22 juli 2011

Et dikt jeg skrev til en skoleoppgave for et par år siden

Til deg som Utøya du overlevde
Utøya og sommardagen der du strevde
Eit fint og flott liv som du levde
Mykje hjelp du i ettertid kanskje kravde

Til deg og dere; Regjeringskvartalet og ein arbeidsdag
22 juli, dere måtte spele på lag
Mykje tungt og tøft dere gjennom gjekk
Dette, dere det mellom anna angjekk

Til deg og dere; Politi, anna hjelpemannskap og sjukehus med legar
Denne dagen, ein dag som Norge pregar
Politi, båtmannskap, ambulanse, sjukehus og alle frivillige
Takk for alt dere for landet måtte krige

Til forsiden