Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Kroppspositivisme

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Kroppspositivisme

juli 12 2019 - 21:25
Vel å bra å slippe skam og mobbing og slikt pga fedme. Særlig om sommeren selvsagt. Men er ikke målet å få det best mulig og fungere best mulig? Tilværelsen blir jo mer og mer slitsom jo tyngre man er.
Avatar

Re: Kroppspositivisme

sep 11 2019 - 18:35
JegI trur det handler om at di skal være fornøyd med kroppen de har.

Ingen har like kropper

Noen er høy noen er lav noen har store hofter noen har ikke store hofter

man er bygd opp på forskjellige måter
Avatar

Re: Kroppspositivisme

okt 4 2020 - 23:53
Skjønner ikke helt hva dette har med den filosofiske retningen positivisme å gjøre.
Avatar

Re: Kroppspositivisme

okt 5 2020 - 07:20
Kroppspositivisme handler om å akseptere den kroppen man har. Det er ikke det samme som å gå inn for å leve usunt. Vit at ikke all fedme er ensbetydende med dårlig helse, og at det er like mange slanke og normalvektige som har redusert helse av andre grunner, så det er meningsløst at folk med en viss fettprosent skal møte så mye negativ stigma som de gjør. I tillegg, for mange som er overvektige, så er fedmen deres et sammensatt problem som henger sammen med psykisk helse, og ikke kan løses så enkelt som ved at de bare "tar seg sammen og spiser mindre". Kroppspositivisme handler bare om å sette pris på kroppen sin som den er.
Avatar

@Halvmåne

okt 5 2020 - 16:04
Det er jo det jeg sier. Det har ingenting med positivisme å gjøre. Overvekt kan være en sykdom, og ingen skal mobbes for sykdommene sine, men det fins mer voksne metoder å belyse akkurat den problemstillingen enn å snu opp-ned på etablerte filosofiske begreper, og på den måten skape enda mer begrepsforvirring i samfunnet.
Avatar

Re: Kroppspositivisme

okt 6 2020 - 05:11
Halvmåne: Jaha, så da mener du sikkert at vi skal shame de undervektige også, fordi det er SÅ enkelt å få noen til å gjøre livsstilsendringer til tross for at det er et sammensatt problem? Det er faktisk ingen forskjell på hvordan det er psykisk for de som sliter med overvekt pga. psykiske problemer, og de som sliter med undervekt/anoreksi av samme grunn. Å motivere folk til å komme seg inn i en sunn livsstil; topp! Å få folk til å skamme seg ytterligere og miste motivasjonen før de engang har prøvd...? Og igjen, det er ikke all fedme som er ensbetydende med dårlige helse. Skal vi først shame noen for dårlige helse, så må vi pokker ta begynne å shame gud og hvermann, for det er MYE dårlig helse du ikke nødvendigvis kan se på noens vekt.
Avatar

Re: Kroppspositivisme

okt 8 2020 - 01:38
Lol sjæl, som ikke ser hvor selvmotsigende det er å synes det er ok å shame en del av befolkningen og utelate resten. Og du har misforstått om du tror kroppspositivisme er det samme som total aksept for eventuelle helseproblemer fedme fører med seg. Kroppspositivismen handler først og fremst om å ikke se ned på kroppen sin, og er ikke en bevegelse kun for folk over en viss vekt, men det er lett å tro det når du henger deg opp i en kroppstype du har mest fordommer mot.
Avatar

Re: Kroppspositivisme

okt 8 2020 - 10:10
Du brydde deg nok om temaet til å kommentere i utgangspunktet, så ikke lat som om du ikke har invitert til å bli møtt med motargumenter.
Avatar

Re: Kroppspositivisme

okt 8 2020 - 10:51
«Positivisme er en vitenskapelig tilnærmingsmåte som fremhever den menneskelige erkjennelsens sansbare, empiriske (erfaringsmessige) grunnlag og avviser all metafysikk.

Tilhengere av positivisme hevder at den eneste måten å oppnå erkjennelse og viten på er gjennom sanseerfaring og empirisk observasjon. Vitenskapelig virksomhet forstås som en objektiv, verdinøytral og interessefri aktivitet uavhengig av subjektiv fortolking og samfunnsmessige forhold. Samtidig avvises spørsmål om førsteprinsipper, vesen, den innerste natur, væren og virkelighetens egentlige årsaker og endelige mål som metafysisk spekulasjon.
I henhold til et positivistisk syn på vitenskapen lar forskningsobjektet seg avdekke gjennom sanseerfaring. Forholdet mellom den erkjennende og det som erkjennes, problematiseres ikke, noe som står i motsetning til en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærmingsmåte hvor nettopp forholdet mellom forskningens subjekt og objekt, og forskerens subjektive føringer i vitenskapen, tas opp.
En positivistisk orientert vitenskap søker (årsaks)forklaringer, nomotetiske sammenhenger og et helhetsbilde basert på erfaringsmessige kjensgjerninger og (erfarings)vitenskapelige resultater. Positivisme har særlig vært en hovedtendens innenfor naturvitenskap, men finnes som tendens også innenfor menneskevitenskapene, for eksempel psykologi, sosiologi og sosialantropologi, særlig der vektlegging av observasjonsdata står sterkt.»


(Sletnes, Kari Berit: positivisme - vitenskapsfilosofi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 8. oktober 2020 fra https://snl.no/positivisme_-_vitenskapsfilosofi)
Avatar

Re: Kroppspositivisme

nov 6 2020 - 12:13
Man trenger kanskje ikke å oppmuntre til overvekt, akkurat som det er absurd å oppmuntre til undervekt - begge deler kan være like skadelig for helsa. men det å akseptere kroppen sin akkurat som den er, ser jeg på som noe grunnleggende fint. det å akseptere kroppen sin (og andres!) betyr ikke at man ikke kan gjøre livsstilsendringer. kanskje er til og med aksept første steg på veien for å klare å gjøre de endringene som må til for bedre helse. folk tolker muligens kroppspositivisme litt som de vil, men i mine øyne handler det om å akseptere at vi er ulike i en verden hvor det så lenge kun har vært én type kropp som er "riktig". fordi vi er mennesker, og mennesket er et dyr, vil de fleste av oss dog stort sett ha en slags "mal" for hva vi ser på som vakkert/attraktivt (akkurat som fuglehannene med flottest farger ofte gjør det best blant hunnene) - men det er mye som kan passe innafor denne malen :)
Til forsiden