Hvordan finne venner?

Hvordan?
Hvordan komme i kontakt med mennesker?
Hvordan finne mennesker som ikke mobber?
Hvordan finne mennesker som aksepterer meg slik jeg er?
Hvordan finne en venn som godtar at jeg er barnslig?
Hvorfor er det vanskelig å finne slike venner?
Hvordan finne en god venn som man kan stole på?
Hvorfor kan jeg ikke få en slik venn?
Hvordan får man hjelp til å finne en slik venn?
Hvordan ber man om hjelp?
Hvor?

Til forsiden