgavene som har overlevd aller best hos arten vår gjennom tidene. Og derfor er disse formålene/oppgavene tilstede i RELATIVT lik grad hos de aller fleste respektive menn og kvinner - fordi de aller fleste menn og kvinner altså har nedarvet de fleste av de overlevelsesdyktige egenskapene (som altså inkluderer de kjønns-spesifikke formålene/oppgavene i livet). Dette er årsaken til at de aller fleste menn for seg er RELATIVT like, både fysisk og psykisk; og at de aller fleste kvinner for seg er RELATIVT like, både fysisk og psykisk.

Det jeg skrev ovenfor er kun rettet mot kjønns-spesifikke formål/oppgaver i livet, men for å gjøre denne evolusjonære forklaringen bredere/mer alt-omfattende, så kan jeg heller skrive den slik:
De egenskapene som en spesifikk gruppe individer (f.eks. en hel art i sin helhet, eller kun hannkjønn, eller kun hunnkjønn) er biologisk ment til å inneha, er de egenskapene som har vært mest overlevelsesdyktige gjennom tidene for den arten som disse individene tilhører, og er dermed de egenskapene som har overlevd aller best hos den arten gjennom tidene. Og derfor er disse egenskapene tilstede i RELATIVT stor grad hos de aller fleste individer innenfor den arten - fordi de aller fleste individene innenfor den arten altså har nedarvet de fleste av de overlevelsesdyktige egenskapene. Dette er årsaken til at de aller fleste individer innenfor en art er RELATIVT like, både fysisk og psykisk.

Med andre ord: Et individ er biologisk ment til å utøve visse formål/oppgaver i livet, nettopp fordi disse formålene/oppgavene har vært mest overlevelsesdyktige gjennom tidene for den arten som individet tilhører. Det er altså nettopp på grunn av at disse formålene/oppgavene er de formålene/oppgavene som har blitt nedarvet MEST hos individets tilhørende art gjennom tidene, at individet dermed har blitt biologisk ment til å utøve disse formålene/oppgavene i livet.
Og nettopp derfor FØRER de biologiske formålene/oppgavene hos en art, DIREKTE til at de aller fleste individene innenfor en art blir født biologisk egnet til å kunne utøve disse biologiske formålene/oppgavene.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"2: At menn er 'ment' for en bestemt rolle i livet fører ikke direkte logisk til at de fleste menn er sånn... Dette beskriver hvorfor det er en blodig urettferdig konkurranse. For mange er IKKE den naturlig ideelle mannen. Og er IKKE blant de sterkeste. Det kan være faktorer ved virkeligheten som gjør at mange ikke-ideelle menn blir født (ev formet i tidlige år) ."

SVAR:
Du misforstår. Jeg har tatt høyde for alle de tingene du nevner her, som at "det er en blodig urettferdig konkurranse", "mange er ikke den naturlig ideelle mannen", "og er ikke blant de sterkeste", "mange ikke-ideelle menn blir født eller formet av miljøet sitt".

Det er nettopp på grunn av at slike tilfeller eksisterer, at jeg skrev at de aller fleste menn har RELATIVT like fysiske og psykiske egenskaper, samtidig som det eksisterer en minoritet av menn som har EKSTREMT annerledes fysiske og psykiske egenskaper.

Alle disse uideelle mennene som du nevner her, omfattes dermed av modellen jeg har lagt fram. Jeg har valgt ordene mine nøye, nettopp for at alle mulige tilsynelatende "hull" i modellen skal være tettet.
Jeg er født med en eksepsjonell refleksjonsevne og evne til logikk, og jeg kan derfor nesten garantere deg at uansett hvilke motargumenter du kaster på modellen min, så har jeg allerede tenkt på dem, og har derfor allerede tatt høyde for dem i måten jeg har formulert ting på. (Men du er selvfølgelig velkommen til å fortsette og prøve å "angripe" modellen min - for hvis du faktisk finner et GYLDIG hull i den, så er vi jo begge tjent med det. Jeg vil heller finne ut at jeg tar feil om noe, enn å fortsette og tro på noe som er feil.)

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"3: 'Hm, her mener du vel motsatt; at nevrotisisme slår kraftig ut hos personer med en svak/usikker holdning (altså en svak/usikker mentalitet)? For ellers er dette feil.'

Mener ikke motsatt, og dette er ikke feil. Nevrotisisme kommer antagelig først for mange, og går hånd i hånd med lav selvfølelse og depressive lidelser. Det er godt vitenskapelig belegg for at vi har nevrotisisme fra tidlig barneår (...)"

SVAR:
Her skriver du jo at nevrotisisme "går hånd i hånd med lav selvfølelse og depressive lidelser", som er akkurat det samme som jeg skrev tidligere, bare med andre ord. Så da må du jo ha ment det motsatt, slik som jeg skrev?

Relevant utdrag fra mitt forrige svar til deg:
"Desto mer usikker man er på seg selv, desto mer nevrotisk er man. Og desto mer selvsikker man er, desto mindre nevrotisk er man."

Lav selvfølelse er forårsaket av usikkerhet på seg selv (i form av mindreverdighetsfølelse), og depressive lidelser er vanligvis også forårsaket av usikkerhet på seg selv (i form av mindreverdighetsfølelse). Derfor sier vi egentlig akkurat de samme tingene her, bare med forskjellige ord.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Det er godt vitenskapelig belegg for at vi har nevrotisisme fra tidlig barneår og kanskje genetisk."

SVAR:
Det er godt mulig at det finnes godt vitenskapelig belegg for det. Men nevrotisisme er ikke direkte genetisk overførbart i seg selv, siden nevrose som sagt er forårsaket av en "truet oppfatning" (at man har noe å frykte), slik jeg skrev sist. Det som derimot er genetisk overførbart, er ens intellektuelle evne til å kunne tenke nevrotisk. (Er man f.eks. født svært intelligent, så har man et ekstra godt intellektuelt anlegg for å kunne utvikle sterk nevrose, ved eksponering for alvorlig vonde opplevelser, sammenlignet med en person som er født svært uintelligent - selv om begge disse personene selvfølgelig er i stand til å utvikle sterk nevrose, ved eksponering for alvorlig vonde opplevelser.)

Dette er basert på kognitive prinsipper om hvordan følelser egentlig fungerer. Men mange forskere (særlig psykiatere) forstår ikke hvordan følelsene våres egentlig fungerer (som er årsaken til at det alltid har vært en strid mellom psykiatere og psykologer), og de forstår derfor ikke at lidelser som nevrotisisme kun er INDIREKTE genetisk overførbare, og at de ikke er DIREKTE genetisk overførbare i seg selv.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Et annet eksempel er lykkefølelse. Det har nettopp vært vitenskapelige artikler om at hvor lykkelig du greier å føle deg kan i vesentlig grad skyldes gener..."

SVAR:
Som jeg skrev ovenfor, "mange forskere (særlig psykiatere) forstår ikke hvordan følelsene våres egentlig fungerer". De ser dermed bare "overflaten" av en studie, uten å være i stand til og forstå ting bakenfor tallene. De ser dermed ikke hvordan slike såkalte "genetiske funn" vedrørende lykke, egentlig bare har en INDIREKTE, genetisk årsak, istedenfor en DIREKTE, genetisk årsak.

I virkeligheten så kan de aller fleste mennesker oppleve like høy lykke og tristhet - men på grunn av hvordan de personlig tenker/oppfatter ting, så er det mange som dermed på en måte er mer "dømt" enn andre, til et liv i "tristhet". Og den medfødte faktoren oppi dette, er, i de aller fleste tilfeller, kun hvordan type intellektuell evne en person er født med (akkurat slik jeg nevnte ovenfor, vedrørende nevrotisisme). Resten er bare miljø-påvirkninger som påvirker hvordan en person tenker/oppfatter både seg selv og verdenen generelt.

Når man forstår de kognitive prinsippene som ligger bak våre følelser, så ser man rett igjennom mye av vranglæren som samfunnet generelt ser ut til å være indoktrinert med av legene, psykiaterne og legemiddelindustrien. Folk flest er dessverre "sauer"; det er kun de få individene som tar seg tid til å tenke kritisk, og som tar seg tid til å sette seg inn i ting, og som eksperimenterer med ting i praksis - som oppdager de virkelige sannhetene i livet. (Og vi er selvfølgelig alle "sauer" innenfor enkelte områder - for ingen har tid eller energi nok i livet til å kunne fordype seg i alt, og til å kunne eksperimentere med alt.)

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Uansett hvor liten eller stor 'annerledes-gruppene' måtte være, så er det mange som faller bakpå, av helsemessige, mentale og kroniske problemer. Det er de som interesser meg personlig."

SVAR:
Det har du helt rett i, ja - og det er jo det som er det tragiske/urettferdige med denne verdenen... Denne verdenen vår vil dessverre aldri bli fullkommen for ALLE...

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"'Den gode nyheten er at folk som deg og meg kan tøye strikken en god del før vi begynner å nærme oss grensa for å være 'genuint hensynsløse (slemme)'. Og man er dessuten nødt til å dulte borti den grensa litt, for å kunne finne en komfortabel balanse mellom 'hensynsfull/snill' og 'henynsløs/slem'.'

Godt sagt. Jeg tror dette har mye å gjøre med hvordan vi er født like mye som noe kulturelt/tillært."

SVAR:
Mm, både ens grad av medfødt empati og samvittighet, og den graden ens miljø vektlegger viktigheten av å ha hensynsfulle verdier/adferd i livet, har innvirkning på hvor nært grensa for "genuin hensynsløshet (slemhet)" man lever livet sitt.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Man må også huske at det vi kaller 'små' variasjoner på papiret kan ha store virkninger i det virkelige liv"

SVAR:
Mm, i noen tilfeller har det det, mens i andre tilfeller har det ikke det.

F.eks. den genetiske forskjellen på oss mennesker og andre aper, er svært, svært liten på papiret - men i praksis er forskjellen svært, svært stor.

_ _ _ _ _ _


SITAT:
"Det er nok mye som er tillært i tidlige år også, og former både nerver og tenkemåte. Jeg tror at noen gutter trenger å lære å være snill, mens for andre er det katastrofe. Fordi vi er skapt forskjellige"

SVAR:
De fleste gutter og menn er som sagt allerede snille ("good little boys"), så det er relativt få gutter og menn her i verden som helt genuint trenger å lære seg snillhet.

Og, ja, alle mennesker er selvfølgelig skapt noe forskjellig fra hverandre (selv om de aller fleste mennesker som sagt er skapt relativt like). Men hvorvidt en person er snill eller ikke, handler i de fleste tilfeller (med unntak av genuine psykopater) mest om hvordan type miljø-påvirkninger personen har hatt gjennom livet sitt - fordi de fleste mennesker er født med relativt lik evne til empati og samvittighet.
Avatar

Re: Ny uke , igjen ingen svar på meldinger på nettdate sider.

jan 23 2021 - 15:45
Til Tristtrist:

SITAT:
"Det er mye snille gutter har lært oppigjennom som ikke akkurat har hjulpet dem, kan jeg tenke meg."

SVAR:
Definitivt! Og særlig i dagens feministiske, vrangforestilte, vestlige verden. Og mye av vranglæren blir vi vanligvis indirekte/direkte lært av mødrene våre, som er mest opptatt av at vi skal "være snille gutter som behandler jenter pent" - fordi det er det som er aller viktigst for jenter (og dermed for mødrene selv); at mannen er relativt snill, og dermed er relativt ufarlig for dem. (Men en manns snillhet tenner dem ikke seksuelt sett; en manns snillhet er kun attraktivt for dem på et platonisk/aseksuelt nivå.)
Avatar

Biologi eller biologisme?

jan 23 2021 - 15:58
Skjønner poengene dine, men hvor er den frie viljen (som skiller oss mennesker fra dyrene) oppi alt dette? Tar du ikke den med i beregningen fremstår forklaringsmodellen din som biologisme, ikke biologi.
Avatar

Re: Ny uke , igjen ingen svar på meldinger på nettdate sider.

jan 23 2021 - 17:30
Til Frikar-1:

SITAT:
"Skjønner poengene dine, men hvor er den frie viljen (som skiller oss mennesker fra dyrene) oppi alt dette? Tar du ikke den med i beregningen fremstår forklaringsmodellen din som biologisme, ikke biologi."SVAR - DEL 1:
Forklaringsmodellen min består av både biologi og biologisme, fordi biologisme = bruk av biologiske forklaringer til ting.

Ordboks-definisjon av biologisme:
1) (Biology) the explanation of human behaviour through biology

2) the use or emphasis of biological principles in explaining human, esp. social, behavior.

3) a theory or doctrine based on a biological viewpoint.Men hvis du derimot mente at forklaringsmodellen min kan fremstå som biologisme i "dogmatisk forstand" (altså på en "fanatisk/ensidig/religiøs måte"), så er det i så fall feil. De eneste personene som denne forklaringsmodellen min kan fremstå på en slik "dogmatisk/fanatisk/ensidig måte" overfor, er personer som ikke forstår biologi godt nok.SVAR - DEL 2:
"Fri vilje" er helt bevisst ikke tatt med i betraktning, fordi "fri vilje" ikke har noen innvirkning på et biologisk nivå. "Fri vilje" eksisterer nemlig kun på et intellektuelt nivå; ikke på et biologisk nivå. Derfor er "fri vilje" et ugyldig konsept å anvende i en biologisk sammenheng.

Med andre ord: Når man virkelig forstår biologi, så forstår man at "fri vilje" egentlig ikke er så "fri" som mange mennesker tror at den er. (Men det liker så klart mange mennesker ikke å høre, fordi vi mennesker ønsker å føle oss som "100% frie individer".)

Med andre ord: Vi mennesker har "fri vilje", ja - men kun til en viss grad. For biologisk sett så har vi ikke "fri vilje".

Forklart på en annen måte: "Fri vilje" eksisterer hovedsakelig i den nyere, intellektuelle delen av hjernen vår, kalt "Neo Cortex". Men vår ufrie vilje (instinktene våre, som innebærer de biologiske prinsippene jeg har lagt fram her i denne tråden) eksisterer derimot i de pre-historiske delene av hjernen vår, kalt "Reptile Brain" og "Mammal Brain". Og den nyere, intellektuelle delen av hjernen vår overstyres av de pre-historiske delene av hjernen vår. Derfor er vi mennesker primært biologiske vesener, og kun sekundært intellektuelle vesener.

Dette er f.eks. årsaken til at "man kan ta en homoseksuell person ut av et homoseksuelt miljø - men man kan ikke ta homoseksualiteten ut av en homoseksuell person". Hvorfor? Fordi vi primært er biologiske, ufrie vesener, og kun sekundært er intellektuelle, frie vesener.

Biology (instincts) comes first; thought (intellect) comes second.SVAR - DEL 3:
Det som skiller oss mennesker fra andre dyr er ikke "fri vilje" - for andre dyr har også "fri vilje". Forskjellen er bare at andre dyr har mindre grad av "fri vilje" enn det mennesker har, grunnet andre dyrs reduserte intellekt, sammenlignet med menneskets enorme intellekt.Tilleggsopplysning:
Det som skiller oss mennesker fra andre dyr er ikke intelligensen vår, vår "frie vilje", eller vår empati/samvittighet (medmenneskelighet) - slik mange feilaktig tror. For alle disse egenskapene er tilstede hos andre dyr også.

Det som derimot egentlig skiller mennesker fra alle andre dyr, er at mennesker har et langt høyere nivå av ALLE de generelle egenskapene til andre dyr. Vi mennesker er både smartere, friere, snillere/mer behjelpelige, ondere/slemmere og galere enn andre dyr. Mennesker er med andre ord den EKSTREME versjonen av alle andre dyr; vi er altså det mest EKSTREME dyret. DET er det som hovedsakelig skiller oss fra alle andre dyr.

(Men mange mennesker liker naturligvis ikke å høre dette, fordi de liker å anse både seg selv og andre mennesker som "moralskt ideelle vesener", og som er "helt frie uten begrensninger". Som at "det som gjør oss menneskelige liksom kun er godheten, intelligensen og friheten vår" - som er bullshit!)
Avatar

Re: Ny uke , igjen ingen svar på meldinger på nettdate sider.

jan 23 2021 - 21:06
Da snakker vi nok forbi hverandre. Jeg tar utgangspunkt i at det er en konkrét utfordring som skal løses i denne tråden, og da kan man ikke absoluttisere biologiske årsaksforklaringer slik jeg oppfatter at du gjør, men må ta alle relevante faktorer med i beregningen. Vi har nok for ulikt menneskesyn til at vi klarer å bli enige her, og får satse på at leserne er oppegående nok til å gjøre sine egne vurderinger av saksforholdet.
Avatar

Re: Ny uke , igjen ingen svar på meldinger på nettdate sider.

mars 8 2021 - 20:31
Til Frikar-1:

Det er mulig vi snakker noe forbi hverandre, ja... Og jeg er selvfølgelig enig i at alle relevante faktorer må tas med i betraktning. Det er rett og slett en absolutt nødvendighet for at man best mulig skal kunne forstå den hele og fulle sannheten ved ting.

Men det jeg har skrevet her er den biologiske delen av fasiten til hvordan menneskets natur generelt fungerer - selv med alle relevante faktorer tatt med i betraktning. Biologisk sett er det altså ingenting jeg har skrevet her, som ikke stemmer. Så, om du eventuelt ikke er i stand til å se sannheten i det jeg har skrevet, så er det synd.
Til forsiden