Tilbake Tilbake: Smerte...

Det er min smerte.

Det er min smerte.

Det er min smerte.

Jeg vet så altfor godt at det er meg som må bære på alt som er vondt.
Men det gjør godt å prate for da blir børa litt lettere å bære på min vei.
Det er min smerte og det er mine vonde minner som andre har påført meg.
Hvis du skjønner så blir jeg litt lei.

Dette er min kamp men jeg trenger ikke kjempe den alene.
For da blir jeg så redd og liten å glemmer alt det fine jeg eier har.
Når du ser alt det fine i meg.
Så blir smerten mindre og minnene ikke så sterke fra det som var.

Hansjohan Engebretsen.

Til forsiden