Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

"Fastpsykolog"

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

"Fastpsykolog"

mai 16 2013 - 22:47
Høyre går inn for fastpsykolog. Jeg stemmer ikke Høyre, men må først rose dem for å ta med folks psykiske helse i valgkampen (ikke et tema jeg har lagt merke til i valgkampen ellers). Jeg må likevel si at jeg stiller meg kritisk til fastpsykolog. Hvorfor, spør du kanskje? Det skal jeg prøve å svare på nedenfor.

For det første vil det fort være folk som kanskje ikke trenger det som benytter det, fordi det da blir oppfattet som et tilbud på linje med fastlegen (for all del, vi trenger lavterskeltilbud, men det er ikke det jeg sikter til her). Kan føre til en sykeliggjøring av små plager. Nå skal det riktignok sies at Høyre nok ikke tenker det som et tilbud på lik linje med fastlegen – at folk automatisk tildeles en fastpsykolog (håper jeg).

Fikk ny fastlege for noen måneder siden da min forrige fastlege flyttet. Har ikke vært hos den nye enda. Disse betraktningene blir derfor i forhold til den forrige fastlegen min. Hun hadde jeg over flere år. Fastlegen min var jeg veldig trygg på og åpen med. Når man går dit med fysiske plager er det lettere å gå dit med de psykiske. Hun kjente meg etter hvert veldig godt. Fastlegen tok seg tid og ga meg hyppige timer når jeg trengte det. Hun visste godt når det var noe som var på hennes nivå, når det var lurt å henvise videre til DPS og når ting var nokså akutt.

Om det ikke er snakk om psykolog på DPS (en som jeg har hatt i to perioder og en ny jeg har nå) vil jeg heller gå hos fastlegen min enn en fastpsykolog. Å plutselig skulle forholde seg til en tredje person mellom fastlegen og psykolog på DPS er for meg ikke ønskelig. Fastlegen er jo uansett den som skriver ut medisiner og/eller følger opp medisinering. Når det gjelder fastpsykologer vil det naturlignok være få (om noen?) å velge i. Psykologer kan være «ens beste venn» eller «ens verste fiende» for å sette det litt på spissen. Jeg har heldigvis for det meste opplevd det første, men dessverre også det siste. Skal man da ha en fastlege i hjemkommunen og en fastpsykolog «langt oppe i gokk»? Skal en fastpsykolog blande seg inn mellom fastlegen og psykolog på DPS, med masse unødvendige og papirer og tid?

Det er allerede psykologmangel. Vil heller ha flest mulig på DPS. For mange er det lang ventetid på behandling på DPS. Med flere psykologer der kan ventetiden på behandling kuttes ned. Min oppfordring til politikerne vil være de følgende tiltak. Enkelte fastleger har altfor mange pasienter på pasientlisten sin. Derfor bør man gjøre noe med lange pasientlister. Man kan gjerne kurse fastleger enda mer i forhold til psykiske lidelser. Man bør få økt fokus på lavterskeltilbud i kommunene. Her kan man bruke både «gulrot» og «pisk» overfor kommunene. Øremerkede midler som kommuner kan få til lavterskeltilbud. (I de kommunene hvor man allerede har kommunepsykolog, kan man selvfølgelig bruke denne i et lavterskeltilbud, men ikke som noen «fastpsykolog».) Psykiatriske sykepleiere kan være fint å bruke i et lavterskeltilbud, de vil også kunne være greie for fastlegen å kunne henvise til for samtaler når det er behov for litt tette oppfølging (i tillegg til fastlegen) i påvente av psykolog på DPS, eller når alvorlighetsgraden ikke tilsier videre henvisning, men det trengs litt mer samtaler enn fastlegen kan gi.

Ville vært gøy å høre hva dere tenker om fastpsykolog…
Avatar

Obs løs psykolog

juni 9 2013 - 13:50
Det er ingen grunn til å innføre flere "fast" ordninger som ikke fungerer, eller i beste fall gir illusjonen av valgmulighet - fastlege ordningen fungerer muligens i store byer der det faktisk er en reell valgmulighet - i resten av landet sitter du igjen med legen til naboen enten du liker det (den) eller ikke - det er ingen reell byttemulighet.

Avatar

Fast/ løs psykolog

april 1 2015 - 17:20
Om psykologen er løs eller fast er vel heller likegyldig, spørsmålet er om det er noen mulighet til selv å velge seg psykolog eller om man bare får henvisning til en. Så vidt jeg vet er valgfriheten når det gjelder psykolog så godt som null, så hvis man vil velge selv må man selv betale, ofte bortimot 1000 kr pr time, og det er vel ingen referanseordninger ute og går. Her burde det gjøres noe, da det finnes en mengde gode terapeuter som ikke er godkjente av stat og kommune, men som kan gjøre en god jobb for mange - dersom man har råd til å bruke dem. Her burde det altså gjøres noe.

AM
Avatar

Psykolog på fastlegesenterne

april 2 2015 - 23:45
Det burde være en psykolog eller psykiater på hvert fastlegesenter. Synes det hadde vært en god ide. Samt en psykolog på hver skole.
Avatar

Re: "Fastpsykolog"

juli 19 2015 - 07:01
Vi trenger ikke psykologer. Vi kan kureres oss selv.
Til forsiden