Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Kan de vakre blomstene få leve videre ?

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Kan de vakre blomstene få leve videre ?

aug 5 2011 - 11:31
KAN BLOMSTENE FÅ LEVE VIDERE ?

Kan de vakre blomstene lagt ut over vårt langstrakte land etter 22. julitragedien få leve videre ? Kan de vakre blomstene få leve videre gjennom deg og meg på veien til et varmere og rausere samfunn ? Kan de vakre blomstene få leve videre gjennom endrede holdninger til mennesker som av ulike grunner faller utenfor vårt uniformerte
A-4-samfunn ?

Frem til 22. juli var Norge etter min og manges mening et ekskluderende samfunn med liten forståelse og manglende toleranse for mennesker med ekstra utfordringer. Jeg tenker nå på mennesker med rusproblemer, fysiske og psykiske funksjonshindringer og mange med ikkevestlig opprinnelse.

Pr. i dag er 302 342 i yrkesaktiv alder uføretrygdet. En tredjedel av disse er erklært arbeidsudyktige p.g.a. psykiske lidelser. 177 917 mottar arbeidsavklaringspenger av fysiske og psykiske årsaker og 90 000 sykemeldes hvert år grunnet psykiske helseplager.

Kan disse tallene reduseres betraktelig om de vakre blomstene får leve videre gjennom et rausere og mer inkluderende arbeidsliv ? Kan du og jeg være en blomst for en kollega som trenger støtte i en vanskelig livsfase.

Stadig leser og hører vi om barn som mobbes i skolen. Kan de vakre blomstene få leve videre gjennom en mobbefri skole og obligatorisk innføring av faget ”Toleranse for annerledeshet”? Kan du og jeg inkludere klassekameraten med f. eks. ADHD eller en annen funksjonshindring ?

Tilslutt minner jeg om Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober. Tema i år er
”Unge på vei – utdanning, arbeid og psykisk helse”. Da satser vi på mange vakre blomster på veien mot et bedre samfunn.


Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner
Til forsiden