Den tapte kampen

''hun''

‘’Hun’’, det vil alltid være ‘’hun’’ du nevner som den fineste du har vært sammen med, det vil alltid være ‘’hun’’ som knuste ditt hjerte i to, men det vil alltid være meg som kjempet for oss og tapte, og grunnen til det vil alltid være deg.

Til forsiden