Forum

På Sidetmedord.no kan du dele tanker og følelser med andre brukere eller våre ansatte veiledere. Bruk forum og vennetjeneste for å utveksle erfaringer og meninger med andre brukere, eller send en melding anonymt til oss og få svar innen 24 timer. 

Logg inn

 
  • Ny? Du som skriver til oss er helt anonym, og vi som jobber med tjenesten har taushetsplikt.

Arbeidssøkere på uføretrygd - Får de jobb ?

Du må være logget inn for å skrive i forumene.

Logg inn Ny bruker

Forfatter
Melding
Avatar

Arbeidssøkere på uføretrygd - Får de jobb ?

nov 23 2014 - 23:00
ARBEIDSSØKERE PÅ UFØRETRYGD – FÅR DE JOBB ?
Hvilken arbeidsgiver ønsker å ansette arbeidssøkere som mottar uføretrygd, som har huller i CV`en og som har stått lenge utenfor arbeidslivet ? Svært få arbeidsgivere som bl.a Stormber og Nille vil ansette folk med redusert funksjonsevne fordi de vil være snille. Profitt- og effektivitetshensynet er dominerende ved ansettelser.
Fra 1.1.2015 skal uføretrygdede betale skatt på lik linje med lønnsmottakere. Dette fordi det skal bli lettere å kombinere trygd og arbeid. De aller fleste vil få utbetalt det samme som i dag, men med økt bruttoinntekt (og økt skatt), vil flere miste rett til bostøtte. Og hva med praktisk hjelp i hjemmet når bruttoinntekten øker? Og hva har politikerne tenkt på når det ikke er jobber nok til alle. I dag står om lag 600 000 nordmenn i yrkesaktiv alder (18-67 år) utenfor arbeidslivet, som mottar uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, arbeidsledighetstrygd og sosialhjelp.
Ikke nok med det. Folk med funksjonshindringer møter større utfordringer i forhold til sysselsetting enn andre og en av fire med redusert funksjonsevne ønsker å delta i arbeidslivet. Negative holdninger, usynliggjøring og diskriminering reduserer funksjonshemmedes muligheter til inntektsgivende arbeid. Myndighetene har brukt mange ressurser på omleggingen av uføretrygdordningen. Men hvorfor har de ikke brukt ressursene på holdningsendringer som vil styrke mulighetene for uføretrygdedes innpass i arbeidslivet ? Og hvorfor har de ikke brukt ressursene på å markedsføre funksjonshemmedes ressurser ? Jeg tror ikke at flere arbeidsgivere etter 1.1.2015 åpner dørene for folk med «såkalt restarbeidsevne» fordi om disse skattlegges på linje med arbeidstakere. Prognosene viser tvert imot stigende arbeidsledighet som vil svekke funksjonshemmedes muligheter i arbeidslivet.
IA-avtalen som står for inkluderende arbeidsliv feirer sitt 14-årsjubileum i 2015. Antall arbeidsledige (inkl. den skjulte ledigheten) med funksjonshindringer har holdt seg stabilt siden 2001 og derfor spør jeg om IA står for ingen adgang ?
Min oppfordring er : Alle interesseorganisasjonene til folk med funksjonshindringer (psykisk og fysisk), alle fagforeningene, LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet) m.fl. kommer sammen og danner kampgrupper som kan åpne dørene til arbeidslivet.
Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner


Avatar

Re: Arbeidssøkere på uføretrygd - Får de jobb ?

jan 2 2015 - 10:32
Hvorfor skal uføretrygdede være arbeidssøkere til å begynne med? Er ikke et ganske vesentlig aspekt ved situasjonen at du er ute av stand til å jobbe?
Avatar

Storm i en tekopp

jan 2 2015 - 22:06
- om det skulle komme som en overraskelse så er altså Norge på vei inn i en veldig vanskelig periode der vi skal avvennes petroleumspuppen - det betyr bl.a. at alle som er "uføre" vil forbli uføre, det er ikke plass til uføre i et proaktivt Norge som skal meisle ut en fremtid basert på andre næringer enn petroleum. Det er begrenset hvor mange det trengs i administrasjon - Ett lite, men alvorlig råd til "de unge" - har du mulighet komme deg inn i arbeidslivet - nå - just do it - om noen år vil det være for sent og uføretrygd vil bli radikalt redusert.
Avatar

Blå-blå politikk

jan 5 2015 - 20:40
I nyttårstalen 1 2013/14 holdt Erna et flott innlegg hvor hun oppfordret arbeidsgivere til å ta inn folk med huller i CV, og tenkte nok helst på de med psykiske problemer. Jeg hadde da akkurat begynt å søke jobber igjen - fordi det var noe av det jeg følte mest bittert i livet mitt - ikke få delta i arbeidslivet. Dette selv om jeg hadde uførepensjon, selv om jeg hadde passert 60 år og selv om jeg har en skikkelig hullete CV. Og tenk, i dag har jeg en liten jobb. Ikke fast, men vikar, spesielt i helgene, for å dekke inn turnuser basert på arbeidsmiljølovens regler. Men nå frykter jeg å miste denne vikarjobben. For hvis de blå-blå får det som de vil åpnes det for mer overtid osv vil nok jeg fort dankes ut av kolegaer som er fast ansatt og ønsker mer jobb/høyere lønn. Det har de nok ikke tenkt på. At om de løsner på arbeidsmiljøloven, så blir de små stillingene for oss uførepensjonister borte. Så da er vi like langt.
Avatar

Ufør og jobb

april 1 2015 - 16:26
Det er synd at det ser ut til at såpass mange tror og mener at dersom man er ufør kan man ikke jobbe i det hele tatt. Varig ufør er ikke nødvendigvis det samme som å være evig ufør, og det er fullt mulig å bli frisk nok til å jobbe dersom man har vært ufør en stund. Ikke minst kan såkalte psykiske lidelser bli mye bedre og man kan bli i stand til å ha en jobb, på heltid eller deltid. Hvilken informasjon arbeidsgiver sitter inne med når det gjelder disse tingene er et godt spørsmål, og det burde være flere ordninger som hjelper folk som har vært utenfor arbeidslivet inn igjen. Det er ikke slik at det er eller blir umulig å få jobb, eller at det ikke er mulig for folk som har vært lenge utenfor arbeidslivet å komme inn igjen på lik linje med andre.
Holdningsendringer bør til, og mange uføre kan bli til en ressurs for samfunnet, i stedet for å være fullstendig avhengig av trygdeordninger.
Det hadde vært interessant å høre hvordan folk som er uføretrygdede markedsfører seg i jobbsøknader, og hvordan de blir tatt imot.
Mvh
AM
Avatar

Re: Arbeidssøkere på uføretrygd - Får de jobb ?

juni 3 2015 - 22:06
For å si hva jeg gjør. Nå har jeg en yrkesskade som uføregrunn, noe som gjør at jeg skal forholde meg til em inntektsgrense, mer enn uføregrad. Dette gjorde at jeg i mange år var selvstendig næringsdrivende og jobbet de timene jeg var i stand til. Men jeg savnet kollegaer og ønsket ansettelse. Må søke ufaglærte jobber. Skriver korte enkle søknader der jeg skriver at jeg søker jobb ved siden av uføretrygd. Og jeg skriver aldri at jeg bare "tror" jeg vil klare denne jobben, men går friskt ut og tenker at det vil jeg ikke fundere på, men la tiden vise. Man løftes jo flere hakk opp, når man kan løfte hodet og gå på jobb som alle andre. Leverer ikke full CV, bare det som er relevant for jobben. Har kuttet ut NAV og på den måten bevart pågangsmotet. Jeg startet opp med en jobb som sommervikar i fjor. Jobber stadig oftere, fortsatt som vikar. Det fine med det er at jeg kan si nei takk, om nødvendig. Det er bare SÅ deilig å kunne si, i morgen skal jeg på jobb!
Til forsiden