Tilbake Tilbake: Smerte...

Isolasjon

Diktet handler om hvor meningsløst det oppleves å bare sitte for seg selv uten å ha noen å snakke med eller være sammen med.

Her sitter jeg da, ensom og forlatt

Ingen kommer på besøk, ingen ringer

Meningsløst, vond følelse.

Er jeg ikke verdt å være sammen med jeg da?

Hvorfor er vi mennesker så egoistiske at vi bare tenker på oss selv hele tiden?

Hvorfor finnes det ikke mennesker som bryr seg litt om andre i

tillegg til å bare bry seg om seg selv?

Jeg er ute på en øde øy, uten noen forbindelse til land.

mennesker er grusomme, grusomme som lar meg være her alene.

Tiden går, ting bare løses opp.

Det er for lite kjærlighet i denne verdenen

Til forsiden