New article

Bianca

Bianca 19 mai døde du. Du ble 14 år.
Du var den snilleste hunden jeg har kjent.
Jeg savner deg.
Du var glad i meg og jeg var så glad i deg.

Når vi møttes så jeg alltid hvor glad du ble.
jeg ble også glad når jeg møtte deg.
Neste gang jeg besøker mitt vennpar og så lenge jeg lever vil det mangle
noe. Deg Bianca.

Jeg savner deg og tenker på deg.
du passet på meg du. Det var trygt å vite.
Nå kan du passe på englene i Himmelen.

Jeg vil aldri glemme deg,men ha deg med meg i
mitt hjerte for bestandig.
Den beste hunden i hele verden det var deg.
Du gav meg mer enn noe annet dyr. Du var min venn
og du gav meg masse glede. Tusen takk kjære Bianca.

Til forsiden