Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet diskriminerer

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Likestillings- og diskrimineringsombudet diskriminerer

mai 22 2013 - 12:03
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET DISKRIMINERER

LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) diskriminerer mennesker med psykiske lidelser. LDO skal være en pådriver i likestillingsarbeidet for ALLE diskrimineringsutsatte grupper i Norge, dvs. religion, etnisitet, alder, kjønn, seksuell orientering og nedsatt funksjonsevne fysisk og psykisk.
På tross av at folk med psykiske funksjonshindringer etter loven er omfattet av diskrimineringsvernet, er disse totalt fraværende på LDO `s hjemmesider og i deres nyhetsarkiv. Usynliggjøring er diskriminering og maktutøvelse.

Mediene som stadige ensidig fremstiller psykisk syke som farlige og tikkende bomber forsterker samfunnets utstøtningsmekanismer og gir næring til fordommer mot grupper som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Ingen reaksjoner og kommentarer fra LDO som vi forventer er de diskrimineringsutsattes vaktbikkje.
I mange boligområder er det ofte blitt satt i gang protestaksjoner fra naboene mot bygging av boliger for folk med rusrelaterte og psykiske lidelser i nærmiljøet. Dette skjedde nylig i to bydeler i Oslo og skapte debatt. Men LDO forholdt seg i taushet.

Iflg. NAV står drøyt 200 000 mennesker i yrkesaktiv alder utenfor arbeidslivet grunnet psykiske lidelser. 70% av de uføretrygdede under 40 år, er blitt erklært arbeidsudyktige p.g.a. redusert psykisk helse. IA-avtalen, Arbeidsmiljøloven og loven om forbud mot diskriminering er gode papirbestemmelser som har som felles mål og styrke rettssikkerheten og diskrimineringsvernet for ALLE. Hvilke kunnskaper og holdninger til psykiske lidelser finner vi hos dem som håndhever disse lovene ? Finnes det fordommer og stigmatiserende holdninger blant disse ?

Jeg henstiller til alle interesseorganisasjonene i psykisk helsevern om å oppfordre LDO til å inkludere folk med psykiske funksjonshemninger i likestillingsarbeidet. Nytter ikke dette kan alternativet være å opprette et eget ombud for folk med nedsatt psykiske utfordringer.

Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner
Til forsiden