Hvor er du?

Beste venn?

Min beste venn
Hvor er du henn?
Jeg leter og leter
Men finder ingen spor
Fant deg ikke i fjor
Og finner deg ikke i år

Jeg trår og trår
Prøver å skjule smerte og sår
Hvor mange flere år?
Tyve tiår?

Må jeg lete i vann og på land?
Rundt hver sving og i all verdensbefolkning
Kommer jeg til å finne deg?
Kommer jeg nærmere for hvert steg?
Eller er det bare en blindveg?

Til forsiden