Tilbake Tilbake: Smerte...

Sår

Smerte

En sorg et hjerte ble knust
Hjerte blør angsten var der
Blir ting noen gang bedre?

Å bli urettferdig behandlet

Sovende tornerose

Å ikke kunne forsvare seg...

Å bli tatt i fra noe som ikke kan erstattes

Hva med rettferdigher

Et åpent sår i sjela

Til forsiden