En far med hjernesvulst

En fremtid med tårer og sår

Med den fremtiden som jeg får
Så vet jeg ikke hva som kommer til å foregå.
Et anfall eller to
Jeg vet ikke nå,
Noen tårer som kommer her og der
Men når skal jeg få la være, å føle de tunge her.
Jeg kan ikke holde meg selv for lenge, men jeg føler at det er det jeg kommer til å trenge.

Til forsiden