Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Diskrimineringsombudet - Opplæring i psykisk helse/uhelse

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Diskrimineringsombudet - Opplæring i psykisk helse/uhelse

april 8 2014 - 19:06
DISKRIMINERINGSOMBUDET – OPPLÆRING I PSYKISK HELSE OG UHELSE

Psykiske helseutfordringer i arbeidslivet må prioriteres høyere hos LDO –Likestillings- og diskrimineringsombudet. 1/3 av de uføretrygdete har psykiske lidelser som hoveddiagnose. 70 % av de uføre under 40 år har psykiske helseutfordringer som hovedgrunn og 225 000 mennesker står av samme grunn hver dag utenfor arbeidslivet.

Vil takke Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO for et nyttig og flott frokostseminar om rett til individuell tilrettelegging for arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne. Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden med bruker- og fagekspertisen var representert.
Som eneste representant fra Mental Helse følte jeg stolthet over organisasjonen som bl.a. har programfestet følgende : Mental Helse vil : at ansatte i LDO bør gjennomgå obligatorisk opplæring i psykisk helse. Tross gode papirfestede diskrimineringslover står skremmende mange mennesker grunnet psykisk uhelse utenfor arbeidslivet. Etter min oppfatning må fordommer og manglende kunnskaper i arbeidslivet og hos juristene som skal håndheve disse lovene ta mye av skylda for dette. Mangelfulle kunnskaper skaper frykt og usikkerhet.
Et stadig tilbakevendende spørsmål under frokostseminaret var : Hva er god tilrettelegging ? Det ble fokusert mye på at førstelinja ikke har kompetanse på funksjonsnedsettelser. Etter min oppfatning ligger den tyngste ekspertisen på funksjonsnedsettelser og gode tilretteleggingstiltak hos den dette gjelder. Dvs. brukerkompetansen. Jeg med min bipolare lidelse er ekspert på min lidelse og på hvilke tilrettelegging stiltak som er best for meg. Mitt inntrykk av sakene som behandles hos ombudet, er at brukerstemmene ikke alltid blir hørt. Dette avhenger gjerne av den enkelte saksbehandler, og flaks/uflaks og tilfeldigheter får lett råderett.
I en sak konkluderte man med at arbeidsgiver ikke hadde brutt tilretteleggingsplikten da det ble lagt avgjørende vekt på arbeidsgivers tiltro til bedriftshelsetjenesten som frarådet tilrettelegging. Hva med arbeidstakerens vurdering ? Et annet viktig poeng som LDO ikke har skjønt, er den at bedriftshelsetjenesten er kjøpt og betalt av arbeidsgiver og må derfor ivareta arbeidsgivers interesser. Enda et viktig poeng er den at bedriftshelsetjenesten ikke har spesialkompetanse på funksjonsnedsettelser.

Min utfordring til LDO er at de inviterer folk med psykiske funksjonshindringer til å undervise juristene , arbeidsgivere , organisasjonene i arbeidslivet m.fl. Lytt til bruker- og erfaringskompetansen !

Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner
Til forsiden