Tenn et lys

-

tenn et lys, smil og
la meg gå.
ikke gråt eller savn meg.
alt er bedre nå.
pust, vennen, pust.
tørk tårene.

jeg tok alle sorgene på mineskuldre
og slapp de aldri.
men jeg var ikke sterk nok for alt
og det ble for tungt
og hjertet mitt falt.

tenn et lys, smil og
vær rolig.
jeg er rolig.
jeg er støv. jeg er vind.
du vil smile igjen. og le.
og glemme.
hverdagen kommer snart.
den gjorde det for meg.

du lærer deg å leve
med smerten.
skjule den i hjertet.
men ikke ha den farge deg.
glem meg nå.
og smil. og blås ut lyset.

alt er bra.
det lover jeg.

Til forsiden