Hvor var du hen far?

Et lite dikt om hva som jeg opplever at det var litt for lite av i min barndom.

Hvor var du , imin oppvekst

Du skulle gjøre meg til en mann

Lære meg å tåle motgang

Lære meg å takles med vanskelige situasjoner når det behøvdes.

Lære meg å ikke bli en pyse, lære meg å ikke godta å bli tråkket på.

men en som står opp for hva han mener er rett og galt.

Men du var ofte på jobb, lange dager

kom hjem til kvelds

Da var du sliten og måtte hvile, i helgene var du også slten og var i dårlig humør..

Vi lekte ikke så mye du og jeg du hadde aldri tid.

Jeg savner sånn at vi ikke lekte.

Til forsiden