Bak døren

De som forstår det, forstår det.

Bak døren finnes det noen søker.
Bak døren holdes innholdet.
Bak døren skal søkeren finne.
Bak døren finner finneren det søkte.

Der hvor det skal være.

Bak døren og spis den.

Til forsiden