jente 19

Erfaringer

Her vil vi legge inn ulike erfaringsbaserte historier innen psykisk helsefeltet. Mange mennesker sitter inne med svært ulike erfaringer som andre kan ha nytte og interesse av å lese om. Det å lese andres personlige beretning kan være med på å belyse og bekrefte at det finnes flere med lignende erfaringer, og gi en opplevelse av at ”det er ikke bare jeg som sliter med dette”.

Til forsiden