Blikket

Blikket skuer ut av vinduet

Minner om en fortid, som
Aldri ble fremtid
Et håp om evig lykke
Tapt til en følelse av anger
Fanget her
Er blikket låst
Ut av vinduet

Til forsiden